2. Release 4.30

Dit document documenteert Brocade release 4.30.
[Oplevering: 20-21 januari 2018]

Werkplannen

2.1. Aanwinsten

2.1.1. Maandelijks overzicht ontvangen bestellingen

Er zijn twee nieuwe statistische tabellen, behorend tot container 23 aangemaakt:

 • 2312: Maandelijks overzicht ontvangen bestellingen per type bestelling (en per type verwerving op 2de niveau)
 • 2313: Maandelijks overzicht ontvangen bestellingen per type verwerving (en per type bestelling op 2de niveau)

Issue 2859: Rel. 4.30: Aanwinsten - Statistieken op Type bestelling

2.1.2. Wisselen tussen hernieuwingsmethodes

Een aanpassing aan de software maakt het in abonnementenbeheer makkelijker te wisselen tussen hernieuwingsmethodes automatisch en via hernieuwingslijst.

Issue 2901: Rel. 4.30: Hernieuwingsdatum abonnementen

2.1.3. Default hernieuwingsparameters leverancier

De invulling van de default hernieuwingsparameters is gewijzigd. Bij de keuze voor de aanmaak van een nieuw abonnement kan al direct een leverancier ingevuld worden. In het scherm van het nieuwe abonnement worden de parameters van de leverancier dan meteen ingevuld. Dit is tevens het enige moment dat dit gebeurt. Zodra een abonnement geregistreerd is, is het niet meer ‘nieuw’ en wordt de invulling door de gebruiker behouden.

Issue 2930: Rel. 4.30: Aanwinsten - Default verzendacties leverancier

2.1.4. Hernieuwingshistoriek

Afzonderlijke lijnen van de hernieuwingshistoriek van een abonnement kunnen geschrapt worden.

2.1.5. Gebruiksstatistieken vanuit ERM e-product in abonnement

In het abonnementenformulier kunnen opgeladen gebruiksstatistieken van het gelinkte ERM e-product getoond worden.

Issue 2963: Rel. 4.30: Gebruikscijfers bij abonnement

2.1.6. Lokale content tonen in abonnement

In het abonnementenformulier kan lokale content getoond worden. In het instellingsgebonden beheer moet in de sectie Abonnementen ingevuld worden welke systemen van lokale gegevens moeten getoond worden.

Voor UA werd een systeem zacqbiblio gemaakt om de attributen peer reviewed en impactfactor te tonen.

Deze gegevens kunnen ook als filter gebruikt worden in een selectieprofiel op abonnementen. (Zie verder)

2.1.7. Nieuwe/gewijzigde Resources

Er is een nieuwe checklist aangemaakt, te bereiken via :menuselection:` sys394 > sys397 > acqrslist`. Van hieruit kan een kopie naar het eigen lijstbeheer gemaakt worden. Elke resource die aangemaakt of gewijzigd wordt, komt automatisch in deze lijst terecht, met z’n gekoppelde abonnementen als attributen.

Issue 2960: Rel. 4.30: Inclusief abonnementenbeheer: Overzichtlijst resources

2.1.8. Berichten in overzicht verzendingen

Berichten die vanuit een thread onmiddellijk verstuurd worden, komen nu ook in het overzicht van verzendingen terecht onder :menuselection:` > sys401 > acqpost` en :menuselection:` > sys401 > senddest` .

Issue 2928: Rel. 4.30: Aanwinsten - Berichten in overzicht verzendingen

2.1.9. Bestellijsten van een leverancier

In de sectie Bestellijsten van de meta-informatie Leveranciers kunnen in het veld Communicatie nu meerdere protocols ingevuld worden voor dezelfde bestellijst. Er is tevens een protocol rest bijgekomen.

2.1.10. Selectieprofielen

Voor bestellingen, abonnementen en facturen werd een selectieprocedure met behulp van selectieprofielen uitgewerkt.

Een workshop Selectieprofielen aanwinsten zal nog georganiseerd worden in mrt/apr 2018.

Werkplan aanwinsten

2.2. Archiefbeheer

2.2.1. Sorteren van ISAD records

 • Er werd een gebruikersproces gemaakt dat toelaat om voor een gegeven archiefsysteem de ISAD records opnieuw in zijn geheel te sorteren. Dit gebruikersproces is te vinden onder brocade > archief > isad > isadgroup > isadsort.

 • :menuselection:` > isadmgr > isadview` werd uitgebreid met een optie om de sortering van ISAD records onder de initialen in de boomstructuur te beïnvloeden. Dat kan door het definiëren van een aantal transformatieregels.

  Transformatieregels zijn enkel mogelijk als binnen een archiefsysteem de titels van de ISAD records ook volgens een afgesproken systematiek/uniformiteit worden ingevoerd (lees: niet al te veel variaties op hetzelfde thema).

  Als transformatieregels worden aangepast, kan men een manueel proces %Sort^aprssort laten lopen om voor een gegeven archiefsysteem de ISAD records opnieuw in zijn geheel te sorteren. Dit proces wordt geactiveerd via een groepsbewerking: :menuselection:` > isadsort` .

 • :menuselection:` > isadmgr > isadsys` werd uitgebreid met een optie om de sortering van ISAD records te beïnvloeden. Via Sorteervorm voor authoritycodes kan worden aangegeven hoe een authority code dient omgezet te worden in functie van de sortering.

 • Wanneer in een ISAD loi een datum gewijzigd werd, werd de sorteervorm niet aangepast. Deze bug is gecorrigeerd. Een eenmalige routine berekent de sorteervormen indien deze ontbreken.

2.2.2. Opac display ISAD records

Wanneer een ISAD record geen kinderen heeft, dan wordt nu de beschrijving op het hoogste niveau ( parent ) correct getoond in de OPAC. In dit geval worden er in de boomstructuur ook geen + of - aanduidingen getoond.

