1. Release 4.40

Dit document documenteert Brocade release 4.40.
[Oplevering: 26 januari 2019]

1.1. Inleiding

Via deze release notes wensen we u op de hoogte te stellen van de aanpassingen en nieuwigheden die Brocade release 4.40 te bieden heeft. Alles wordt gegroepeerd per topic. Onderaan het document kan u enkele werkplannen vinden. Deze zijn vooral van nut voor het Anet team.

Naast aanpassingen binnen de Brocade toepassingen, werd ook de werkwijze voor de opbouw van deze release notes geautomatiseerd. Vandaar dat de structuur mogelijk een beetje anders is dan voorgaande release notes. Elk werkpunt voor het Anet team wordt beschreven in een issue tracker. Na voltooiing wordt de beschrijving van het werkpunt geharvest uit deze issue tracker en weggeschreven in de release notes.

1.3. Nieuw/Aangepast in deze release

1.3.1. Anet-VABB

1.3.1.1. Aanpassing VABB parser voor ORCID

In het XML bestand met op te laden VABB publicaties kan nu ook de ORCID vermeld worden in het element <nameIdentifier type="orcid">. De VABB parser werd overeenkomstig aangepast.

Issue 3127: Rel. 4.40: Aanpassing VABB parser voor ORCID

1.3.1.2. Multi-mapping affiliatie naar VABB disciplines

VABB publicaties kunnen nu via een vertaaltabel naar meer dan 1 discipline gemapt worden.

Doorgetrokken naar Rel. 4.30.

Issue 3143: Rel. 4.40: Multi-mapping affiliatie naar VABB disciplines

1.3.2. Brocade-Aanwinsten

1.3.2.1. Catalografische OPAC zoeken in aanwinsten

Een aanwinstensysteem heeft een link met een catalografisch regelwerk. In het catalografisch regelwerk wordt de bijhorende zoekomgeving gedefinieerd.

Voor de lookup-objecten binnen de aanwinsten die naar catalografische records zoeken (zoals in bestellingen, abonnementen) wordt nu de zoekomgeving gebruikt die in dat regelwerk aangeduid is.

Doorgetrokken naar Rel. 4.30.

Issue 3138: Rel. 4.40: Catalografische OPAC zoeken in aanwinsten

1.3.2.2. Streepjescodes printen

Het uitprinten van streepjescodes is aangepast aan de nieuwe versie van localweb, zijnde localexec. Zoals bij elke toepassing die localweb gebruikt is het noodzakelijk dat de printer rechtstreeks aan het uitvoerende werkstation gekoppeld is.

Bestellingen en abonnementen

 • De checkboxen en de extra activiteit ‘Geselecteerde streepjescodes afdrukken’ zijn verdwenen.
 • Naast elke barcode staat een link ‘Afdrukken’ die de streepjescode rechtstreeks naar de printer stuurt.
 • In het bestelformulier staat thv de groep een knop ‘Alle streepjescodes afdrukken’.

Lijst te ontvangen exemplaren abonnementen

 • Naast een streepjescode staat een checkbox die bij aanvinken de streepjes code rechtstreeks naar de printer stuurt.

Issue 3253: Rel. 4.40: Streepjescodes printen

1.3.2.3. Lokale data bij leveranciers

Onder Aanwinsten - Beheersfuncties - Instellingsgebonden beheer aanwinsten [link] kunnen bij de leverancier systemen voor lokale gegevens ingevuld worden die dan in het leveranciersformulier getoond worden.

Op deze manier kunnen instellingsspecifieke leveranciergegevens aangeboden en verwerkt worden.

Issue 3254: Rel. 4.40: Lokale data bij leveranciers

1.3.2.4. Lokale data bij budgetten

Onder Aanwinsten - Beheersfuncties - Instellingsgebonden beheer aanwinsten [link] kunnen bij de budgetten systemen voor lokale gegevens ingevuld worden die dan in het budgetformulier getoond worden.

Op deze manier kunnen instellingsspecifieke budgetgegevens aangeboden en verwerkt worden.

Issue 3255: Rel. 4.40: Lokale data bij budgetten

1.3.2.5. Codes voor budgetstanden

Onder Aanwinsten - Beheersfuncties - Instellingsgebonden beheer aanwinsten [link] kunnen nu ook codes toegekend worden aan budgetstanden.

Deze codes kunnen gebruikt worden in (externe) applicaties die een unieke identificatie van de budgetstanden nodig hebben.

Issue 3256: Rel. 4.40: Codes voor budgetstanden

1.3.2.6. Documenten bewaren bij facturen

Bij een factuur kunnen bijhorende documenten opgeladen worden. Aan elk op te laden document moet een identificatie toegekend worden.

Deze optie verschijnt enkel in het factuurformulier indien in het instellingsgebonden beheer alle mogelijke documentidentificaties zijn ingevuld.

Aanwinsten - Beheersfuncties - Instellingsgebonden beheer aanwinsten [link]

Issue 3267: Rel. 4.40: Documenten bewaren bij facturen

1.3.2.7. Extra factuurstatussen

Er is meta-informatie beschikbaar voor het definiëren van extra statussen van facturen. Deze statussen zijn instellingsgebonden.

Aanwinsten - Beheersfuncties - Factuurstatussen [link]

Voor elke status

 • kan een gekoppelde lijst gedefinieerd worden;
 • kunnen voorwaarden gesteld worden voor het tonen, zetten en schrappen van de status;
 • kunnen acties gedefinieerd worden die horen bij het zetten en schrappen van de status.

Bij elke status kan aangeduid worden wie eventueel een RSS-bericht moet ontvangen wanneer een factuur deze status verkrijgt.

Issue 3271: Rel. 4.40: Extra factuurstatussen

1.3.2.8. Explorator-modules in aanwinsten

De concretiseringen van indexers, searchers, facetten en displayers voor bestellingen, abonnementen, leveranciers, facturen, budgetten en berichten werden in b-files gezet.

Indexers, searchers, displayers:

 • order
 • subscription
 • supplier
 • invoice
 • budget
 • threads

Facetten:

acqbind Formaat
acqbu Budget
acqcatins Catalografische instelling van bestelling
acqcatyr Jaar van uitgave besteld object in catalografische index
acqdo Schenker
acqdt Bestemming
acqfrom Afzender
acqloc Locatie
acqpy Betaling
acqrq Aanvrager
acqse Verzending
acqsl Selectiecode
acqst Status
acqsu Leverancier
acqsucn Land Leverancier
acqsucol Collectie Leverancier
acqsupl Plaatsnaam Leverancier
acqtag Zoektags abonnementen
acqtc Bestelling
acqthkey Trefwoorden berichten
acqto Bestemmeling
acqty Type

Issue 3328: Rel. 4.40: Explorator-modules in aanwinsten

1.3.2.9. Facturen in vreemde munt

Indien een factuur is opgesteld in een munt die verschilt van de default munt van het aanwinstensysteem, wordt in het factuurformulier de omrekening naar de default munt getoond.

De gehanteerde wisselkoers is van vandaag indien de factuur nog niet op “Betaald” staat, anders de koers van de dag dat ze op “Betaald” gezet is.

Issue 3331: Rel. 4.40: Facturen in vreemde munt

1.3.3. Brocade-Algemeen

1.3.3.1. Export/import via catman

 • Catman, het Zwitsers zakmes, dat het importeren, exporteren en converteren van catalografische data in en naar diverse formaten regelt, heeft nu ook zijn versie in Python3 .
 • De catman module versie python 2 wordt bevroren. Op termijn is het de bedoeling dat alle python software, die gebruik maakt van catman, wordt herwerkt naar python versie 3.
 • Catcnv, de toolcat applicatie die gebruik maakt van catman, werd herwerkt onder python 3.
 • De oude versie van catcnv, draaiend onder python versie 2, blijft beschikbaar als catcnv2 . Deze versie wordt bevroren.
 • Centaur, de tool die toelaat om catalografische data uit een externe bron over te halen, werd ook herwerkt onder python 3. De meta-informatie rond centaur werd herschreven in de nieuwe vorm, zodat automatisch de documentatie ervan beschikbaar is.

Issue 2405: Rel. 4.40: Export/import via catman

1.3.3.2. Sitemaps voor partner instellingen

De Brocade software die de publicatie van sitemaps aanstuurt om Brocade toepassingen van partnerinstellingen te laten indexeren door zoekmachines, werd verder geoptimaliseerd, ondere andere door de ondersteuning van multiple sitemap management.

Issue 3105: Rel. 4.40: Sitemaps voor partner instellingen

1.3.3.3. Indexering karakters in ander schrift

In sommige gevallen kan een titel woorden in een ander schrift (bv. Grieks)

bevatten.

Voorbeeld op legato

c:lvd:12 γνωθι σεαυτον
Bij registratie wordt dit omgezet naar Unicode codering
«03B3»«03BD»«03C9»«03B8»«03B9» «03C3»«03B5»«03B1»«03C5»«03C4»«03BF»«03BD»

De indexering (creatie van zoekvormen/hoofdvormen) liep hier niet goed. Dit is gecorrigeerd.

Er wordt nu rekening gehouden met de meta-informatie gedefinieerd onder

Karaktersets - Parametriseer karakters [link]. Meer in het bijzonder is de verwante vorm belangrijk.

Voorbeeld:

Voor «03B3» = GREEK SMALL LETTER GAMMA
Verwante vorm = G,GAMMA
Indien het karakter in de string ‘los’ staat (dus spatie voor en achter)

«03B3» wordt geindexeerd als G en als GAMMA
«03B3»-straal geeft G STRAAL maar ook GAMMA STRAAL als zoekvormen

Indien het karakter deel uitmaakt van een woord

«03B3» wordt geindexeerd enkel als G.
γνωθι σεαυτον
«03B3»«03BD»«03C9»«03B8»«03B9»
zoekvorm is dan GNOTHI SEAUTON en niet als GAMMANOTHI SEAUTON

Dus: volgorde van de verwante vormen is belangrijk!

Issue 3171: Rel. 4.40: Indexering karakters in ander schrift

1.3.3.4. Displaysystemen

Displaysystemen [link] werden herwerkt.

Gegevenssectie
Onveranderd gebleven. Hier worden de templates van de verschillende soorten gegevens vastgelegd.
Elke gegevenssectie heeft een identifier.
Layoutsectie
Een verzameling van types en eventueel subtypes zoals gedefinieerd in de gegevenssecties.
Alle gegevens in een layoutsectie hebben zowel voor headers, als data dezelfde breedte en CSS-klasse.
Elke layoutsectie heeft een identifier.
Layoutblok
Verzameling van layoutsecties.
Het zijn de layoutblokken die uiteindelijk op het grid zullen geplaatst worden.
Layout
Plaatsing van de layoutblokken op het grid.
Dit kan op 2 manieren:
 • Rijen en kolommen: aan elk layoutblokidentifier wordt expliciet een rij en/of kolom toegekend (of het grid bepaalt ze automatisch).
 • Grid area: de layoutblokken worden ingetekend op het grid.

Issue 3173: Rel. 4.40: Displaysystemen

1.3.3.5. Opladen van spreadsheets

Opladen van de gegevens uit een spreadsheet in een Brocade lijst is een veel voorkomende actie. Spreadsheets zijn krachtige beheersinstrumenten, maar ze hebben zo hun eigenaardigheden:

 • De karaktercodering kan variëren: soms UTF-8, soms ISO-Latin-1.
 • Verschillende versies van spreadsheet formaten (zelfs binnen Excel).
 • Diverse capaciteiten (sommige spreadsheets kunnen meer rijen aan dan anderen).

