3. Generieke URL’s naar records/services in Brocade

Auteur Jan Corthouts
Aanmaak 15 jun 2006 17:10
Aangepast door Tom De Mey
Aangepast op 05 apr 2016 14:08
Oud BVV nr 2122

3.1. Abstract

Dit document beschrijft de wijze waarop in Brocade generieke URL’s kunnen worden gelegd naar records en services.

3.2. URL’s: Algemeen

Indien je een referentie legt naar een URL binnen een bestaande webpagina en de referentie verwijst naar dezelfde server als deze webpagina, gebruik dan een absolute-path reference.

Dus, als je in de pagina https://anet.be/desktop/ua/opacua een link wil leggen naar vb. https://anet.be/record/stcv/c:lvd:2345, dan beschrijf je deze beter als /record/stcv/c:lvd:2345.

De voordelen hiervan zijn:

 • De schrijfwijze is korter.
 • DNS namen kunnen unicode karakters bevatten. Dit probleem wordt nu omzeild.
 • Een Brocade installatie op een server met een dubbele interface kan nu op beide interfaces worden gebruikt. vb. Binnen COB Antwerpen kan men werken op: brocade.stad.antwerpen.local. Buiten de COB Antwerpen kan men werken via: 195.13.26.40
 • Het Cookie probleem wordt opgelost: alle pagina’s behoren tot hetzelfde domein bepaald door de URL van de inlog pagina.
 • De gebruiker kan kiezen of hij secure of niet secure transfer wil: hij vervangt gewoon ‘http’ door ‘https’ in zijn inlog URL.
 • Aanpassing van de DNS naam van de server kan zonder herinstallatie worden uitgevoerd.

3.3. Generieke URL naar ISAD structuren

Een ISAD structuur wordt in 2 panes weergegeven. In het linkerpane staat de boomstructuur. In het rechterlid staat de specifieke beschrijving. Een ‘isadloi’ kan zowel de klassiek ISAD loi zijn (vb. isad:lh:17), of een overviewcode (vb. isad:lh:lh:type:lhpersoon)

 • http://<server>/isadtree/desktop/opac/isadloi
 • http://<server>/isadtree/opac/isadloi
 • http://<server>/isadtree/desktop/opac/isadloi/taalletter
 • ttp://<server>/isadtree/opac/isadloi/taalletter

Voorbeelden:

3.4. Generieke URL naar Brocade menu ingangen

Generieke URL naar een menu ingang (met roepcode id) in Brocade:

 • http://<server>/menu/<id>

Voorbeelden:

Vanzelfsprekend moet er eerst worden ingelogd in Brocade.

3.5. Generieke URL naar globals

Generieke URL naar een global in Brocade:

 • http://<server>/mglobal/<global-reference>

Voorbeelden:

Vanzelfsprekend moet er eerst worden ingelogd in Brocade.

3.6. Generieke URL naar door Brocade beheerd software pakket

Generieke URL naar een softwarepakket met identificatie id is als volgt:

 • http://<server>/software/<id>
 • http://<server>/software/<id>/<language>

Voorbeeld:

3.7. Generieke URL naar desktop

Generieke URL naar desktop is als volgt:

 • http://<server>/desktop/<desktopid>
 • http://<server>/desktop/<desktopid>/<language>

Voorbeelden:

3.8. Generieke URL naar een service binnen een desktop

Generieke URL naar service binnen een desktop is als volgt:

 • http://<server>/desktop/<desktopid>/<service>
 • http://<server>/desktop/<desktopid>/<service>/<language>

Voorbeelden:

3.9. Generieke URL naar OPAC

Generieke URL naar OPAC is als volgt:

 • http://<server>/opac/<opacid>
 • http://<server>/opac/<opacid></language>
 • http://<server>/opac/<desktopid>/<opacid>
 • http://<server>/opac/<desktopid>/<opacid></language>
 • http://<server>/opac/<desktopid>/<opacid>/<searchpattern>
 • http://<server>/opac/<desktopid>/<opacid></language>/<searchpattern>

Voorbeelden:

3.10. Generieke URL naar service

Generieke URL naar service (zonder Desktop chrome) is als volgt:

 • http://<server>/service/<serviceid>
 • http://<server>/service/<serviceid></language>
 • http://<server>/service/<desktopid>/<serviceid>
 • http://<server>/service/<desktopid>/<serviceid></language>
 • http://<server>/service/<desktopid>/<serviceid>/<extra>
 • http://<server>/service/<desktopid>/<serviceid></language>/<extra>

Voorbeelden:

3.11. Generieke URL naar query

Generieke URL naar query is als volgt (default desktop):

 • http://<server>/query/<opacid>/<queryid>
 • http://<server>/query/<opacid>/<queryid>/<language>
 • http://<server>/query/<opacid>/<queryid>/ph<placeholderid>=<value>
 • http://<server>/query/<opacid>/<queryid>/ph<placeholderid>=<value>/<language>