2.2.3. Export vanuit archiefaanwinsten

De meta-informatie van een systeem voor archiefaanwinsten werd uitgebreid met enkele velden voor export naar CSV. Er kan een Maximum aantal ingegeven worden voor weergave in het CSV-bestand voor onderstaande velden:

 • archiefvormers
 • donoren
 • tags
 • nootvelden
 • documentvelden

Het zijn telkens de eerst voorkomende die worden opgegenomen in het CSV-bestand.

Werkplan archiefbeheer

2.3. Assets

In release 4.30 is Anet van start gegaan met een toepassing voor het beheer van assets. Deze toepassing heeft als doel specifieke materialen zoals bijvoorbeeld didactische modellen, tablets, lokalen, … op te zoeken, te reserveren en waar nodig ook uit te lenen. De ontwikkeling van deze toepassing zal gefaseerd verlopen en dus ook in release 4.40 behandeld worden.

De toepassing is nu te vinden via :menuselection:` > assets` en omvat alvast de mogelijkheid om assets te beschrijven in de context van een assetsysteem. Elk assetsysteem komt met een eigen type formulier om de assets te beschrijven en kan volledig op maat gemaakt worden (naar analogie met de objectbeschrijvingen).

De komende weken wordt er nog gewerkt aan deze toepassing om ook het indexeren in orde te brengen en de assetbeschrijvingen aan te bieden in een opac omgeving zodat ze makkelijk opzoekbaar zijn. Via testdata gaat Anet dan ook verder aan de slag alles op punt te stellen. Deze ontwikkelingen horen ook nog bij release 4.30 en zullen gaandeweg nog beschikbaar komen op de productie-server. Wij houden u op de hoogte.

2.4. Authority codes (archief)

2.4.1. Consolideren heeft invloed op laatste wijziging

Consolideren past datum en gebruiker laatste wijziging aan in het masterrecord.

Issue 3020: Rel. 4.30: A-lois: consolideren past datum/user laatste wijziging niet aan

2.4.2. Algemeen beheer authorities

Er werd een nieuwe menu-entry gemaakt waarin een opac of een explorator displayer kan ingevuld worden die in het lookup-object dient gebruikt te worden. Deze is te vinden onder :menuselection:` archief > sys504 > authmeta > authgeneral`.

Een opac heeft voorrang op een displayer. Het is nu dus mogelijk om authority codes (archief) op te zoeken via een Brocade OPAC en dit als alternatief voor de zoekwijze via gescheiden M-indexen.

Issue 3030: Rel. 4.30: Authorities - OPAC voor de archiefmedewerkers

2.4.3. Visualisatie gelinkte au-loi

Als gevolg van het nieuwe locking mechanisme worden de aan de au-loi gelinkte beschrijvingen nu anders gevisualiseerd.

gelinkte beschrijvingen au-loi

Werkplan authority codes (archief)

2.5. Authority codes (catalografie)

2.5.1. Authority record bewerken via lijst

Authority records kunnen nu ook bewerkt worden vertrekkend van een lijst. De navigatie is volledig conform aan de catalografie.

Issue 2837: Rel. 4.30: Authority record bewerken via lijst

2.5.2. Visualisatie gelinkte a-loi

Als gevolg van het nieuwe locking mechanisme worden de aan de a-loi gelinkte beschrijvingen nu anders gevisualiseerd.

gelinkte beschrijvingen a-loi

2.5.3. Nummertype

Aan een authority attribuut kan nu ook een nummertype worden geassocieerd: dat geeft de mogelijkheid om de input te controleren.

2.5.4. Consolideren heeft invloed op laatste wijziging

Consolideren past datum en gebruiker laatste wijziging aan in het masterrecord.

Issue 3020: Rel. 4.30: A-lois: consolideren past datum/user laatste wijziging niet aan

2.5.5. Authority code zoeken via opac

Het lookup-object voor authority codes kan met een opac of explorator displayer werken. Het is nu dus mogelijk om authority codes (catalografie) op te zoeken via een Brocade OPAC en dit als alternatief voor de zoekwijze via gescheiden M-indexen.

Issue 3031: Rel. 4.30: Authority records catalografie: OPAC voor de catalografen

2.5.6. Locking mechanisme voor a-loi

De nieuwe locking software houdt automatisch bij welke e-loi welke a-loi lockt. Dit houdt in dat de consolidatie van a-loi via het nieuwe locking mechanisme er nu ook voor zorgt dat de link van e-loi naar (geconsolideerde) a-loi automatisch wordt aangepast.

Werkplan authority codes (catalografie)

2.6. Bibliotheekwijzer

De meta-informatie van de zones van een bezoekersteller is uitgebreid met Alternatieve kleur groen , Alternatieve kleur oranje en Alternatieve kleur rood .

Ook in de meta-informatie van de module Visitors van de bibliotheekwijzer werden drie extra parameters gedefinieerd: cgreen, corange en cred. Deze verschijnen in elke locatie die deze module gebruikt.

Voor de kleuren van de balk wordt een watervalsysteem gebruikt:

 1. wat is ingevuld bij de locatie
 2. wat is ingevuld bij de zone
 3. standaard groen, oranje en rood

Hierdoor kunnen verschillende locaties die met dezelfde zone werken toch verschillende kleuren gebruiken, namelijk de kleuren bepaald door de locatie.

2.7. Catalografie

2.7.1. Taal van de titel

De taal van de titel is een ingewikkeld spel van taaltype en default taal (in de code). De taal van de titel werd nu geparametriseerd met volgende mogelijkheden:

 • Niet ingevuld

  Dit is de huidige situatie. De taal van de titel wordt gehaald uit de taal van de doeltaal. Is die leeg, geeft dat een foutmelding. Is die niet leeg, wordt die waarde bij elke nieuwe titel automatisch toegevoegd.

 • Laat de keuze van de taal over aan de catalograaf.