Lijsten - Groepsbewerkingen - Opladen van spreadsheet in lijst [link] maakt het mogelijk om een grote verscheidenheid aan spreadsheets te verwerken:

 • CSV: Kommagescheiden bestanden
 • XLS: Microsoft Excel tot 2007
 • XLSX: Microsoft Excel Open Office XML
 • ODS: OpenDocument Spreadsheet formaat

Vanzelfsprekend zijn er een aantal beperkingen:

 • Enkel tekst wordt verwerkt.
 • De eerste rij bevat de naam van de attributen in de lijst.
 • Deze attributen bevatten best geen diakritische tekens.
 • Tekst moet in UTF-8, ISO-Latin-1 of in CP1252 zijn (en uniform over de spreadsheet).

Men kan - niet verplicht - een attribuut naar voor schuiven als de sleutel binnen de lijst. Hou er wel rekening mee dat de waarde voor deze sleutel best slechts een keer voorkomt in de spreadsheet. Enkel de rij met de laatste waarde voor deze sleutel wordt verwerkt. Wordt er geen sleutel aangeduid, dan is het resultaat een sequentiële lijst.

De spreadsheet zelf wordt geïdentificeerd door middel van een d-loi. Het lookup-mechanisme laat toe om ook bestanden op uw werkstation op te laden mét automatische invulling van de d-loi.

De software komt in twee delen:

Voor Brocade gebruikers
Lijsten - Groepsbewerkingen - Opladen van spreadsheet in lijst [link], dat de verwerking regelt en documenteert.
Voor ontwikkelaars
toolcatapplicatie spreadsheet

Issue 3185: Rel. 4.40: Opladen van spreadsheets

1.3.3.6. Polling voortgang gebruikersproces

De voortgang van een gebruikersproces kon tot hiertoe enkel opgevolgd worden door het formulier telkens opnieuw te registeren.

Voortaan houdt een pollingscript de voortgang in het oog en past automatisch de statuslijn aan van de huidige job in de historiek.

Issue 3186: Rel. 4.40: Polling voortgang gebruikersproces

1.3.3.7. Gebruikersprocessen: parameters bewaren

In een gebruikersproces kunnen de parameters bewaard worden die op dat moment ingevuld zijn. De gegevens worden bewaard in een mt:pupsv meta-object. Zo’n object is niet rechtstreeks editeerbaar en kan dus enkel vanuit een gebruikersproces-interface aangemaakt worden. Schrappen kan wel rechtstreeks, afhankelijk van de restricties.

Aanmaak kan gebeuren met volgende restricties:

 • voor iedereen beschikbaar, wel/niet overschrijfbaar
 • enkel beschikbaar voor de aanmaker, wel/niet overschrijfbaar
 • enkel beschikbaar voor mensen die behoren tot dezelfde instelling als de aanmaker, wel/niet overschrijfbaar

Gebruikersprocessen - Bewaarde parameters [link]

Issue 3190: Rel. 4.40: Gebruikersprocessen: parameters bewaren

1.3.3.8. Efficiënte webpagina’s

In de voorbije Brocade releases werden nieuwe toepassingen ontwikkeld en getoond volgens een strak design. Deze aanpak wordt in het ontwikkelteam ook wel bestempeld als de key/value aanpak.

Een belangrijk element daarbij was een context menu (rechtermuisknop) waar het onder meer mogelijk is om informatie te tonen omtrent dit specifieke veld. Deze informatie - die heel omvangrijk kan zijn - werd opgeslagen in de onderliggende webpagina. Meer nog, indien het betreffende veld meervoudig is, dan werd dezelfde informatie ook meerdere keren ingebed in de HTML. Het hoeft geen betoog dat dit een impact heeft op de snelheid van het opladen van de schermen.

Er werd nu een systeem ontwikkeld om deze informatie uit de webpagina te houden en deze enkel op vraag te tonen (met behulp van Ajax technologie).

Deze informatie wordt ook opgeslagen in de browser zelf (maar niet in de pagina!). Daartoe wordt dan weer gebruik gemaakt van Web Storage die overigens elke dag automatisch wordt opgeruimd. Deze extra stap biedt het voordeel dat indien de gebruiker in de loop van de dag dezelfde informatie nog eens opvraagt, die gegevens gewoon uit de browser kunnen worden geplukt.

Issue 3215: Rel. 4.40: Efficiënte webpagina’s

1.3.3.9. Introductie van JSON schema in Brocade

In moderne webtoepassingen worden XML-structuren meer en meer vervangen door JSON .

JSON is een eenvoudig dataformaat dat in nagenoeg alle Brocade toepassingen wordt gebruikt.

Met JSON schema kan dergelijk dataformaat minutieus worden beschreven.

Dit heeft belangrijke voordelen:

 • Deze schema’s kunnen als een rigoureuze documentatie worden beschouwd.
 • Een dataformaat dat beantwoordt aan een dergelijk schema kan, door middel van een externe toepassing ook worden getest op zijn geldigheid.
 • Een schema kan door een moderne programmer’s editor (zoals Microsoft Visual Studio Code of Sublime Text) worden gebruikt bij interactief aanpassen van de data.

Als een voorbeeld van dergelijk schema kan het schema voor de Brocade Registry worden gebruikt. De Brocade Registry is een kleine - maar heel belangrijke - databank die het startpunt is van de Brocade configuratie.

Notitie

Voor ontwikkelaars: /core/python3/installer.py bevat de software nodig om een dergelijk schema passend te installeren.

Issue 3219: Rel. 4.40: Introductie van JSON schema in Brocade

1.3.3.10. Opruimen van wegwerpbestanden

Brocade maakt veelvuldig gebruik van (tijdelijke) wegwerpbestanden. Op een normaal belast systeem loopt dit al snel in de honderdduizenden! Op het einde van de dag worden deze, door een automatisch proces, opgeruimd. Het gebeurt echter geregeld dat de ruimte op de schijf, gereserveerd voor deze bestanden, toch vol loopt.

Er werd nu een automatisch proces scratchdir aangemaakt dat deze bestanden doorheen de dag op een veilige manier (zonder dat de lopende processen in gedrang komen) verwijdert.

Issue 3230: Rel. 4.40: Opruimen van wegwerpbestanden

1.3.3.11. Meer/minder functionaliteit in Markdown teksten

Teksten worden in Brocade opgemaakt in het Markdown formaat. Deze teksten kunnen nogal lang uitvallen en teveel plaats innemen op een HTML pagina.

De tekstopmakers kunnen nu in hun tekst - op een strategische plaats - ...more... plaatsen. De tekst wordt dan slechts getoond tot deze markering. De lezer kan dan - door het klikken op een link - zelf beslissen of hij ook de rest wil zien.

Issue 3239: Rel. 4.40: Meer/minder functionaliteit in Markdown teksten

1.3.3.12. Brocade URLs getoond door de browser

Een bron van ergernis/problemen is de URL die door Brocade wordt getoond in de adresbalk.

Tot voor kort lieten browsers geen manipulatie toe wat hier verscheen. Echter - na het passende standaardiseringswerk uitgevoerd door w3c.org - hebben moderne browsers nu wel faciliteiten om hier een betere waarde te plaatsen.

De nieuwe menustructuur van Brocade laat toe hiervan gebruik te maken en een URL te tonen die bondiger en meer leesbaar is.

Zie ook Desktop URLs getoond door de browser

Issue 3258: Rel. 4.40: Brocade URLs getoond door de browser

1.3.3.13. Inloggen in Brocade

Door het geven van een passende waarde aan de registry sleutel ldap-nocheck kan men - ook met een foutieve waarde - inloggen in Brocade.

Dit is een handige faciliteit bij het geven van demonstraties en opleidingen, maar is vanzelfsprekend uit den boze op productiemachines.

Deze waarde mag slechts met de nodige omzichtigheid worden geplaatst. Iedere nacht gaat het configuratieproces Salt deze registry sleutel terug op een veilige waarde zetten.

Het volgende commando zet de waarde op ok

delphi add ldap-nocheck ok force=yes nosalt=yes

Issue 3259: Rel. 4.40: Inloggen in Brocade

1.3.3.14. Desktop URLs getoond door de browser

De URL die door een desktop/service wordt getoond in de adresbalk wordt voortaan als volgt geconstrueerd:

 • desktopomgeving: domein/desktop/desktopnaam

 • service buiten desktopomgeving: domein/service/servicenaam

 • OPAC buiten desktopomgeving:

  • domein/opac/opacnaam
  • scherm met volledige beschrijving: domein/record/opacnaam/loi/taal

Zie ook `Brocade URLs getoond door de browser`__

Issue 3265: Rel. 4.40: Desktop URLs getoond door de browser

1.3.3.15. Aanpassingen topmenu / navigatiemenu

Bij de installatie van deze nieuwe release wordt er een nieuwe navigatiebalk geïnstalleerd. Deze nieuwe navigatie bevat nieuwe opties. Wanneer je over de iconen hovert , verschijnt er een korte uitleg over de functie ervan.

Issue 3310: Rel. 4.40: Aanpassingen topmenu / navigatiemenu

1.3.3.16. jscheme - Opbouw JSON-structuren

jscheme is een toolcat-applicatie die een JSON-structuur opbouwt die is vastgelegd in mt:jscheme.

jscheme build jschemeid

Deze meta-informatie bevat een aanduiding van een collector die de gegevens via m4_yieldMJSON moet aanleveren en een opsomming van de elementen van de JSON-structuur. Dit laat dus in principe toe een aanleverende collector te maken die via verschillende mt:jscheme specificaties, verschillende JSON-structuren kan aanleveren.

Parameters van de elementen in mt:jscheme

identificatie
De array die de collector aanlevert heeft de identificatie van een element als eerste subscript. Als een element deel uitmaakt van een list in de JSON-structuur, moet er nog een numeriek 2 e subscript zijn.
JSON-path
Specificatie van de JSON-structuur voor dit element. Een naam gevolgd door [] duidt een list aan, een punt scheidt de opeenvolgende objecten. Objecten in lists worden opgevuld naargelang de sequentie in de aangeleverde array.

Voorbeeld:

InvoiceHeader.ID
geeft structuur {'InvoiceHeader':{'ID':''}}

Attachments[].docId
geeft structuur {'Attachments': [{'docID':''}]

Attachments[].documentType
als Attachments[].docId ook al bestond geeft dit
{Attachments: [{docId:'', documentType:''}]}
Type

Geeft aan als welk type dit gegeven in de JSON-structuur moet geplaatst worden.

string | getal | boolean | null
Verplicht
Indien dit element verplicht is en niet in de aangeleverde array voorkomt, wordt het automatisch toegevoegd met z’n default waarde.
Default
De default waarde van dit element.
Actie

Er zijn momenteel 3 acties gedefinieerd die automatisch op de waarde van het aangeleverde element worden toegepast:

 • encodering naar base64
 • omzetting naar datum ISO-formaat (indien het element een datum is)
 • afronding op 2 decimalen (indien het element een getal is)

JSON-schema's [link]

Issue 3311: Rel. 4.40: jscheme - Opbouw JSON-structuren

1.3.3.17. Invoer vreemde karakters via het toetsenbord

Er werd een nieuwe techniek ontwikkeld om vreemde (lees: niet-ASCII) karakters in te voeren in de Brocade formulieren. Deze techniek, geïnspireerd door mobiele toepassingen, werkt via het langdurig indrukken van een mnemotechnische karakter.

Om bijvoorbeeld â te bekomen, tik je lang op a en kies dan uit een passende verzameling.