Generieke URL naar query is als volgt (specifieke desktop):

 • http://<server>/query/<desktop>/<opacid>/<queryid>
 • http://<server>/query/<desktop>/<opacid>/<queryid>/<language>
 • http://<server>/query/<desktop>/<opacid>/<queryid>/ph<placeholderid>=<value>
 • http://<server>/query/<desktop>/<opacid>/<queryid>/ph<placeholderid>=<value>/<language>

Voorbeelden:

In een specifieke desktop:

Placeholders kunnen in dergelijke constructies gecombineerd worden met een tilde (hoe de operatoren AND, OR, NOT moeten gebruikt worden, dient alleen in de query te worden gedefinieerd):

3.12. Generieke URL naar feedback formulier

Generieke URL naar een feedback formulier is als volgt (default desktop):

 • http://<server>/feedback/<feedbackid>
 • http://<server>/feedback/<feedbackid>/<language>

Generieke URL naar feedback formulier is als volgt (specifieke desktop):

 • http://<server>/feedback/<desktop>/<feedbackid>
 • http://<server>/feedback/<desktop>/<feedbackid>/<language>

Voorbeelden:

In een specifieke desktop:

3.14. Generieke URL naar een bestelling

Generieke URL naar een bestelling is als volgt (default desktop):

 • http://<server>/order/<opacid>/<cloi>
 • http://<server>/order/<opacid>/<cloi>/<language>

Generieke URL naar een bestelling is als volgt (specifieke desktop):

 • http://<server>/order/<desktop>/<opacid>/<cloi>
 • http://<server>/order/<desktop>/<opacid>/<cloi>/<language>

Voorbeelden:

In een specifieke desktop:

3.15. Generieke URL naar een o-loi in een digitaal platform

Generieke URL naar een digitalisering in een digitaal platform is als volgt (default desktop):

 • http://<server>/digital/<opacid>/<digitalid>/<dgloi[-cloi]>
 • http://<server>/digital/<opacid>/<digitalid>/<oloi[-cloi]>/<language>

Generieke URL naar een digitalisering in een digitaal platform is als volgt (specifieke desktop):

 • http://<server>/digital/<desktop>/<opacid>/<digitalid>/<dgloi[-cloi]>
 • http://<server>/digital/<desktop>/<opacid>/<digitalid>/<dgloi[-cloi]>/<language>

Generieke URL naar een specifieke scan in een digitalisering in een digitaal platform is als volgt (specifieke desktop):

 • http://<server>/digital/<desktop>/<opacid>/<digitalid>/<dgloi[-<value>]>

Deze waarde kan een volgnummer zijn, 5 voor de 5de scan in een digitalisering. Of een tag die ter hoogte van de beschrijving van de digitaliseing wordt ingegeven als een Per-pagina noot.

c-loi moet enkel meegegeven worden in geval van een convoluut omdat de c-loi die bij de o-loi hoort, het overkoepelend convoluut is, en niet de gewenste deelbeschrijving.

Voorbeelden:

In een specifieke desktop:

3.21. Opstartomgevingen

De toepassing PURL omgevingen [link] laat toe om via eenvoudige URL’s Brocade applicaties op te starten.

Er kunnen PURL omgevingstypes gedefinieerd worden die een basis URL bevatten, aangevuld met <placeholders>. Momenteel zijn er 2 types gedefinieerd, desktop en service. Zo is de basis URL van service: r4_service_start_url?desktop=<desktop>&service=<service>&workstation=<workstation>&language=<language>&extra=<extra>.

Bij het aanmaken van een nieuwe PURL omgeving moet eerst het type opgegeven worden. Dan krijgt men een invulscherm met parameters die overeenkomen met de placeholders van het gekozen type. Aan deze parameters kunnen nu waarden toegekend worden die dus specifiek zijn voor deze PURL omgeving. Elke parameter kan op zijn beurt een <placeholder> bevatten die dan in de aansprekende URL moet ingevuld worden. Bovendien kunnen in de aansprekende URL ingevulde parameters overschreven worden (zie voorbeelden).

De URL om een omgeving op te starten is van de vorm /env/omgeving[/par1=value1][/par2=value2].... Voorbeelden:

 • omgeving opacehcwks van type service met als ingevulde parameters service:opacehc, workstation:EHC-LZ.

 • omgeving stcvquerylib van type service met als ingevulde parameters service:stcvopac, extra:query=stcvlib~phlib=<phlib>

  • heeft als basis URL /services.phtml?desktop=stcv&service=stcvopac&workstation=&language=&extra=query%3Dstcvlib%7Ephlib%3D%3Cphlib%3E

   (/services.phtml?desktop=&service=stcvopac&workstation=&language=&extra=query=stcvlib~phlib=<phlib>) De placeholder <phlib> moet dus meegegeven worden in de aansprekende URL.

  • https://anet.be/env/stcvquerylib/phlib=ehc start een query op in OPAC stcvopac met als zoekwaarde ehc