 • Voorspel de taal van de titel (op basis van de bestaande instrumenten).

Meest aangewezen default optie voor de regelwerken is: taal bepaald door de registreerder, omdat die het best aansluit bij de huidige praktijk.

Issue 2919: Rel. 4.30: Taal van de titel

2.7.2. Wijzig leenobjectklasse

De catalografische groepsbewerking Aanpassen leenobjectklasse werd vervangen door het gebruikersproces :menuselection:` > catchgoc`. Dit gebruikersproces wijzigt de leenobjectklasse aan de hand van een lijst met o-lois of barcodes. Het veld Leen object klasse: leen object klasse is een verplicht veld en bevat twee leenobjectklassen gescheiden door een :. Enkel leenobjectklassen die gelijk zijn aan de eerste waarde worden vervangen door de leenobjectklasse die volgt na de :. Het resultaat is een aantal lijsten:

succes_U/T (U=Update, T=Test)
bevat gevonden objecten waarbij de omzetting is gelukt
failed-loanclass_U/T
mislukt omdat de huidige objectklasse niet de juiste is
failed-object_U/T
mislukt omdat oloi/barcode niet bestaat

Issue 2982: Rel. 4.30: “Aanpassen leenobjectklasse” omzetten naar gebruikersproces

2.7.3. Sorteerwaarde bij een relatie

Als je bij een relatie een sorteerwaarde invult die hoger ligt dan de hoogst gekende waarde, keert het scherm terug, aan het begin van de nummering, met een waarschuwing: Volgnummer te hoog!

2.7.4. Patroon voor verwoording relatie in opac

Ter hoogte van :menuselection:` > sys379 > relatie` kan een patroon voor de verwoording van de relatie in de opac opgegeven worden. Standaard wordt de tag <relatie> vervangen door de korte beschrijving met layouthint relationdescription.

Dit kan nu overruled worden door een template waarvoor volgende placeholders beschikbaar zijn (allemaal meervoudig):

 • $ti_ti, $ti_ty: titel, titeltype
 • $au_fn, $au_vn, $au_fu: auteur voornaam, familienaam, functie (max. 10)
 • $ca_nm, $ca_fu: corporatieve auteur, functie
 • $im_pl, $im_ju, $im_ug: plaats en jaar van uitgave, uitgever
 • $co_pg, $co_yr, $co_vo, $co_nr, $co_bp, $co_ep: paginering, jaargang, volume, nummer, beginpagina, eindpagina

Voorbeeld:

{{$ti_ti|xml} | ? true 1 ##ti_ti} - {{$im_pl|xml} | ? true 1 1}

d.i. alle titels, gevolgd door eerste plaats van uitgave

Issue 2677: Rel. 4.30: Relaties: te tonen patroon in de opac

2.7.5. Gebruik van markdown in abstract of inhoudsveld

Het is voortaan mogelijk om in het abstract of inhoudsveld gebruik te maken van markdown markup om de tekst te structureren (bv. lijsten) of te stijlen (italic, bold). Markdown moet in deze dus beschouwd worden als een alternatief voor HTML, waarvan gebleken is dat die niet altijd correct is ingevoerd (problemen bij display in OPAC) en dat die stroomafwaarts (bv. in kader van levering aan OCLC WorldCat) kan leiden tot problemen (niet-verwerking).

Wil je in abstract/inhoudsveld gebruik maken van markdown in plaats van HTML, pas dan de (nieuwe) parameter Abstract types, die gecontroleerd worden op HTML elementen in het regelwerk aan. Laat je deze optie leeg, dan werkt het zoals vroeger. Vul je wel in met bv. inhoud abstract, dan gebeuren er twee zaken:

 • De ingevoerde tekst in abstract en inhoud wordt gecontroleerd op aanwezigheid van HTML. Aanwezigheid van HTML leidt tot een waarschuwing.
 • De tekst wordt behouden in de vorm zoals ingegeven (dus incl. regeleinden, spaties, …). Dit is immers voor markdown belangrijk in functie van omvorming naar HTML bij display.

Catalografen die gewend zijn om in HTML in te voeren, kunnen gebruik maken van de nieuwe toepassing :menuselection:` > cnvmd`. De ingevoerde HTML wordt omgezet naar markdown. Deze markdown kan dan via copy/paste naar het catalografieformulier worden overgebracht.

Verder is er ook een eenmalige routine ontwikkeld die de bestaande HTML in abstract/inhoud automatisch en eenmalig converteert naar markdown.

2.7.6. Extra informatie in bekijkmodus

In de bekijkmodus van een catalografisch record worden bij het bibliografisch gedeelte nu ook de collatie-subvelden voor Begeleidend materiaal en Bibliografisch formaat getoond.

Doorgetrokken naar release 4.20

2.7.7. Extra informatie tonen bij o-lois

Bij catalografische objecten (o-lois) kan nu ook een stukje extra informatie worden getoond. Deze extra informatie kan worden samengesteld uit andere aspecten van de Brocade databank (lokale data, extra object informatie, …). Het algoritme dat deze informatie genereert, kan worden gevonden bij :menuselection:` catalografie > sys379 > pkgenre`.

2.7.8. Bescherming tegen schrappen van o-lois

Catalografische objecten kunnen nu ook worden beschermd tegen schrappen. De wens om objecten te beschermen kan verschillende redenen hebben: de objecten zijn uitgeleend, of het object werd gedigitaliseerd. Deze krachtige faciliteit wordt aangestuurd per regelwerk door middel van twee extra attributen, aan te passen via :menuselection:` catalografie > sys379 > catasys` in de rubriek Formulier:

 • Beveiligde objecten
 • Verklaar

Beveiligde objecten

Een booleaanse uitdrukking, indien deze waar is, dan is het object beschermd. De symbolen van deze uidrukking zijn dan weer terug te brengen tot meta-informatie. Een voorbeeld hiervan is loaned["UA"]: het object is beschermd indien het uitgeleend werd binnen het UA leensysteem.