Het geheel wordt geparametriseerd via Karaktersets - Parametriseer karakters [link].

Issue 3319: Rel. 4.40: Invoer vreemde karakters via het toetsenbord

1.3.3.18. Meta-informatie ex b-file

Registratie van een concretisering van een bepaald meta-informatietype, die opgeladen wordt vanuit een b-file (cg …), genereert een waarschuwing dat de aanpassing best via die b-file gebeurt.

Issue 3325: Rel. 4.40: Meta-informatie ex b-file

1.3.4. Brocade-Archief

1.3.5. Brocade-Assets

1.3.5.1. Beheren en reserveren van assets

Assets zijn verder uitgewerkt. Wat momenteel mogelijk is:

 • assetsysteem instellen, met deze instellingen wordt het assetformulier samengesteld
 • assets zelf instellen
 • assetindexsysteem instellen (zie `indexsysteem-op-assetbeheer`_ )
 • lokale data gebruiken, deze kan ook worden geïndexeerd
 • lijsten gebruiken met assets
 • een loi-lijst maken per systeem, Tg-lois per systeem [link]
 • een loi-lijst maken per systeem gebaseerd op een bepaalde item status via Systeemstatus items [link]
 • opladen van metadata van assets in CSV-formaat. Moet telkens op maat gemaakt worden, maar de basis kan herbruikt worden.
 • documenten en afbeeldingen voor opladen en een d-loi aanmaken
 • SQLite maken van een lijst van asset-loi’s via Assets exporteer sqlite [link]
 • Explorator en OPAC’s instellen

Issue 2886: Rel. 4.40: Beheren en reserveren van assets

1.3.5.2. Indexsysteem op assetbeheer

Voor assets is er een indexeringssysteem gemaakt dat ervoor zorgt dat assets goed geïndexeerd worden. Per (voorgedefinieerd) veld kan een booleaanse uitdrukking ervoor zorgen dat een waarde wel of niet geïndexeerd wordt. Alsook een prefix voor latere opzoekingen kan worden ingesteld.

De link tussen een assetsysteem en een assetindexsysteem wordt ingesteld bij het assetsysteem, Assets - Beheersfuncties - Systemen [link].
De instellingen over de indexen zijn terug te vinden via Assets - Beheersfuncties - Indexen - Asset indexsystemen [link].

Ook lokale data kan geïndexeerd worden. Deze is in te stellen bij de lokale data zelf, onder Systemen van lokale gegevens [link]. De link lokale data - assetsysteem wordt automatisch gelegd wanneer de lokale data velden in het systeem worden ingevuld.

Issue 3056: Rel. 4.40: Indexsysteem op assetbeheer

1.3.5.3. Displaysysteem voor asset-loi

Er werd een generieke collector voor displaysysteem van assets opgezet. Op die manier kan een OPAC op assets de beknopte en de volledige info van een asset tonen. Deze collector/displayer kan in volgende releases - naarmate het project vordert - verder verfijnd worden.

Issue 3057: Rel. 4.40: Displaysysteem voor asset-loi

1.3.6. Brocade-Authority

1.3.6.1. Indexeren van UDC-code

Om een authority-attribuut op te kunnen nemen in de Lucene index van een LOI die een authority-code met dat attribuut lockt, is het volgende ontwikkeld/uit te voeren:

 • In de meta-informatie van authority-attributen kan aangeduid worden of het attribuut bij gelockte LOI’s moet geïndexeerd worden (Lucene indexen). De naam van de indexprefix is de identifier van het attribuut.
 • De indexeersoftware van die lockende LOI moet daar dan vanzelfsprekend rekening mee houden. Dat is nu het geval voor c-LOI’s.
 • In de indexer en searcher van de lockende LOI’s moet voor het gewenste attribuut de juiste analyzer ingevuld worden. Specifiek voor UDC wordt dit dus udc:KeywordAnalyzer.
 • De c-LOI’s moeten geherindexeerd worden (Lucene).

Issue 3009: Rel. 4.40: Indexeren van UDC-code

1.3.6.2. Authorityrecords type P catalografie en liggend streepje - indexering

De indexering van de samengestelde persoonsnamen (authority type P) werd verder verfijnd. Niet alle problemen zijn daarmee opgelost.

Gezien de complexiteit en de mogelijke gevolgen voor de indexen (explosie van indextermen) worden bijkomende aanpassingen nu ‘on hold’ gezet.

Issue 3089: Rel. 4.40: Authorityrecords type P catalografie en liggend streepje - indexering

1.3.6.3. Vesper - AAT ontsluiting

Vesper is een instrument ter ondersteuning van de inhoudelijke ontsluiting van bibliotheekcollecties op basis van AAT (Art & Architecture Thesaurus).

Vesper is een databank die associaties bevat tussen enerzijds bibliografische identifiers zoals ISBN, ISSN, OCLC recordnummers en identifiers van AAT termen anderzijds. Deze databank werd opgebouwd op basis van de Anet catalogus, maar de databank staat ook open voor bijdragen van derden.

De Vesper databank is bereikbaar als webtoepassing en via API.

Meer informatie in documentatie

Issue 3169: Rel. 4.40: Vesper - AAT ontsluiting

1.3.6.4. Authority catalografie: filters in controlelijsten

Het selectiescherm van de controlelijsten is aangevuld met de mogelijkheid om te filteren op nieuw, gewijzigd, geschrapt en geconsolideerd.

Geconsolideerde authority codes werden tot hiertoe niet in de controlelijsten geplaatst. Dat is nu wel het geval, maar niet retroactief opvraagbaar.

Authority controle - Beheersfuncties - Controlelijsten [link]

Issue 3244: Rel. 4.40: Authority catalografie: filters in controlelijsten

1.3.7. Brocade-Catalografie

1.3.7.1. Catalografische records in een SQLite database

Voortaan is het mogelijk om catalografische data naar buiten te brengen in een SQLite databank. Vertrekkend van een lijst van c-loi’s kan dit op twee manieren:

 • via het Brocade gebruikersproces: Catalografie - Groepsbewerkingen - Exporteer catalografische gegevens in SQLite formaat [link]
 • via de command prompt

  Voorbeeld:

  catcnv export ulst:adescamp:mijnlijst format=sqlite target=mycatsql.sqlite gen=catall profile=cat

Issue 1183: Rel. 4.40: Catalografische records in een SQLite database

1.3.7.2. Selecteer o-loi’s naar herkomstmerken

Een nieuw gebruikersproces catobjprovcsv exporteert herkomstmerken van o-loi’s in CSV-formaat (default) of JSON-formaat.

Catalografie - Groepsbewerkingen - Exporteer herkomstmerken catalografische objecten [link]

Parameters:

 • bronlijst met o-loi’s
 • objectsysteem
 • JSON export

Issue 2163: Rel. 4.40: Selecteer o-loi’s naar herkomstmerken

1.3.7.3. Lokale data (KVS) in catalografie: export MARC21

Lokale data (KVS) kunnen worden geëxporteerd in MARC21 formaat. Dat gebeurt via de exportgenerator die de tags, indicatoren en subvelden rechtstreeks aflevert aan de MARC structuur. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het symbool extramarctags.

Voor elk specifiek systeem van lokale data dient wel apart geprogrammeerd te worden, om te bepalen hoe een en ander naar MARC21 moet worden omgezet.

Doorgetrokken naar Rel. 4.30.

Issue 2466: Rel. 4.40: Lokale data (KVS) in catalografie: export MARC21

1.3.7.4. Status van een record - visueel kenmerk

Het arsenaal met visuele kenmerken werd uitgebreid met een mogelijkheid om voor een catalografische beschrijving een kenmerk te triggeren indien de laatste wijziging plaats vond voor een bepaalde datum. Deze datum moet in ISO-formaat worden ingevuld (vb. 2000-12-25)

Catalografie - Beheersfuncties - Visuele kenmerken voor formulieren [link] > lastedit.

Doorgetrokken naar Rel. 4.30.

Issue 2920: Rel. 4.40: Status van een record - visueel kenmerk

1.3.7.5. WorldCat: omzetting jaar van uitgave naar MARC21

De omzetting naar MARC21 van het jaar van uitgave - met name in tag 008/06 (Type of date/publication status) en in 008/07-10 (date 1) en 008/11-14 (date 2) - verliep tot op heden niet correct. Er was immers geen sluitend mechanisme dat aangaf of een record betrekking had op een tijdschrift of niet.

Dat is nu rechtgezet in de exportgenerator door gebruik te maken van symbolen marcyear en serial . Dat laatste kan dan weer bepaald worden op basis van beslissingsregels (bijvoorbeeld de aanwezigheid van specifieke publicatietypes).

Issue 3010: Rel. 4.40: WorldCat: omzetting jaar van uitgave naar MARC21

1.3.7.6. MARC export tag 245$c

In Brocade wordt in het auteursveld, indien mogelijk, de auteursnaam opgenomen zoals die zich presenteert op de titelpagina. Indien er voor de auteur een authority record wordt gebruikt, wordt daarom een verwijzingsterm gebruikt als de naamvorm van de titelpagina komt. Het is die gebruikte term in het auteursveld die moet geconverteerd worden naar de statement of responsibility - tag 245$c - omdat daar de auteursnaam verwacht wordt van de titelpagina. En dat is dan meestal een verwijzingsterm.

Er is een veld bijgevoegd in het catalografisch MARC export profiel dat het mogelijk maakt om ook het Auteursvermelding subveld (record) te mappen. Het bestaande Auteursvermelding subveld blijft opgebouwd vanuit de hoofdvormen.

Issue 3063: Rel. 4.40: MARC export tag 245$c

1.3.7.7. Correctie volgnummers ETD master thesissen

Bij het importeren van volumes waarin $cntr voorkomt (om tijdens het importeren een teller toe te kennen), ontbrak een standaardisering van het verkregen volume. Dit probleem werd opgelost. Bijkomend werd de foutieve sortering bij de relatie tho-oth ook naar het verleden toe gecorrigeerd.

Issue 3073: Rel. 4.40: Correctie volgnummers ETD master thesissen

1.3.7.8. Download c-loi’s in catcsv formaat

Bij de download van een lijst in catcsv zal nu voor velden waarin a-loi’s kunnen voorkomen, zowel de verwoording als de a-loi getoond worden.

Doorgetrokken naar Rel. 4.30.

Issue 3088: Rel. 4.40: Download c-loi’s in catcsv formaat

1.3.7.9. Plat streepje als inventarisnummer niet meer geaccepteerd

In release 4.30 werden leestekens als (inventaris-, catalogus-)nummers expliciet tegengehouden. Daarmee werd het echter onmogelijk om fictieve objecten aan te maken op basis van een plat streepje (nodig om bijvoorbeeld exemplaarannotaties, sigilla, … te kunnen toevoegen in convoluutconstructies). Dat laatste wordt nu opnieuw mogelijk in release 4.40.

Issue 3107: Rel. 4.40: Plat streepje als inventarisnummer niet meer geaccepteerd

1.3.7.10. Zetten van locks bij schrappen c-loi / consolideren a-loi

Het locking mechanisme uit vorige release werd nog wat bijgesteld om enkele problematische situaties die gemeld werden, op te lossen. Die hadden te maken met de vertraagde locking/unlocking van authority codes, waardoor de catalograaf in de onzekerheid verkeerde of een bewerking geslaagd was uitgevoerd of niet.

Het unlocken van authority codes gebeurt nu onmiddellijk na consolidatie van twee c-loi’s. En ook bij groepsbewerkingen wordt het locken/unlocken nu onmiddellijk uitgevoerd.