Deze werkt met een booleaanse uitdrukking die terugkeert met

waarde = 1
object mag NIET worden geschrapt
waarde = 0
object mag worden geschrapt

Voorbeeld:

loaned["AP"]|collection["co:ehc:*"]|digital

In dit geval kan het object niet worden geschrapt

 • indien het is uitgeleend in leensysteem AP
 • OF indien het behoort tot een collectiebeschrijving van EHC
 • OF indien het gedigitaliseerd werd in een Brocade digitaal platform

Er zijn ook nog andere testen mogelijk:

 • De termen van de booleaanse uitdrukking kunnen worden gevonden via het lookup object. Er zijn al verschillende testen (11 !) gedefinieerd.
 • Bijkomende testen kunnen ontwikkeld worden.

Meldingen

 • Bij het schrappen van een record (bv. c-loi) krijg je meteen ook een overzicht van de beveiligde objecten.
 • In geavanceerde catalografie van objecten kan je in het identificatieveld ook zien of een object is beveiligd.
 • In de catalografie staat bij objecten ook vermeld of ze beveiligd zijn.

Template

In de meta-informatie van het regelwerk is ook een template voorzien die de Brocade gebruiker uitlegt waarom het object werd beveiligd. Deze template dient op een compacte maar correcte wijze het mechanisme van de booleaanse uitdrukking toe te lichten.

Notitie

Het testen of een c-loi / c-loi + instelling / p-loi / p-loi + volume / o-loi mag worden geschrapt is een dure zaak.

Hoewel allerlei finesses zijn ingebouwd om het testprocess te versnellen, blijft het een belangrijke vertragingsfactor. Temeer omdat er ook moet worden getest in die situaties dat er niets is geschrapt.

Issue 2966: Rel. 4.30: Beveiligde objecten in catalografie

2.7.9. Helpdeskberichten vanuit loi

Wanneer een helpdeskbericht verstuurd wordt door midddel van de helpdeskknop in de Brocade-toolbar, wordt de loi van waaruit de actie opgestart wordt, genoteerd in het helpdeskbericht. Deze link wordt nu ook omgekeerd bijgehouden, namelijk van loi naar helpdeskbericht(en) en dit zolang het helpdeskbericht niet de status opgelost krijgt. Dit laatste werd geïmplementeerd in het catalografieformulier. Als laatste lijn van de sectie Overzicht verschijnen de links naar openstaande helpdeskberichten voor deze loi.

Issue 2904: Rel. 4.30: Link tussen loi en helpdeskberichten

2.7.10. Visuele kenmerken voor formulieren

Er werd een systeem uitgewerkt om formulieren die LOIs bewerken, visueel te merken. Deze toepassing gaat verder dan catalografie, maar werd hiervoor wel helemaal uitgewerkt.

Er bestaat een nieuwe toepassing onder :menuselection:` catalografie > sys379 > visualloi`. Deze toepassing laat toe om een logische test te definiëren en zorgt ervoor dat wanneer het record aan de test voldoet (bv. heeft de c-loi het lidmaatschap Antilope?), de beknopte informatie bovenaan op het scherm een andere stijl kan krijgen.

Het is mogelijk dat een c-loi aan verschillende testen voldoet en er dus in principe verschillende visuele kenmerken mogelijk zijn. Het effect beperkt zich evenwel tot de eerste test waaraan de c-loi voldoet. Met andere woorden: visuele kenmerken kunnen niet multiple zijn. Van zodra een van de testen een resultaat oplevert, worden de andere testen niet meer uitgevoerd.

2.7.11. Aanpassingen persoonlijke voorkeuren

 • De waarde van Ik verkies volgend catalografisch systeem die in de persoonlijke voorkeurinstellingen stond, is omgezet naar nieuwe metadata catsys-previous in getMetaExtra van staff. De waarde is functioneel omgezet naar het laatst gebruikte catalografisch systeem en is dus niet langer een voorkeurinstelling.

 • In je persoonlijke gegevens kan je aanduiden dat je catalografische objecten in catalografische (=bewerk) mode wil bekijken. Deze parameter wordt nu ook toegepast wanneer je bijvoorbeeld vertrekt vanuit een lijst van c-lois.

  Issue 2913: Rel. 4.30: bewerkmodus catalografische objecten voorkeur instelling

2.7.12. Datafouten opsporen in catalografische regelwerken

Er is een framewerk gemaakt om datafouten in catalografische regelwerken in zijn algemeenheid op te sporen. Deze ‘datafouten’ kunnen worden bepaald per regelwerk en helemaal op het lijf geschreven worden van de plaatselijke regelgeving. Opzet hiervan gebeurt als volgt:

Voorbeeld voor catchkirua

 1. De ontwikkelaar stelt een M-procedure samen: input is een c-loi identifier in variabele RDcloi. Verwacht wordt een array van volgende vorm (alle nodes zijn optioneel):

  RAerror(i,"err") = verwoordbare code : de fout RAerror(i,"pos") = verwoordbare code : de plaats van de fout RAerror(i,"val") = de waarde die voorkomt
  

  Er is geen fout geconstateerd, indien $d(RAerror)=0 .

Het is aan de ontwikkelaar die deze test gebruikt, om te beslissen hoe deze ‘fout’ moet worden bekeken: een waarschuwing, een blunder, …

Voorbeeld:

%Err^cabschk (/conversion/acadbiblio)
 1. Er wordt een object van type mt:exec gemaakt, dat verwijst naar deze procedure. Het type van deze execuatble is steeds catchk.

  Voorbeeld:

  cg exec.catchkirua:
    $attribute: execty
      $$value: catchk
    $attribute: exe
      $$value: d %Err^cabschk(RDcloi,.RAerror)
  
 2. Via :menuselection:` > sys381 > catchk` kan je de lijst samenstellen.

 3. Het aanmaken van een checklist kan dan opgenomen worden in een automatisch proces, zoals voor irua nu reeds gebeurd is.

  mutil -exe 'd %Clone^ujob("job:1383781")'
  mutil -exe 'd %Ini^gbnaga("iruacheck")'
  

2.7.13. Selecteren van beschrijvingen op meerdere parameters

Het gebruikersproces achter :menuselection:` > catdescrsplit` en :menuselection:` > catinsplit` werd aangepast zodat meerdere parameters samen kunnen gebruikt worden in de selectie.

Issue 2672: Rel. 4.30: Selecteer beschrijvingen op diverse catalografische kenmerken

2.7.14. Groeperen op plaats van uitgave, land/stad

Er werd een nieuw gebruikersproces voorzien onder :menuselection:` catalografie > sys381 > catimprpl`.

Maakt op basis van een regelwerk of een lijst een mappenstructuur voor de c-loi’s d.m.v. ingevulde a-loi’s (plaats van uitgave).

De mappenstructuur vertegenwoordigt landen met daarin de steden die in het item zijn ingevuld. Indien er een : of / in de naam staat, is deze vervangen door - , zodat het systeem deze niet in mappen opdeelt. Een rest map is voorzien voor:

 • records die als plaats van uitgave geen authority record hebben (vb: vrije tekst).
 • records die als plaats van uitgave een authority record hebben, maar geen bredere term gelinkt hebben die een land voorsteld.

Een authority code is een land als dit als geotype is ingevuld.

Voorbeeld:

 • BE > Antwerpen > c-loi lijst
 • BE > Brussel > c-loi lijst
 • rest > aloi > Praag > c-loi lijst
 • rest > no_aloi > c-loi lijst

Issue 2898: Rel. 4.30: c-loi’s oude drukken - plaats van uitgave groepering per land

2.7.15. Maandelijkse cijfer over de afvoer

Naast de jaarlijkse cijfers over de afvoer, worden nu ook maandelijkse cijfers verzameld. Hiervoor werd een nieuwe statistische container st:47 en de daarbijhorende statistieken voorzien:

 • :menuselection:` > stat4701`
 • :menuselection:` > stat4702`
 • :menuselection:` > stat4703`
 • :menuselection:` > stat4704`
 • :menuselection:` > stat4705`

Issue 2996: Rel. 4.30: Statistieken afvoer: maandelijks

2.7.16. Settings van het catalografische regelwerk

Hierin zijn nu drie opties toegevoegd

 • OPAC (lookup)
 • Desktop (lookup)
 • Werkstation (lookup)

Als OPAC (lookup) hier is ingevuld (is dus een verwijzing naar een Brocade OPAC), zal de Zoek knop in de toepassing Titelbeschrijvingen invoeren/wijzigen een nieuw scherm openen, niet met de traditionele zoekopties, maar wel met een OPAC. Vanop het scherm met korte, respectievelijk volledige, beschrijving kan je dan de c-loi overnemen.

Deze OPAC voor catalografie kan verrijkt worden met elementen die voor catalografen belangrijk zijn:

 • visuele kenmerken
 • facetten op lidmaatschap
 • display van alle velden in volledige beschrijving

Issue 2940: Rel. 4.30: Koppeling catalografie aan OPAC explorator

2.7.17. Catalografisch import profiel

Als een catxml file een c-loi bevat en deze c-loi bestaat niet (meer), dan kan bij het inlezen van de catxml een lijst gemaakt worden van niet verwerkte records. Dus naast

 • new
 • existing

nu ook,

 • not found

Daarvoor is een extra parameter toegevoegd aan het catalografisch import profiel: Moeten aangeboden c-loi nummers reeds aanwezig zijn? cloiis

Issue 1901: Rel. 4.30: Procedure bij matching met c-loi

2.7.18. Catalografische export generator

Er is een extra parameter toegevoegd aan de catalografische export generator: Samenstelling van naam en voornaam van auteurs. Deze kan volgende waarden bevatten:

simple
zoals in Brocade weggeschreven (default)
anet
‘Berg, van den’ + ‘Els’ wordt omgezet naar ‘van den Berg’ + ‘Els’
shift
‘Berg, van den’ + ‘Els’ wordt omgezet naar ‘Berg’ + ‘Els van den’

De waarde gedefinieerd in het exportprofiel heeft voorrang op de waarde in de export generator.

Daarmee komt deze functionaliteit ook beschikbaar voor conversies die enkel een export generator gebruiken (zonder export profiel dus). Dit is met name het geval voor irua en vabb.

Issue 2999: Rel. 4.30: niet-omzetting van samengestelde namen als men exporteert naar FWO-MODS, FRIS, Bibtex.

2.7.19. Verwerking van MARC tags

Nu is standaard het volgende voorzien in de default set van te verwerken Marc Tags:

 • Conversie MARC 505 formatted content note naar Abstractsveld, type Inhoudstafel
 • Conversie MARC 520 Summary, naar Abstractsveld, type korte inhoud

Volgende wijzigingen werden eveneens aangebracht in de standaard verwerking van tags 505 en 520:

 • Indien in het catalografisch import profiel in het veld Extra parameters een verwijzing staat van de vorm access=... dan wordt deze access code gebruikt bij het importeren. Let op, dit gebeurt voortaan onafhankelijk van het veld extra handler.

 • Daar waar voorgaand plaatje nog geen access code oplevert, worden volgende access codes standaard ingevuld:

  • text505 : bij een tekst ($a) in een 505 tag
  • url505 : bij een url ($u) in een 505 tag
  • text520 : bij een tekst ($a) in een 520 tag
  • url520 : bij een url ($u) in een 520 tag

Dit laat toe om via een vertaaltabel (fullext_access) deze waarden te mappen op de waarden die op de lokale server in gebruik zijn. Wil men bepaalde gegevens niet importeren, dan kan dat - net als voorheen - door de vertaaltabel te laten verwijzen naar de lege waarde.