Issue 3110: Rel. 4.40: Zetten van locks bij schrappen c-loi / consolideren a-loi

1.3.7.11. Uniforme titel: a-loi verplicht en toch geen foutmelding

In de meta-informatie van titeltype u (uniforme titel) is aangegeven dat die verplicht als een authority record moet ingevoerd worden. Toch veroorzaakte de invoer van platte tekst geen foutmelding. Deze bug werd gecorrigeerd.

Doorgetrokken naar Rel. 4.30.

Issue 3129: Rel. 4.40: Uniforme titel: a-loi verplicht en toch geen foutmelding

1.3.7.12. OPAC zoeken in catalografie

In het formulier voor bewerken van catalografische beschrijvingen kan men op diverse plaatsen zoeken naar (andere) catalografische records (bijvoorbeeld convoluten bij plaatskenmerken of relaties).

Het geassocieerde ‘lookup’ object wordt nu ook aangestuurd door de meta-informatie bij het regelwerk, waardoor de keuze om een OPAC als zoekomgeving te gebruiken hier ook wordt toegepast.

Catalografie - Beheersfuncties - Regelwerken [link] > Opac en Indexen

Issue 3137: Rel. 4.40: OPAC zoeken in catalografie

1.3.7.13. Gebruikersproces voor zetten van barcodes in o-loi op basis van specifiek barcode-type

Er werd een nieuw gebruikersproces catchkbc aangemaakt dat, gegeven een lijst van objecten in o-loi notatie, controleert of de barcode nummers van deze objecten voldoen aan de barcode test. Indien mogelijk en indien gewenst, wordt de databank aangepast.

Catalografie - Groepsbewerkingen - Controleer de barcode nummers bij een lijst van objecten [link]

Doorgetrokken naar Rel. 4.30.

Issue 3155: Rel. 4.40: Gebruikersproces voor zetten van barcodes in o-loi op basis van specifiek barcode-type

1.3.7.14. Pas objectannotaties aan met gegevens uit een lijst

Er werd een toepassing aangemaakt die de annotatie van een catalografisch object (o-loi) aanpast met gegevens uit een lijst.

Catalografie - Groepsbewerkingen - Aanpassen van de objectannotatie aan de hand van een lijst [link]

Deze toepassing werkt met twee gegevens:

 • een lijst waarvan de sleutels objectbeschrijvingen zijn (o-loi’s)
 • een attribuutnaam die wordt gebruikt binnen deze lijst.

De annotatie van het object wordt overschreven door de waarde in het attribuut. Ontbreekt dit attribuut, dan wordt de annotatie leeg gemaakt.

Issue 3180: Rel. 4.40: Pas objectannotaties aan met gegevens uit een lijst

1.3.7.15. Template faciliteiten voor o-loi en p-loi

Het Brocade template systeem wordt in verschillende, uiteenlopende, situaties gebruikt. Een van de modifiers die in dit systeem wordt gebruikt, is loiview. Deze laat toe om Brocade objecten op diverse wijzen te tonen.

Voor een o-loi bestond reeds:

{o:lvd:1000419 | loiview "bc"}

Dit geeft het resultaat:

03080206710

Nu kan echter ook:

{o:lvd:1000419 | loiview "_rec"} (I.p.v _rec kan ook, _is, _vo, _sg, _pk, ...)

Met als resultaat:

c:lvd:575019

Dezelfde techniek kan ook voor een p-loi worden toegepast.

Zo krijgt:

{p:lvd:853836 | loiview "cloi"}
{p:lvd:853836 | loiview "pk"}
{p:lvd:853836 | loiview "lib"}

als resultaat:

c:lvd:575019
C 264464 [M-564 b]
EHC

Issue 3181: Rel. 4.40: Template faciliteiten voor o-loi en p-loi

1.3.7.16. Printen van een individuele streepjescode

In deze release neemt Brocade een nieuwe techniek in gebruik om toestellen aan te sturen die verbonden zijn met het actuele werkstation. In vroegere releases werkte dit via het web (localweb). Nieuwe geplogenheden op het web - die vooral te maken hebben met beveiliging - leiden tot een nieuwe aanpak van deze problematiek.

Het uitprinten van een streepjescode is een uitmuntende - en tegelijkertijd, nuttige - activiteit om deze nieuwe oplossing uit te testen. In deze release is het dan ook mogelijk om een streepjescode uit te printen van een beschrijving. Deze techniek werkt via de uitgebreide beschrijvingsmodule van een catalografisch object.

Er zijn echter wel een aantal voorwaarden.

 • De meta-informatie van het werkstation moet passend ingevuld zijn.
 • Er moet een gekende barcode printer met het werkstation verbonden zijn.
 • Het boek (o-loi) moet een code hebben die kan worden omgezet naar een barcode!

Localexec

Issue 3182: Rel. 4.40: Printen van een individuele streepjescode

1.3.7.17. Meta-informatie pk-genres

De toegang tot Catalografie - Beheersfuncties - Plaatskenmerkgenres [link] werd beter afgeschermd.

Issue 3194: Rel. 4.40: Meta-informatie pk-genres

1.3.7.18. Meta-informatie consolidatiesleutels: statistieken

Bij de meta-informatie van consolidatiesleutels (conskeyset) komen statistieken voor die betrekking hebben op de set zelf en op de activiteiten van Brocade gebruikers bij die set. Om een beter zicht te krijgen op het werk dat nog te verrichten is, werden die statistieken nu aangevuld met een rubriek ‘Te verwerken koppels’. Dat is een schatting van het aantal te verwerken koppels. Het echte aantal te verwerken koppels zal kleiner of gelijk zijn aan dit aantal. Want deze groepsbewerking kan eventueel ‘doorkruist’ worden door andere consolidaties: manueel, of op basis van andere consolidatiesleutels.

Catalografie - Beheersfuncties - Consolidatiesleutels [link]

Issue 3209: Rel. 4.40: Meta-informatie consolidatiesleutels: statistieken

1.3.7.19. Aanpassen van de volumesortering van relaties

Er werd een gebruikersproces chrelaty aangemaakt om de sorteercode van relaties tussen bibliografische beschrijvingen te onderzoeken en eventueel aan te passen.

Catalografie - Groepsbewerkingen - Pas de volumesortering van relaties aan [link]

De volumeaanduidingen (sorteercodes) bij relaties zijn dikwijls samengesteld en numerieke aanduidingen worden geregeld gemengd met letters. Deze praktijk zorgt ervoor dat de sorteercode moet gemanipuleerd worden opdat de natuurlijke volgorde van de volumes wordt behouden.

In Brocade gebeurt deze manipulatie automatisch: numerieke gedeelten uit deze sorteercode worden links aangevuld met spaties. Standaard gaat Brocade er van uit dat deze getallen kleiner zijn dan 10000: er zijn inderdaad weinig reeksen met meer dan 10000 volumes! Toch kan het gebeuren dat deze 10000 wordt overschreden: er kan dan een parameter (de padding factor) worden aangepast onder Catalografie - Beheersfuncties - Relatietypes [link], die dan voorziet in extra spaties. Nadien moet dan chrelaty worden opgestart.

Deze toepassing komt ook van pas bij conversies allerhande.

Issue 3216: Rel. 4.40: Aanpassen van de volumesortering van relaties

1.3.7.20. Indexering bij gebruikersproces catchall

Het gebruikersproces catchall wijzigt catalografische data aan de hand van een vertaaltabel. Het is nu ook mogelijk om het indexeerproces meteen te starten bij het uitvoeren van het gebruikersproces. Dit gebeurt door de actie te kiezen Update de databank + Indexeer.

Catalografie - Groepsbewerkingen - Wijzig basis catalografische data aan de hand van een vertaaltabel [link]

Issue 3220: Rel. 4.40: Indexering bij gebruikersproces catchall

1.3.7.21. Schadekenmerken en geassocieerde documenten

In Brocade kan gedetailleerde informatie omtrent de beschadiging van een boek worden geregistreerd. Daar horen ook toegevoegde documenten bij. Deze kunnen op twee manieren worden verwerkt:

 • door het leggen van een externe relatie (verwijzing naar dit document door middel van een URL);
 • door het document apart te beschrijven in de docstore omgeving.

Deze laatste werkwijze kan zelfs op drie manieren:

 • opladen van het document in de Brocade omgeving;
 • gedetailleerde beschrijving van dit document;
 • snelle invoer door gewoon de URL te specificeren. Deze URL moet wel in zijn volledigheid erbij. (met https://… of http://… of file://…).

Catalografie - Toon/bewerk gegevens van een object [link]

Issue 3266: Rel. 4.40: Schadekenmerken en geassocieerde documenten

1.3.7.22. Indexering vreemde karakters bij titel loopt fout

Een specifiek probleem werd opgelost bij de indexering van niet-ASCII karakters in de hoofdtitel, voor zover die worden voorafgegaan door een lidwoord/stopwoord.

De databank dient geherindexeerd te worden.

Issue 3321: Rel. 4.40: Indexering vreemde karakters bij titel loopt fout

1.3.7.23. Export data van objecten (o-loi) in MARC formaat

Voortaan kan men bij de export in MARC formaat ook data van catalografische objecten toevoegen. Het volstaat om tag952 mee te selecteren in het gebruikte MARC export profiel.

Catalografische MARC export profielen [link]

Issue 3330: Rel. 4.40: Export data van objecten (o-loi) in MARC formaat

1.3.8. Brocade-Collectiebeschrijving

1.3.8.1. Synchronisatie objecten bij een collectie

In het formulier van een collectiebeschrijving kan, per materiaalsoort, het volume worden ingevuld, en tot nu toe moest dat manueel gebeuren. Maar de uitbreiding of inkrimping van dat volume gebeurt heel dikwijls dynamisch en achter de schermen, op basis van object algoritmes (bv. het toekennen of wegnemen van een sigillum dat een object met een collectie verbindt). Zo goed als niet te synchroniseren door een catalograaf dus.

In release 4.40 kan dat volume nu dynamisch worden berekend, op basis van een extra parameter in de meta-informatie van de materiaaltype eenheden (Is het aantal objecten?). Indien deze parameter wordt aangevinkt bij een type eenheid, én indien de collectiebeschrijving maar één materiaalsoort kent met die eenheid, dan wordt dat volume elke nacht herberekend en wordt het volumeveld overschreven, op basis van het aantal gelockte objecten.

Bovendien kan nu ook in een displaysysteem een parameter worden meegegeven ($countobj) die het aantal gelockte objecten bij een collectie weergeeft.

Issue 3083: Rel. 4.40: Synchronisatie objecten bij een collectie

1.3.8.3. Collectiebeschrijvingen: indexering onderwerpstermen

Bij de indexering van de onderwerpstermen bij een collectiebeschrijving werd niet alleen rekening gehouden met de synoniemen bij een hoofdvorm, maar ook met de verwijzingstermen (= termen alleen behulpzaam voor de catalograaf). Dat gaf een vertekend beeld bij opzoekingen.

Dat is nu verholpen: voortaan wordt bij de indexering nog alleen rekening gehouden met de hoofdvormen en de echte synoniemen.

Issue 3086: Rel. 4.40: Collectiebeschrijvingen: indexering onderwerpstermen

1.3.8.5. Sortering in boomstructuur collectiebeschrijvingen

Het wijzigen van de sorteercode bij knooppunten in de boomstructuur van collectiebeschrijvingen liet de oude sortering ongemoeid, en leidde dan dikwijls tot een foute sortering. Dat probleem is opgelost.