Voorbeeld:

text505 = ua …

Issue 464: Rel. 4.30: Centaur suggesties - MARC tags 505 en 520

2.7.20. MARC exportprofielen voor auteurs

De MARC exportprofielen zijn aangepast zodat bij personele en corporatieve auteurs kan verwezen worden naar een ander profiel (analoog dus aan annotaties en relaties).

Issue 2944: Rel. 4.30: exportprofielen - aanpassing voor personele en corporatieve auteurs

2.7.21. MARC tag 008 (datering)

\ en u karakters in posities 7-14 in het 008 getagd MARC record (datering) worden voortaan genegeerd.

Issue 3058: Rel. 4.30: Wegwerken fill characters ‘|’ en ‘u’ in MARC tag 008 (jaren)

Werkplan catalografie

2.8. Collectiebeschrijvingen

2.8.1. Verhuisd

De module :menuselection:` > collectionsfolder` is verhuisd naar de Brocade startfolder.

Nieuwe menuoptiegroepen

 • col [Collectiebeschrijvingen - gebruik]
 • colb [Collectiebeschrijvingen - beheer]

Nieuwe gebruikersgroepen

 • coluse [=Collectiebeschrijvingen - gebruikers]
 • colsys [=Collectiebeschrijvingen - beheerders]

Issue 2983: Rel. 4.30: Collectiebeschrijvingen in menustructuur

2.8.2. Indexering van collectiebeschrijvingen

De indexering van collectiebeschrijvingen werd aangevuld met indexen voor volgende data:

 • Ouderdom van de collectie (rubriek: Algemeen)
 • Verzamelperiode (rubriek: Algemeen)
 • Materiaaltype (rubriek: Algemeen)
 • Opmerkingen (rubriek: Algemeen)
 • Authority code onderwerp (rubriek: Inhoud)
 • Acquisitiebeleid (rubriek: Collectiebeleid)

2.8.3. Zoeken op a-loi

In de opac op collectiebeschrijvingen kan je zoeken op de a-loi verbonden met de collectie. Deze zoekopdracht levert nu, naast de collecties die rechtstreeks verbonden zijn met deze a-loi, ook de collecties die verbonden zijn met de kinderen van die a-loi.

Issue 2949: Rel. 4.30: Collectiebeschrijvingen: zoeken op a-loi verbonden met collectie

2.8.4. Toon index

Onder :menuselection:` > collectionsfolder > collections` in de rubriek Identiteit is er nu de optie Index Toon index bijgekomen. Klikken op deze link geeft een overzicht, per geïndexeerd veld, van de te produceren indexen en de wijze waarop ze bekomen worden (bv. de gebruikte Analyzer.)

Doorgetrokken naar release 4.20

2.8.5. Zichtbaarheid/indexering van collectiebeschrijvingen

De zichtbaarheid en indexering van collectiebeschrijvingen in een catalogus wordt geregeld via statusaanduidingen. Via :menuselection:` collectionsfolder > managecollections > colstate` kan aangegeven worden

 • of een beschrijving moet geïndexeerd worden,
 • of en voor wie ze zichtbaar mag zijn (via toegangsslot)
 • of de objecten al of niet dienen toegevoegd te worden.

De verschillende statussen die een collectiebeschrijving kan doorlopen, worden opgenomen in de meta-informatie voor :menuselection:` > colsys` , in de volgorde waarin de statussen dienen doorlopen te worden. De statussen kunnen alleen in die volgorde doorlopen worden.

Bij de verwoording van een status kan een tekstfragment ingevuld worden dat getoond wordt als de beschrijving voor een gebruiker niet zichtbaar mag zijn. Het tekstfragment kan ook geregeld worden via het displaysysteem, met opname van een tekstfragment voor een specifieke status.

Bij de :menuselection:` sys > display` van een collectiebeschrijving is een extra parameter voorzien. Die maakt het mogelijk dat in de catalogus – binnen een Brocade omgeving – toch alle beschrijvingen worden getoond, ook al zijn ze niet zichtbaar in de catalogus voor het publiek.

(on-)Zichtbaarheid in de catalogus betekent:

 • al of niet tonen van de beschrijving (alternatief: tekstfragment) in de opac op collectiebeschrijvingen
 • al of niet tonen van de beschrijving (alternatief: tekstfragment) in de catalografische opac van de gekoppelde objecten

Issue 2970: Rel. 4.30: Collecties: zichtbaarheid/indexering van collectiebeschrijvingen in catalogus

2.8.6. Afbeelding bij collectiebeschrijving

In een collectiebeschrijving kan nu verwezen worden naar een afbeelding. Deze afbeelding kan getoond worden in de opac, door ter hoogte van :menuselection:` sys > display` onder Gegevens volledige beschrijving te werken met de placeholder $image. Deze komt terug met de url van de afbeelding.

Voorbeeld:

[image]:
{<div><br><img style="max-width:400px" src="{$image!}"><br></div><br>}

Issue 2971: Rel. 4.30: Collecties: afbeelding - in opac

2.8.7. Relatie naar archief

Ter hoogte van :menuselection:` collectionsfolder > collections` onder de rubriek Relaties is het nu mogelijk om een aparte relatie te definiëren naar een archiefbeschrijving, die als type relatie naar archiefbeschrijvingen heeft.

Issue 1842: Rel. 4.30: Collecties: relatie naar archief

2.8.8. Fout bij relaties in collectiebeschrijving

Als in het formulier van een collectiebeschrijving bij relaties een foute loi werd ingevoerd, of platte tekst, crashte de software. Dat is nu opgelost. Bij foute invoer genereert Brocade nu een foutmelding.

Issue 3060: Rel. 4.30: Software error in formulier collectiebeschrijving

Werkplan collectiebeschrijvingen

2.9. Depot

Onder :menuselection:` catalografie > depot > depotsys` werd de mogelijkheid toegevoegd om specifieke brocade-gebruikers of e-mail adressen te attenderen op wijzigingen aan een transitietstaat van een bepaalde titel in een depot.

Meer informatie in de documentatie
Doorgetrokken naar release 4.20

2.10. Digitaal platform

2.10.1. Koppeling met DAMS

Er werd een koppeling gelegd tussen DAMS en Brocade. Deze koppeling houdt volgende zaken in:

 • In DAMS geeft men een loi in (titelbeschrijving of objectbeschrijving). Op basis van deze loi lanceert DAMS een OAI request naar Brocade. Brocade stuurt de metadata terug in MARCXML of DC. De metadata worden in DAMS bewaard.
 • In DAMS worden vervolgens digitale objecten (scans) opgeladen.
 • Brocade stuurt dagelijks een OAI request naar DAMS met de vraag om gegevens over nieuw gedigitaliseerde materialen terug te sturen. De OAI reponse bevat een URL naar een image en ook informatie of het gedigitaliseerde materiaal publiek toegankelijk is. Deze response wordt vervolgens in Brocade verwerkt:
  • De image wordt overgehaald, verwerkt (er wordt o.a. een thumbnail aangemaakt) en in het digitaal platform opgeslagen samen met de info over publieke toegankelijkheid.
  • Indien publiek toegankelijk, wordt de link ook in de OPAC getoond. De OPAC verwijst dus door naar de volledige digitale beschikbaarheid in DAMS.
Meer informatie in de documentatie
Omwille van urgentie van het DAMS project werden de nieuwe features in de loop van 2017 al doorgetrokken naar release 4.20.

2.10.2. Analyse digitaliseringen op referentie object

Er bestaat een gebruikersproces, :menuselection:` > digimgr > missingobj`, dat de digitaliseringen analyseert naar hun referentie object. Er wordt aandacht besteed aan zogenaamde verweesde digitaliseringen. Dit zijn digitaliseringen waarvan het referentie object (archiefobject of catalografisch object) ondertussen werd geschrapt. Dit proces maakt verschillende lijsten aan (een per digitaal platform) en het probeert in de mate van het mogelijke ook de eventuele c-loi te achterhalen.

Issue 1905: Rel. 4.30: Schrappen van catalografische objecten met digitale inhoud

2.10.3. Oud digitaal platform

De software van het oud digitaal platform werd verwijderd. Als gevolg hiervan is de optie Ik verkies het volgend systeem voor digitale inhoud in de persoonlijke voorkeuren ook verdwenen. Het is immers overbodig geworden: :menuselection:` catalografie > editdigcat` biedt nu een selectbox aan met de digitale platformen waartoe de gebruiker toegang heeft.

Issue 2932: Rel. 4.30: Software + obsolete entries oud digitaal platform verwijderen

2.11. Displaysystemen

:menuselection:` sys > display` werd onder Gegevens volledige beschrijving uitgebreid met een initialisatie-sectie, die bestaat uit een routine en/of een template. De routine kan een vlag zetten die bepaalt of de rest van het record nog wel moet getoond worden en de eventuele placeholders leveren voor de template.

Issue 2969: Rel. 4.30: Displaysystemen initialisatie

2.12. Documentatie

Het is nu ook mogelijk om lokale data te documenteren en dit te integreren in reeds bestaande documentatie. Per veld is er de mogelijkheid om een referentie naar de juiste documentatie op te geven:

 • Deze referentie heeft een welomlijnde structuur en bestaat uit woorden die van elkaar gescheiden zijn door ..
 • Het eerste woord is steeds sphinx.
 • Het tweede woord is de documentatie groep: vb. brocade.
 • Het derde woord is de eenheid: vb. system
 • Het vierde woord is de naam van het reST document.
 • Het vijfde woord is een anchor in het document.
 • Deze woorden mogen ontbreken.

Er werd ook een faciliteit uitgebouwd om uitgaande linken te organiseren in documenten.

Meer informatie in de documentatie

Voorbeeld:

sphinx.brocade.system.registry

Issue 3037: Handleiding catalografie beschikbaar maken in local content

Werkplan documentatie

2.13. Explorator

2.13.1. Hiërarchische facetten

Via :menuselection:` sys > exploratorfolder > expfacet` kan aangeduid worden of een facet hiërarchisch is. In dat geval moeten de waarden van de verschillende niveaus samengevoegd worden (gescheiden door /) en als een enkele facetwaarde aangeboden worden aan de indexer.

Issue 2900: Rel. 4.30: Hierarchische facetten

2.13.2. Groepering jaar in facet

Er bestaat een nieuwe routine die de jaartallen groepeert per decade, van het vroegste jaartal tot het eerste daaropvolgende tiental en vervolgens telkens van 01-00: d %Groupdc^bexstool. In te vullen via :menuselection:` sys > exploratorfolder > expfacet` in het veld Berekening sortering. Ook de optie Berekend van het veld Sortering moet dan aangestipt worden.

Issue 2916: Rel. 4.30: Groepering jaar in explorator facet

2.13.3. Ranking-id

Zowel bij :menuselection:` > expindexer` , als bij :menuselection:` > expsearcher` kan een ranking-id ingevuld worden. Deze verwijst naar ranking meta-informatie waarmee het default algoritme voor relevance berekening kan aangepast worden.

2.13.4. Explorator daemon herstarten

Er bestaan nu twee commando’s om de explorator daemon te (her)starten:

explorator -daemon restart
Herstart de daemon met dezelfde modifiers als waarmee hij oorspronkelijk gestart was. Indien er toch modifiers meegegeven worden in het restart-commando, krijgen deze voorrang.
explorator -daemon start
Start altijd met een schone lei, namelijk met de waarden van de meegegeven modifiers of de default waarden.