Issue 3102: Rel. 4.40: Sortering in boomstructuur collectiebeschrijvingen

1.3.8.7. Boomstructuur opengeklapt

In de initiële presentatie van de boomstructuur van een collectiesysteem verschijnt die nu deels opengeklapt, op de basisstructuur van het systeem. Dat zijn de knooppunten die als ouder (kunnen) fungeren voor andere knooppunten, maar zelf geen ouder hebben.

Issue 3401: Rel. 4.40: Boomstructuur opengeklapt

1.3.8.8. Presentatie van de aanwezige talen in de catalogus op collectiebeschrijvingen

In de volledige beschrijving van een collectie in de catalogus kunnen ook de aanwezige talen in de collectie getoond worden. Dan worden àlle talen getoond, in volgorde van kwantitatief belang. Maar het kan goed zijn dat voor één bepaalde taal er maar 1 object in de collectie aanwezig is.

In de meta-informatie van een collectiesysteem kan dit nu via een extra parameter (Taalbegrenzer) worden verfijnd. Door het invullen van een percentage van het totaal aantal gelockte objecten (bv. 5%) of een absoluut aantal (bv. 10) kan er een ondergrens worden bepaald voor het tonen van de talen.

De display van de volledige beschrijving werd aangepast, zodat de aantallen worden getoond bij de aanwezige talen. De niet nader gespecificeerde talen worden samengeteld.

Opgelet: de optelling van de aantallen bij de talen komt niet (altijd) overeen met het totaal aantal objecten. Want een publicatie kan in verschillende talen worden gesteld.

Issue 3403: Rel. 4.40: Presentatie van de aanwezige talen in de catalogus op collectiebeschrijvingen

1.3.9. Brocade-Docman

1.3.9.1. Toegang tot documenten op basis van IP-nummer

Documenten worden in Brocade opgeslagen in het docman systeem. De toegang tot deze documenten kan op verschillende manieren worden geregeld:

 • de toegang kan vrij zijn;
 • de toegang kan geregeld worden door obscurity: de gebruiker moet de URL kennen (hij kan deze zelf niet voorspellen);
 • de toegang kan worden afgeschermd door middel van een wachtwoord.

Er is nu een extra manier om het raadplegen van deze documenten te beperken tot bepaalde werkstations. Dit werkt door een combinatie van faciliteiten.

 • Bij de docman databank waartoe een document behoort, kan een authenticatiesysteem worden geplaatst.
 • Dit authenticatiesysteem kan de toegang beperken tot een aantal werkstations.
 • Werkstations kunnen worden voorzien van een aantal geldige IP-nummers (internet adressen).
 • Het IP-nummer van de actuele gebruiker wordt afgetoetst tegen de geldige nummers.
 • Het is evengoed mogelijk nog een wachtwoord te vragen.

Werkwijze:

 • Identificeer een of meerdere werkstations die toegang mogen hebben tot de documenten.
 • Zoek een passend authenticatiesysteem en voer deze werkstations in.
 • Plaats op de corresponderende docman databank een authenticatie op basis van dit systeem.

Issue 3193: Rel. 4.40: Toegang tot documenten op basis van IP-nummer

1.3.10. Brocade-Documentatie

1.3.10.1. Check op menuentries

In de Brocade documentatieplatform kan er worden verwezen naar menu-ingangen uit de bibliotheeksoftware.

In deze release werd het hele menusysteem herwerkt. Daardoor moeten verwijzingen naar menu-ingangen worden aangeduid met behulp van de constructie:

:menucall:`callid_van_de_menu_ingang`

Wat dan getoond wordt in de documentatie is de lange verwoording van een menu-ingang.

In de bestaande documentatie - zowel deze op het ontwikkelplatform als deze van de bibliotheken zelf - wordt de omvorming automatisch doorgetrokken en wordt nu ook dagelijks gecontroleerd of deze link nog geldig is.

Issue 2587: Rel. 4.40: Check op menuentries

1.3.11. Brocade-Explorator

1.3.11.1. Upgrade explorator

De explorator-software is omgevormd van:

 • Python 2 naar Python 3
 • oude toolcat naar nieuwe toolcat
 • Lucene 6.4.1 naar Lucene 6.5.0
 • Cherrypy 14.0.1 naar Cherrypy 16.0.2

Issue 3231: Rel. 4.40: Upgrade explorator

1.3.11.2. Explorator Lucene tokens

Het opvragen van de tokens van een bepaalde loi in een bepaalde Lucene-index werd geïncorporeerd in de explorator toolcat-applicatie:

explorator tokens *index* *loi* [field=field1[,field2,...]] [output=blanco
(default)|path|M]
field
Mogelijkheid om veldnamen in te geven, gescheiden door ,.
Indien niets ingegeven, worden de tokens van alle velden getoond.
output
 • blanco: tokens worden op stdout geschreven
 • path: tokens worden in de gespecificeerde file geschreven
 • M: tokens worden geplaatst in ^ZEXPL (“tokens”,index,loi,token)=waarde token

Het gebruikersproces Indexen - Zoek tokens in een Lucene-index [link] voert hetzelfde uit.

Issue 3236: Rel. 4.40: Explorator Lucene tokens

1.3.11.3. Aantal waarden in de facetbalk te parametriseren

In de meta-informatie van een facet kan aangeduid worden hoeveel waarden er maximaal in de facetbalk mogen getoond worden. De rest zit dan verborgen achter de Meer-knop. De default waarde is 10.

Explorator - Facetten [link]

Issue 3242: Rel. 4.40: Aantal waarden in de facetbalk te parametriseren

1.3.11.4. Gecombineerde indexers

In explorator is het principe van gecombineerde indexers geïntroduceerd. Hierin kunnen indexprefixen gedefinieerd worden die moeten geoogst worden vanuit andere indexers.

Explorator - Gecombineerde indexers [link]

Voorbeeld op Legato

prefix creator
combinaties
subscription:au
order:au
prefix title
combinaties
subscription:ti
order:ti

In een indexer kan voor de datagenerator nu een identifier van een gecombineerde indexer ingevuld worden.

Voorbeeld op Legato

Indexer acqcombine heeft de gecombineerde indexer acqcombine als datagenerator. Dit betekent dat de datagenerators van indexers subscription en order opgestart worden, de daar gegenereerde prefixen au en ti getransponeerd worden naar respectievelijk creator en title en verder verwerkt worden door de opgestarte indexer acqcombine.

Het resultaat is dus een index met zowel q-loi’s als s-loi’s, maar allemaal met dezelfde prefixen of indexingangen.

Issue 3315: Rel. 4.40: Gecombineerde indexers

1.3.11.5. Taalonafhankelijkheid in explorator displayer

In de meta-informatie van een explorator displayer is een veld voorzien om een header en footer in te voegen. Deze gegevens worden voortaan als een template geïnterpreteerd zodat tekstfragmenten kunnen gebruikt worden voor een taalonafhankelijk resultaat.

Explorator - Displayers [link]

Issue 3332: Rel. 4.40: Taalonafhankelijkheid in explorator displayer

1.3.12. Brocade-Helpdesk

1.3.12.2. Datums bij attachments helpdeskberichten

Bij nieuw opgeladen helpdeskberichten (dus niet retroaktief) wordt voortaan de datum naast de naam van een attachment geplaatst. Bij over en weer gaande correspondentie kan dit het bekijken van nieuw binnengekomen attachments vergemakkelijken.

Issue 3183: Rel. 4.40: Datums bij attachments helpdeskberichten

1.3.13. Brocade-IR

1.3.13.1. Metadata UAntwerpen projecten binnenhalen en verwerken

Een automatisch proces zorgt er nu voor dat metadata over projecten vanuit Peoplesoft doorstroomt naar Brocade. Ook de koppeling die in Peoplesoft gebeurt tussen project en publicatie (c-loi) kan voortaan automatisch worden verwerkt.

Issue 3043: Rel. 4.40: Metadata UAntwerpen projecten binnenhalen en verwerken

1.3.13.2. GPRC label in irua en vabb - opsporen van inconsistenties

Er is software ontwikkeld die inconsistenties opspoort tussen een vabb approval resultaat en een irua ranking .

Het resultaat is een Brocade lijst van publicaties die in irua een status 1 genieten (peer reviewed) terwijl het corresponderende vabb record niet approved is.

De bekomen lijsten kunnen onder meer aangewend worden ter ondersteuning van de VABB herzieningsprocedure.

Uit te voeren na oplevering van een nieuwe VABB versie.

Issue 3078: Rel. 4.40: GPRC label in irua en vabb - opsporen van inconsistenties

1.3.13.3. Aanpassing IR deposit formulier: doi prefix niet meer toepassen

Wanneer een IR record werd aanmaakt via het deposit formulier, dan werd er een doi prefix aangemaakt. Dit gaf aanleiding tot dubbele inhoudsvelden van type doi. Dit probleem werd opgelost.

Doorgetrokken naar Rel. 4.30.

Issue 3126: Rel. 4.40: Aanpassing IR deposit formulier: doi prefix niet meer toepassen

1.3.13.4. Export CSV-files voor repositories - GDPR

Onderstaande commando’s maken voortaan een ZIP-file [identifier]csv.zip aan die gedurende 30 dagen in docmanstore acadbib geplaatst wordt.

iracadbib -csv ``identifier``
iracadbib -csv ``identifier`` type=vg
iracadbib -csv ``identifier`` type=tel
iracadbib -csv ``identifier`` type=detail
Docmanstore acadbib wordt aangemaakt door /acadbib/ir/install.py.
Deze docmanstore kan afgeschermd worden met het commando
docman -db authenticate acadbib anet
Het identificatieschema anet op Moto werd ingevuld.
Deze aanpassingen zijn gebeurd in het kader van GDPR.

Doorgetrokken naar Rel. 4.30.

Issue 3134: Rel. 4.40: Export CSV-files voor repositories - GDPR

1.3.13.5. Oorsprong publicaties in fris cerif

Een nieuw element werd toegevoegd aan de cerif xml file die wekelijks aan ICT (PSoft) wordt bezorgd. Het nieuwe element wordt gebruikt voor publicaties die niet getekend zijn met het adres van de Universiteit Antwerpen. Dit zijn de irua records zonder lidmaatschap abua.

<cerif:cfResPubl_Class>
 <cerif:cfClassId>external</cerif:cfClassId>
 <cerif:cfClassSchemeId>Dataprovider Viewpoint Type</cerif:cfClassSchemeId>
</cerif:cfResPubl_Class>

Issue 3204: Rel. 4.40: Oorsprong publicaties in fris cerif

1.3.13.6. Citation Style Language in irua

Er is software ontwikkeld om catalografische beschrijvingen volgens bepaalde citatiestijlen te presenteren (zie https://citationstyles.org).

toolcatapplicatie citation

 • Maakt gebruik van citeproc.py (https://github.com/brechtm/citeproc-py)
 • citation getstyle *stijlnaam* haalt een citatiestijl op bij github en installeert lokaal.
 • citation delstyle *stijlnaam* schrapt een geïnstalleerde citatiestijl.
 • citation styles geeft een lijst van beschikbare citatiestijlen en hun Brocade mt:citation instances, die tevens als alias kunnen gebruikt worden.
 • citation locales geeft een lijst van beschikbare locales, dit zijn de talen waarin citaties kunnen opgesteld worden.
 • citation cite c-loi|ulst-loi style=stijlnaam format=html|text|rst locale=localenaam maakt, gegeven een c-loi of een lijst met c-loi’s, een citatielijst in de gevraagde stijl.

mt:citation meta-informatie

Meta-informatie OPAC

Onder OPAC services - Beheersfuncties - Meta-informatie [link] kunnen citatiestijlen opgesomd worden die bij de bewaarlijst moeten gepresenteerd worden.

Bewaarlijst-tab OPAC

Onder de Bewaarlijst-tab van een OPAC worden de gewenste citatiestijlen aangeboden in een selectbox.

Voor een complete lijst van beschikbare citatiestijlen, zie https://github.com/citation-style-language/styles

Issue 3234: Rel. 4.40: Citation Style Language in irua

1.3.13.7. Orcid voor Psoft

Onderstaande toepassing maakt een XML met verschillende identifiers (orcid, vabb, …). Het bestand wordt via een automatisch proces dagelijks klaargezet in docman db exchange. ICT pikt dit op voor verwerking in PSoft.

qtech -py /local/anet3/badge.py '%Japi^lmosorc' '{"eusys":"UA",
"typeofid":"UA-PRS", "types": "orcid,vabb", "membership":"AB"}'
/library/tmp/uaid.xml

Het bestand bevat enkel de personeels id en gerelateerde identifiers.

Voorbeeld:

<person id="06310">
 <personIdentifier type="orcid">0000-0003-2951-872X</personIdentifier>
 <personIdentifier type="vabb">ua_06310</personIdentifier>
</person>

Issue 3282: Rel. 4.40: Orcid voor Psoft

1.3.14. Brocade-Impala/Documentaanvraag

1.3.14.1. Clearinghouse als gebruikersproces

Het uitvoeren van het clearinghouse voor de kwartaalafrekeningen kan nu opgestart worden via een gebruikersproces.

chechchouse
Voert het commando impaladmin -check uit.
chouse
Voert het commando impaladmin -chouse yyyyqn uit, waarbij yyyyqn voor het uitvoeren van het proces manueel nog moet aangepast worden.

Issue 3133: Rel. 4.40: Clearinghouse als gebruikersproces

1.3.14.2. bpost verzending parcels - FTPS - GDPR

Sinds mei 2018 is bpost overgeschakeld op het gebruik van FTPS (FTP met TLS encryptie) voor het verzenden van de parcel metadata. Dit in het kader van de GDPR wetgeving.

De toolcat applicatie ftpclient werd aangepast en ondersteund nu ook FTPS.

Doorgetrokken naar Rel. 4.30

Issue 3141: Rel. 4.40: bpost verzending parcels - FTPS - GDPR

1.3.14.3. Tonen van naam/e-mail van eindgebruiker - GDPR

Met de invoering van GDPR is het niet langer vanzelfsprekend om persoonsgegevens te tonen. In Impala was het de praktijk om op het scherm van de leverancier de gegevens van de aanvrager te tonen. Bij levering werd de aanvraag (inclusief deze persoonsgegevens) afgeprint en meegestuurd.

In Impala - Beheersfuncties - Werkomgevingen [link] kan deze faciliteit worden aan/uit gezet.

Soms is het toch wenselijk om deze gegevens te tonen:

 • de personen hebben hun toestemming gegeven
 • de aanvrager en leverancier behoren tot eenzelfde rechtspersoon/instelling (zoals vb: UA-CST, UA-CDE, …)

De meta-informatie van de aanvragende werkomgeving kan nu worden uitgebreid met informatie die toelaat om uit te maken welke leveranciers deze informatie toch te zien krijgen.

Doorgetrokken naar Rel. 4.30.

Issue 3142: Rel. 4.40: Tonen van naam/e-mail van eindgebruiker - GDPR

1.3.14.4. Aanpassingen clearinghouse transactiekosten

De metadata van een werkomgeving werd uitgebreid met een afzonderlijke parameter om het clearinghouse ID voor de transactiekosten aan te rekenen. Hierdoor kan een werkomgeving de kwartaalfacturen laten aanrekenen op een andere clearinghouse ID dan de transactiekosten.

Impala - Beheersfuncties - Werkomgevingen [link]

De bundel met documenten (transactions_yyyy.zip) die na het uitvoeren van de clearinghouse voor transactiekosten te vinden is onder Impala - Clearinghouse - Parameters Impala Clearinghouse [link] bevat nu een bijkomende folder allchouse waarin een CSV-bestand staat met de details per request.

 • kwartaal
 • rqloi
 • time
 • aanvrager
 • leverancier
 • chous id voor transactiekosten
 • kostprijs
 • kost postzegel

Doorgetrokken naar Rel. 4.30.

Issue 3362: Rel. 4.40: Aanpassingen clearinghouse transactiekosten

1.3.15. Brocade-Leen

1.3.15.1. Lidmaatschap zelf te hernieuwen via een service in de desktop

Vanaf release 4.40 kan toegestaan worden dat eindgebruikers zelf hun lidmaatschap kunnen hernieuwen via de desktop. Een button om te hernieuwen en indien gewenst, bijkomende communicatie, wordt enkel getoond in de service euiam wanneer de vervaldatum voldoende dichtbij is in de tijd (te bepalen door de instelling zelf).

De parameters zijn in te stellen via Eindgebruikers - Beheersfuncties - Gebruikersklassen [link].

Zelf hernieuwen is niet mogelijk in een context van muteren.

Issue 2897: Rel. 4.40: Lidmaatschap zelf te hernieuwen via een service in de desktop

1.3.15.2. Nieuwe statusovergang voor UA

Er is een routine gemaakt die een statuscode toekent aan eindgebruikers die de dag ervoor zijn hernieuwd. Het gaat zowel om nieuw aangemaakte records als hernieuwde lenersrecord. Deze functionaliteit kan aangewend worden om (her)nieuw(d)e leners een e-mail te sturen ter verwelkoming.

Issue 3121: Rel. 4.40: Nieuwe statusovergang voor UA

1.3.15.3. Overname rijksregisternummer in Brocade

Er werd een kleine aanpassing aangebracht aan de wijze waarop gegevens - en met name Rijksregisternummer - uit een elektronische identiteitskaart (eID) in Brocade worden ingelezen.

Oude situatie (tot en met Rel. 4.20)

 • De BEID knop verschijnt pas indien in het bijhorende werkstation de BEID optie is aangevinkt

  EN

 • indien onder Eindgebruikers - Beheersfuncties - Eindgebruikerssystemen [link] minstens een van volgende opties is ingevuld met een correct barcodetype:

  • Barcodetype bij gebruik eID Rijksregister Nr
  • Barcodetype bij gebruik van eID - kaart ID

Deze tweede voorwaarde is nu verwijderd.

Deze aanpassing gebeurde in de context van GDPR.

Doorgetrokken naar Rel. 4.30.

Issue 3136: Rel. 4.40: Overname rijksregisternummer in Brocade

1.3.15.4. Gebruikersproces om bij e-loi’s nummers van bepaald type te schrappen

Er bestaat een gebruikersproces eudelnrs dat lezersnummers (streepjescodes, studentennummer, rijksregisternummers, …) van een specifiek type bij eindgebruikers kan schrappen. Het proces vertrekt van een eindgebruikerssysteem of van een lijst van eindgebruikers.

Eindgebruikers - Groepsbewerkingen - Schrap nummers bij eindgebruikers [link]

Doorgetrokken naar Rel. 4.30.

Issue 3178: Rel. 4.40: Gebruikersproces om bij e-loi’s nummers van bepaald type te schrappen

1.3.15.5. Capaciteit log files SIP2

De SIP2 server logging werd in capaciteit verdubbeld (40 logfiles van elk 20Mb).

Doorgetrokken naar Rel. 4.30.

Issue 3224: Rel. 4.40: Capaciteit log files SIP2

1.3.15.6. Localexec - Clipboard Application Service

Enkele weken na de oplevering van de nieuwe release zal Brocade enkel nog via https beschikbaar zijn. Dit heeft implicaties op de manier waarop randapparatuur (ticketprinter, eID-Readers, Payterminals, … ) aangestuurd zal worden vanuit Brocade. Dit zal niet meer via Localweb verlopen, maar via Localexec. Localexec gebruikt Clipboard voor de interactie met Brocade.

Brocade plaatst een opdracht in het Clipboard en Localexec leest de opdracht uit het Clipboard, voert de opdracht uit en stuurt het resultaat terug via een HTTP(S) POST request.

Meer informatie over Localexec in de documentatie
Meer informatie over de installatie en het testen van Localexec in de documentatie

Issue 3348: Rel. 4.40: Localexec - Clipboard Application Service

1.3.16. Brocade-Lijstbeheer

1.3.16.1. Automatisch doorlinken van lijsten

Er werd een software aangemaakt die lijsten automatisch linkt met andere gebruikers.

Soms worden er lijsten aangemaakt waarvan het wenselijk is dat deze ook zichtbaar worden bij de lijsten van diverse gebruikers. Een goed voorbeeld zijn de aanwinstenlijsten. Deze worden aangemaakt onder gebruiker usystem, maar worden ook best ter beschikking gesteld van anderen.

Deze software maakt gebruik van diverse aspecten van Brocade:

 • Wanneer een lijst wordt aangemaakt, dan wordt deze nu (op efficiënte wijze) ook bijgehouden bij het tijdstip van aanmaak.

 • Er bestaat meta-informatie onder Lijsten - Beheersfuncties - Automatische lijstkoppelingen [link] die de door te linken lijsten beschrijft:

  • auteur van de lijst
  • patroon waaraan de lijst moet voldoen

  Deze meta-informatie somt ook op wie de lijsten moet ontvangen.

 • Er is een automatisch proces autolist dat op geregelde tijdstippen de nieuwe lijsten afloopt en deze aan de passende gebruikers linkt.

Doorgetrokken naar Rel. 4.30.

Issue 3218: Rel. 4.40: Automatisch doorlinken van lijsten

1.3.17. Brocade-OPAC

1.3.17.1. Rapport van zoekopdrachten in de OPAC (Lucene)

Er is een gebruikersproces opaczv (Zoekopdrachten opac) gemaakt dat, gegeven een OPAC, een tijdspanne en een doellijst, de datum, zoekvorm, gebruikte facetten en het totaal aantal resultaten teruggeeft.

OPAC services - Beheersfuncties - Zoekopdrachten opac [link]

Issue 3050: Rel. 4.40: Rapport van zoekopdrachten in de OPAC (Lucene)

1.3.17.2. OPAC op herkomstkenmerken (o-loi’s)

Objecten (o-loi’s) kunnen in Brocade verrijkt worden met herkomstmerken. Voor deze herkomstmerken is het nu ook mogelijk om een zoekomgeving (OPAC) op te zetten.

 • In de sectie “Herkomstmerken” van de meta-informatie van catalografische objectensystemen is een invulveld geplaatst voor een explorator indexer. Bij het registreren van een object wordt gecheckt of een indexer is ingevuld, zo ja, wordt het record ge(her)indexeerd.

  Catalografie - Beheersfuncties - Voor objectbeschrijvingen - Catalografische objectensystemen [link]

 • Een displaysysteem kan nu voor een o-loi specificaties bevatten voor het tonen van

  • dsc: fysieke kenmerken
  • dmg: schadekenmerken
  • col: collectiebeschrijvingen
  • prov: herkomstmerken

  Displaysystemen [link]

 • Er kunnen indexers, searchers en facetten voor herkomstmerken geparametriseerd worden.

  Explorator [link]

 • Er kan bovenop dit alles een OPAC op herkomstmerken gedefinieerd worden.

Voorbeelden op legato

Issue 3062: Rel. 4.40: OPAC op herkomstkenmerken (o-loi’s)

1.3.17.3. Tabblad OPAC boomstructuur collectiebeschrijvingen/archiefbeschrijvingen

Er is een methode ontwikkeld om een service (bijvoorbeeld boomstructuur van collectie- of archiefbeschrijvingen) op te starten in een aparte tab van een OPAC. OPAC’s die dit willen gebruiken moeten tab service toevoegen aan hun lijst van tabbladen.

OPAC services - Beheersfuncties - Meta-informatie [link]

 • Nieuw scherm service (Start een service binnen de OPAC) dat in de meta-informatie van de OPAC moet ingevuld worden met <layout id="datablock">.

 • Nieuwe tab service die geassocieerd is met scherm service en element buttonservice.

 • In de OPAC meta-informatie kan ter hoogte van element buttonservice ingevuld worden welke service moet opgestart worden:

  serviceidentifier[^extra], bvb. "cotreeview^co:ua~opaccoloiua" of
  "lhisadview", evenals taalafhankelijke verwoordingen
  
 • De titel van de tab komt normaal uit de meta-informatie van de tab. Vermits dit nu afhankelijk is van welke service wordt opgestart, kan de verwoording ter hoogte van de tab leeg gelaten worden. Het systeem valt dan terug op de verwoording bij element buttonservice in de respectievelijke OPAC.

 • De service wordt opgestart in een iframe, wat toelaat om de tabbladen van de OPAC te tonen met daaronder de volledig onafhankelijke service.

 • CSS van de iframe kan aangepast worden via CSS-klasse opacservice.

Issue 3154: Rel. 4.40: Tabblad OPAC boomstructuur collectiebeschrijvingen/archiefbeschrijvingen

1.3.17.4. Titlephrase in OPAC meta-informatie

In het schermelement titlephrase kan je voortaan gebruik maken van een template om het html element <title> in een volledige beschrijving te vullen met de inhoud van bijvoorbeeld het titelveld.

Voor titelveld

{{{$ti_ti|xml}{ - }| ? true 1 1} | ?
CDopSc="fulldescription"}Institutional Repository University of Antwerp

Dit is belangrijk bijvoorbeeld in het kader van indexering door search engines, die voor display van zoekresultaat gebruik maken van het <title> element.

OPAC services - Beheersfuncties - Meta-informatie [link]

Doorgetrokken naar Rel. 4.30.

Issue 3177: Rel. 4.40: Titlephrase in OPAC meta-informatie

1.3.18. Brocade-Systeem

1.3.18.1. Apache webserver

Er werden diverse geavanceerde faciliteiten uitgevoerd aan de webserver (Apache) die wordt gebruikt binnen Brocade:

 • Automatische omleiding van het niet-beveiligde webprotocol (HTTP) naar het beveiligde webprotocol (HTTPs). Dit betekent nog dat alle Brocade webpagina’s niet meer op een bruikbare wijze kunnen worden onderschept.

 • Installatie van HTTP/2: dit is een nieuw webprotocol (uitgewerkt door Google) dat nu door de belangrijke browsers wordt ondersteund. Eigenschappen van dit protocol zijn:

  • beveiligd
  • efficiënt en performanter
  • de gebruiker hoeft zelf niets te configureren

HTTP2 biedt talrijke voordelen: een belangrijke troef is zogenaamde ‘preloading’. Hierbij worden resources (javascript, stylesheets, afbeeldingen, …) op een zeer efficiënte wijze in de cache van de browser gestopt. Dit maakt dat pagina’s vlugger zichtbaar worden.

Brocade maakt hiervan gebruik in het login scherm: in dit scherm worden diverse resources op voorhand geladen om dan verder te gebruiken.

Deze resources zijn:

 • jQuery
 • JQueryUI
 • markdown
 • popup
 • store-everything
 • tools, requests, workspace

Zowel deze scripts als de stylesheets hierachter worden op nagenoeg elke Brocade pagina gebruikt.

Issue 2957: Rel. 4.40: Apache webserver

1.3.18.2. Citrix image verschuiven naar VITE

Wekelijks worden nu de Citrix images overgezet van ALLEGRO naar VITE in de folder /library/images.

Issue 3092: Citrix image verschuiven naar VITE

1.3.18.3. Herwerking procman 2.0

Procman, de applicatie achter het geautomatiseerde beheer van Brocade processen, werd herwerkt.

 • Alle gedefinieerde statistische containers werden aangevuld, waar nodig, met een probe actie. Deze gaat na of het niet te lang geleden is dat de opbouw van een statistiek is gebeurd.
 • Er werd een automatisch proces standard.statrescue aangemaakt dat automatisch de statistieken die in het gedrang komen, opstart. Per opstart wordt een container uitgerekend (de oudste). Aangezien het proces meerdere keren per dag checkt, komen de statistieken één voor één aan bod.

Issue 3103: Rel. 4.40: Herwerking procman 2.0

1.3.18.4. Lege schermen bij het klikken op kopieer icoon

Bij het klikken op het icoon , gebeurde het soms dat er een leeg scherm opende.

Brocade probeerde een scherm te vinden dat op dat ogenblik reeds gesloten was. De enige mogelijkheid om met de bestaande webtechnologie om een scherm te vinden, bestaat er in dit terug te openen (op basis van de naam). Bestond het scherm nog - wat meestal het geval is - dan is er geen vuiltje aan de lucht. Werd het scherm echter al eerder afgesloten, dan opent zich een nieuw, leeg, scherm.

In deze release werd dit probleem aangepakt door elk Brocade scherm te voorzien van een hartslag: om de 50 milliseconden wordt in local storage - recente ontwikkeling in webtechnologie - een teken geplaatst dat het scherm nog bestaat.

Het is precies op basis van deze hartslag dat dit icoon kan uitmaken of het wel opportuun is om dit scherm te openen.

Issue 3123: Re. 4.40: Lege schermen bij het klikken op kopieer icoon

1.3.18.5. Genummerde labels in key-value store

Tot hiertoe was, wat betreft herhaalbaarheid van attributen door middel van de duplicate-knop, de situatie in KVS als volgt:

 • Labels van groepattributen werden altijd herhaald.
 • Labels van niet-groepattributen werden niet herhaald, enkel de value-sectie werd gedupliceerd.
 • Herhaalbaarheid is geen eigenschap van een attribuut, maar van een attribuut in een bepaalde content.

Een en ander kon bereikt worden door in de macro m4_setKeyValueContentMetaData het attribuut mee te geven met * als aanvulling.

Voortaan kan een attribuut aan m4_setKeyValueContentMetaData meegegeven worden met ** als aanvulling. In dat geval worden zowel labels van groepattributen, als niet-groepattributen gedupliceerd en genummerd.

Deze eigenschap werd geïmplementeerd in een aantal modules die KVS onderliggend gebruiken:

Meta-informatie

$$isrepeatable: 1 wordt onderliggend nog altijd vertaald naar “*”
$$isrepeatable: 11 wordt onderliggend nu vertaald naar “**”

Gebruikersprocessen

$$attribute: repeatable wordt onderliggend nog altijd vertaald naar “*”
 $$value: star
$$attribute: repeatable wordt onderliggend nu vertaald naar “**”
 $$value: doublestar

Localdata

$$attribute: isrepeatable wordt onderliggend nog altijd vertaald naar “*”
 $$value: vrepeatable
$$attribute: isrepeatable wordt onderliggend nu vertaald naar “**”
 $$value: vvrepeatable

Issue 3196: Rel. 4.40: Genummerde labels in key-value store

1.3.18.6. Afhankelijke attributen in key-value store

In key-value store is voor attributen met natuur choice of multi het concept afhankelijkheid geïntroduceerd. Voorwaarde is natuurlijk dat de keuzemogelijkheden van de betreffende attributen niet op voorhand vastliggen, maar berekend worden.

Er kan bij deze attributen dan een zogenaamde master gedefinieerd worden, een ander attribuut binnen dezelfde set en te gebruiken binnen dezelfde content. Zodra de waarde van de master veranderd wordt in de interface, worden de keuzemogelijkheden van de slave(s) herberekend en opnieuw getekend (d.i. een nieuwe selectbox, radio buttons, of multiple checkboxes). De optexe-routines van de slaves krijgen daarvoor de beschikking over twee nieuwe variabelen:

RDmaster
de naam van het master-attribuut
RDmvalue
de waarde van het master-attribuut

Het principe van afhankelijkheid werd doorgetrokken naar de meta-informatie en de parameters van gebruikersprocessen.

In het eerste geval kan in de b-file bij het attribuut in kwestie een $$master: toegevoegd worden.
In het tweede geval kan bij cg pup.xxx $$attribute:master met de gewenste $$value toegevoegd worden.

Issue 3197: Rel. 4.40: Afhankelijke attributen in key-value store

1.3.18.7. Overstap naar Python 3.7

Release 4.40 werkt met Python 3.7.

Daartoe werden er een aantal aanpassingen uitgevoerd aan diverse onderdelen van de software.

In het bijzonder werd:

 • StopIteration vervangen door return in de passende iterators.
 • De return-waarde van base.catch is niet langer het koppel (stdout, stderr), maar wel een object dat, behalve deze beide attributen, ook toelaat om te controleren of base.catch succesvol werd uitgevoerd.

Issue 3203: Rel. 4.40: Overstap naar Python 3.7

1.3.18.8. Marc8 encoding

De marc8 karakterset blijft belangrijk voor bibliotheektoespassingen.

In deze release werd een encoding (dit is een omzetting naar Unicode) aangemaakt, geschreven in Python3 ten behoeve van allerhande conversies.

Issue 3205: Rel. 4.40: Marc8 encoding

1.3.18.9. delphi toolcat add saltregistry

Met delphi add kunnen registry waarden aangemaakt/gewijzigd worden (force=1). Er wordt nu een melding gegeven indien een delphi waarde door Salt wordt beheerd.

Voordien werd deze tijdelijk weggeschreven in registry.json, om later overschreven te worden door de Salt waarde die in saltregistry.json staat.

In core/python3/registry.py is er een functie saltcheck aangemaakt die de check doet.

Issue 3208: Rel. 4.40: delphi toolcat add saltregistry

1.3.18.10. Nieuwe codecs voor Unicode

Alle karakters die worden gebruikt in Brocade worden gedefinieerd door middel van Unicode . Deze karakterset is echter vaak te complex voor gebruik op eenvoudige toestellen zoals ticketprinters, betaalautomaten of leenautomaten.

Op dat ogenblik moeten deze karakters vereenvoudigd (getranslitereerd) worden getoond. Dit gebeurt door middel van codecs. Dit zijn software constructies die de omzetting van de ene karakterset naar een andere voor hun rekening nemen.

Er werden twee van dergelijke codecs toegevoegd aan Brocade voor Python3:

asciitext
Tekst wordt omgezet naar de ASCII karakterset.
latin1text
Tekst wordt omgezet naar ISO/IEC 8859-1

Een voorbeeld:

name = "kožušček"

print(name.encode("asciitext")) # kozuscek
print(name.encode("latin1text")) # kozuscek


name = "北亰"

print(name.encode("asciitext")) # Bei Jing
print(name.encode("latin1text")) # Bei Jing


function = "élève"

print(name.encode("asciitext"))  # eleve
print(name.encode("latin1text")) # élève

Issue 3241: Rel. 4.40: Nieuwe codecs voor Unicode

1.4. Werkplannen

1.4.1. Werkplan Anet-EHC

Issue 3341: WP4.40: Lidmaatschap zelf te hernieuwen via een service in de desktop

Maak in orde voor Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience

Status nieuw
Uitvoering Periode na de installatie
Toegewezen aan Tom De Mey
Automatisch uitgevoerd  

1.4.2. Werkplan Brocade-Aanwinsten

Issue 3117: WP 4.40: Koppeling Brocade/Oracle Uantwerpen

Om een koppeling tot stand te brengen tussen de facturen in Brocade en het financieel systeem Oracle van UAntwerpen, moeten er verschillende nieuwe functionaliteiten uit release 4.40 aangewend worden.

 • Activeer bij Aanwinsten - Beheersfuncties - Instellingsgebonden beheer aanwinsten [link] ter hoogte van Leverancier de lokale data zacquasupfin om zo de parameters (Identifier ADFIN, PO nummer) voor de connectie met Oracle bij een leverancier te kunnen noteren.

 • Activeer bij Aanwinsten - Beheersfuncties - Instellingsgebonden beheer aanwinsten [link] ter hoogte van Budgetten de lokale data zacquabudfin om zo de parameters (Entiteit, Eenheid, Afdeling, Activiteit) voor de connectie met Oracle bij een leverancier te kunnen noteren.

 • Noteer bij Aanwinsten - Beheersfuncties - Instellingsgebonden beheer aanwinsten [link] ter hoogte van Budgetten > Budgetstanden naast de reeds bestaande verwoording ook de code in het nieuwe tekstvak dat hiervoor voorzien is. De code is dan gelijk aan segment 4 van de aanrekening die Oracle nodig heeft.

 • Noteer bij Aanwinsten - Beheersfuncties - Instellingsgebonden beheer aanwinsten [link] ter hoogte van Facturen de voor UAntwerpen gewenste identifiers voor documenten, zijnde factuur;email;exadfin.

 • Definieer de gewenste factuurstatussen bij Aanwinsten - Beheersfuncties - Factuurstatussen [link], naar analogie met de data op legato.

  adfinnok, adfinok, adfinap, adfinre, adfinlst, adfinsnt

Status nieuw
Uitvoering Periode na de installatie
Toegewezen aan Anke Jacobs
Automatisch uitgevoerd  

Issue 3327: WP 4.40: Indexering facturen en budgetten

De lookup-modules voor facturen en budgetten kunnen nu ook met een Lucene- index werken. Daartoe dient in Aanwinsten - Beheersfuncties - Instellingsgebonden beheer aanwinsten [link] in de rubriek Facturen en Budgetten de desbetreffende indexer en displayer (invoice, budget) ingevuld te worden.

De indexen dienen ook aangemaakt te worden:

explorator index invoice
explorator index budget
Status opgelost
Uitvoering Periode na de installatie
Toegewezen aan Marc Jeurissen
Automatisch uitgevoerd  

1.4.3. Werkplan Brocade-Algemeen

Issue 3172: WP 4.40: Displaysystemen

Het plaatsen op het grid van de diverse layoutblokken in een displaysysteem is hervormd en werkt nu onderliggend met CSS-grid. Bestaande displaysystemen dienen geconverteerd te worden.

Opgenomen in workplan.py

Status opgelost
Uitvoering Onmiddellijk na installatie
Toegewezen aan Marc Jeurissen
Automatisch uitgevoerd 2019-01-26 19:00:05

Issue 3070: WP 4.40: Automatische redirect naar HTTPS

Na installatie van nieuwe release en van de localexec: de automatische redirecting van http naar https expliciet activeren

Status nieuw
Uitvoering Periode na de installatie
Toegewezen aan Luc Bastiaenssen
Automatisch uitgevoerd  

Issue 3356: WP 4.40:Herindexering lvd regelwerk

Na installatie van de release: - Jef: zet alle c-loi’s van regelwerk lvd in background indexering - Marc: wanneer dit is afgelopen, de lucene indexen voor lvd opnieuw opbouwen

Status opgelost
Uitvoering Periode na de installatie
Toegewezen aan Marc Jeurissen
Automatisch uitgevoerd  

Issue 3363: WP 4.40: Displaysystemen registreren

Nadat de conversie gelopen heeft (zie issue 3172), registreer manueel alle displaysystemen zodat alle elementen in de key-value store geregistreerd worden.

Status opgelost
Uitvoering Periode na de installatie
Toegewezen aan Marc Jeurissen
Automatisch uitgevoerd  

1.4.4. Werkplan Brocade-Archief

Issue 1520: WP 4.40: Overkoepelende zoekomgeving - Discovery service Letterenhuis

Zet op basis van de ontwikkelingen i.v.m. gecombineerde explorator indexen (zie issue3315) en ranking een discovery service op voor het Letterenhuis. Deze zoekomgeving moet volgende heterogene metadata ontsluiten - au-loi’s in de context van LH - isad:lh records (ik zou in eerste instantie vertrekken enkel van de isad

bescvhrijvingen op het hoogste niveau
 • tg:lh objecten
Status nieuw
Uitvoering Periode na de installatie
Toegewezen aan Tom De Mey
Automatisch uitgevoerd  

1.4.5. Werkplan Brocade-Assets

Issue 3364: WP 4.40: Assets conversie csv’s

Een week na de release mogen de .csv’s van KdG en AP opgeladen worden. Dingen die er dan moeten gedaan worden:

 • assetsystemen klaarzetten: assetkdgshop, assetkdghistory, assetapav

 • csv’s klaar zetten op moto (temp dir)

 • afbeeldingen en documenten op moto zetten (/library/archive/assets/<kdgshop/kdgshitory>/…)

 • pythonscript uitvoeren voor de conversie van de csv’s naar assets,

  Werkend vb: qtech -py /conversion/assets/asconv.py /library/tmp/ assetkdgshop.csv assetkdgshop

  Als dit fout gaat kan dit gecorrigeerd worden door: d %DelConA^casconv(assetkdgshop)

 • pythonscript uitvoeren om afbeeldingen en documenten in docman te zetten

  Werkend vb: qtech -py /conversion/assetspy2/asdocs.py kdgasset kdgshop assetkdgshop

 • Per csv uitvoeren: d %ConDocs^casconv(<assetsys>)

  Dit zorgt ervoor dat er docstore id’s worden gemaakt en weggeschreven in de juiste assets

%DelConA zorgt ervoor dat al de assets in het assetsysteem verwijderd worden (ook de status metadata: created by, etc).

Status nieuw
Uitvoering Periode na de installatie
Toegewezen aan Nelia Van Briel
Automatisch uitgevoerd  

1.4.6. Werkplan Brocade-Authority

Issue 3352: WP 4.40: Indexeren van UDC-code

Bij alle authority codes van type U dient een attribuut van type udc te worden toegevoegd, dat overeenkomt met het numerieke gedeelte van de code.

Hoort bij issue 3009.

Opgenomen in workplan.py.

Status opgelost
Uitvoering Onmiddellijk na installatie
Toegewezen aan Marc Jeurissen
Automatisch uitgevoerd 2019-01-26 19:00:08

Issue 3131: WP 4.40: Verwijder indexlocks authority codes

Voor een aantal toepassingen, o.a. zoekbomen in de opac, is het nodig te weten tot welke indexen de catalografische beschrijvingen behoren, waarin een bepaalde authority code gebruikt wordt.

Tot voor deze release werd dit bijgehouden in een aparte global, nu wordt de informatie rechtstreeks uit de indexglobals gehaald.

Die aparte globalstructuur mag dus geschrapt worden.

Status opgelost
Uitvoering Periode na de installatie
Toegewezen aan Marc Jeurissen
Automatisch uitgevoerd  

1.4.7. Werkplan Brocade-Catalografie

Issue 3347: WP 4.40: Indexering vreemde karakters bij titel

Een specifiek probleem werd opgelost bij de indexering van niet-ASCII karakters in de hoofdtitel, voor zover die worden voorafgegaan door een lidwoord/stopwoord.

De databank dient geherindexeerd te worden.

Status opgelost
Uitvoering Periode na de installatie
Toegewezen aan Jef Tegenbos
Automatisch uitgevoerd  

1.4.8. Werkplan Brocade-Leen

Issue 3349: WP 4.40: instal-test-localexec

Laad via Importeer meta data [link] de metadata op van de werkstations. Dit dient te gebeuren in het kader van de ingebruikname van Localexec. De op te laden spreadsheet is te vinden in Issue 3349: WP 4.40: instal-test-localexec.

Status opgelost
Uitvoering Periode na de installatie
Toegewezen aan Alain Descamps
Automatisch uitgevoerd  

Issue 3355: WP 4.40: Nieuwe statusovergang voor UA

Er is een routine gemaakt die een statuscode toekent aan eindgebruikers die de dag ervoor zijn hernieuwd. Het gaat zowel om nieuw aangemaakte records als hernieuwde lenersrecords.

Implementeer deze routine voor UAntwerpen.

Status opgelost
Uitvoering Periode na de installatie
Toegewezen aan Tom De Mey
Automatisch uitgevoerd  

1.4.9. Werkplan Brocade-OPAC

Issue 3170: WP 4.40: Nieuw scherm, tab in opac

Dit werkplan maakt tab service, scherm service en functioneel element buttonservice aan.

Status opgelost
Uitvoering Onmiddellijk na installatie
Toegewezen aan Marc Jeurissen
Automatisch uitgevoerd 2019-01-26 19:00:05

Issue 3350: WP 4.40: OPAC op herkomstkenmerken (o-loi’s)

Zet op moto een OPAC op herkomstmerken van EHC op. Gebruik de specificatie zoals voorbereid op legato

 • indexer ‘objprovehc’
 • searcher ‘objprovehc’
 • facetten ‘objprtype’, ‘objprdate’, ‘objprcover’, ‘objprremoval’
 • opac ‘opacoloiehc’
 • In de sectie “Herkomstmerken” van de meta-info van catalografische objectensystemen ‘EHC’ –> koppel met explorator indexer ‘objprovehc’
 • communiceer naar EHC (mlietaer, svimpe, arenard)
Status nieuw
Uitvoering Periode na de installatie
Toegewezen aan Tom De Mey
Automatisch uitgevoerd  

1.4.10. Werkplan Brocade-Systeem

Issue 3198: WP 4.40: Menu beheer

Voer uit (enkel op Anet machines, en in de opgegeven volgorde):

- mutil -exe 'd %DDR^zresmenu("catnumber,euser,objbarcode")'
- mutil -exe 'd %Grid^zresmenu("gridanet")'
- mutil -exe 'd %SetGrid^uussmenu("brocadese","*")'
- mutil -exe 'd %Upd^bmncprop("*","U")'

Dit voegt de drie datadriven zoekopties toe aan alle gebruikers, die nog geen zoekopties hadden, en kent ‘gridanet’ toe als verzamelfolder van grid kandidaten.

(Dit mag later gebeuren) Maak de vertaaltabel ‘beid:country’ aan, en vul aan met gepast omzettingen van landen naar landcodes. (Voor Anet : tabel uastudent:country kan als basis dienen)

Status opgelost
Uitvoering Periode na de installatie
Toegewezen aan Alain Descamps
Automatisch uitgevoerd  

1.4.11. Werkplan Werkplan

Issue 3119: WP 4.40: Upgrade explorator

Uit te voeren voordat geherindexeerd wordt.

In een explorator-searcher kan opgegeven worden op welk veld de zoekresultaten moeten gesorteerd worden. Voortaan moet ook in de explorator-indexer de naam van het sorteringsveld(en) opgegeven worden.

Uitzondering: een en ander gebeurt automatisch als de naam van het sorteringsveld begint met sort.

Concreet voor Anet (situatie 17/9/2018)
Invullen in indexers docs, kmskaaanw, kmskaisad, lhaanw, lhisad, mpmisadall, rubisad, uaisadall
Status opgelost
Uitvoering Periode na de installatie
Toegewezen aan Marc Jeurissen
Automatisch uitgevoerd