Issue 2979: Rel. 4.30: Explorator daemon restart

2.13.5. Nieuwe meta-informatie

:menuselection:` > expindexer` , :menuselection:` > expsearcher` , :menuselection:` > expfacet` , :menuselection:` > exptemplate` en :menuselection:` > expdisplayer` werden omgezet naar nieuwe meta-informatie. Meta-informatie rond indextypes werd verwijderd omdat dit nu opgevangen wordt in de b-files.

2.13.6. Lucene versie 6.4.1.

Explorator werkt nu met Lucene versie 6.4.1. Naast aanpassingen in de software, brengt dit ook een gewijzigde indexstructuur met zich mee. In het werkplan is een gedetailleerd stappenplan opgenomen.

Werkplan explorator

2.14. Financieel

2.14.1. Uitdraai van leners met hun deposito

Er werd een gebruikersproces aangemaakt :menuselection:` fin > fineudep` dat gegeven een eindgebruikersysteem of een lijst van eindgebruikers, een overzicht maakt van de leners en hun deposito. Het resultaat is een brocade-lijst.

Issue 2941: Rel. 4.30: Uitdraai van leners met hun deposito

2.14.2. Streepjescode eindgebruiker als invoer bij mandaten

Het is nu mogelijk bij onder :menuselection:` fin > finmnd` naast een e-loi, ook een streepjescode te gebruiken om de eindgebruiker te identificeren. Wanneer een eindgebruiker geen voorkeur eindgebruikersysteem heeft, dan geeft het scherm de melding Onbekend, omdat hij niet eenduidig kan bepalen tot welke e-loi de streepjescode behoort.

Issue 2863: Rel. 4.30: barcode eindgebruiker als invoer bij mandaten

2.15. Helpdesk

Applicaties kunnen de helpdeskberichten tonen die voor een bepaalde loi openstaan.

2.16. Impala

2.16.1. Zoeken naar facturen

In :menuselection:` > chinvoices` kan er nu ook gezocht worden op factuurnummer of gestructureerde mededeling zónder de /.

Issue 2648: Rel. 4.30: Impala e-facturen

2.16.2. Global Impala wachtwoorden

De global voor het verwerken van Impala wachtwoorden werd aangepast: deze is nu ^USIMPA.

Werkplan Impala

2.17. Institutional repositories / Academische bibliografie

2.17.1. Nieuwe desktopservices

Mijn publicaties

Er is een nieuwe desktopservice acadbibmyart (Mijn publicaties) waarmee een onderzoeker na authenticatie zijn publicaties te zien krijgt.

Issue 2912: Rel. 4.30: Service “Mijn publicaties” in desktop irua

Mijn account

Er is een nieuwe desktopservice acadbibiam (Mijn account) waarmee een onderzoeker na authenticatie zijn academisch-gerelateerde gegevens kan bekijken en eventueel aanpassen. Per ir-systeem wordt er bepaald welke authority attributen er worden getoond en welke er kunnen worden gewijzigd door de onderzoeker zelf.

Het is ook mogelijk van hieruit een ORCID aan te vragen of een bestaande ORCID te koppelen aan deze account.

 • long term access token opslaan in a-loi (attribuut)
 • ORCID opslaan in a-loi
 • ORCID tonen in persoonlijke AB-pagina

2.17.2. Lijst irua records met Impact factor, zonder ISI nummer

Er bestaat een routine om een lijst te maken van irua records met Journal Impact Factor, maar zonder ISI nummer.

mutil -exe 'd %Run^cabsfisi("ulst:adescamp:metimpactzonderisinr","irua","")'

Hierbij is ulst:adescamp:metimpactzonderisinr de folder binnen :menuselection:` > sys407` , waarin twee lijsten komen.

Voorbeeld voor irua: het regelwerk

Er worden twee lijsten gemaakt

mjvp
records in irua met JIF voor jaar van publicatie, maar zonder ISI code
zjvp
records in irua met JIF maar niet voor jaar van publicatie, geen ISI code

De lijsten worden steeds voorafgaandelijk leeggemaakt.

Issue 2915: Rel. 4.30: Maak lijst van irua records met JIF maar zonder ISI

2.17.3. Limiet aantal auteurs in export formaten

Het ongelimiteerd opnemen van auteurs in de academische bibliografie leidt tot exportmoeilijkheden. Files zijn te groot om in te lezen in externe toepassingen (FWO, Website UA, RIS gebaseerde reference managers, …). Dit werd opgelost door als volgt in te grijpen in de export generatoren:

 • Exporteer steeds alle auteurs met een authority code.
 • Exporteer steeds de eerste drie auteurs en de laatste.
 • Vul dit aan tot maximum 50 auteurs, te beginnen van de eerste ingegeven.

Dit werd toegepast voor fwoexport, vabb export, bibtex, RIS en COINS.

2.17.4. Limiet aantal auteurs in opac beschrijvingen

Alle beschrijvingen (volledige, korte, persoonlijke pagina, frontpagina) houden nu voor de auteurs rekening met de layouthint die gespecificeerd is bij de geassocieerde opac van het ir-systeem. Dit kan via :menuselection:` > layhintshort` en/of :menuselection:` > layouthintfull`.

Voor de volledige beschrijving betekent dit dat het gespecificeerde aantal getoond wordt, met de rest onder de ‘Meer’-knop. Voor de andere beschrijvingen wordt het gespecificeerde aantal getoond, aangevuld met ‘…’ .

Issue 2817: Rel. 4.30: Beperk aantal auteurs in korte en lange beschrijving van opac irua

2.17.5. Optimaliseren zoekacties via diverse zoekmachines

Schema.org, highwire en dublincore tags zijn toegevoegd aan de head sectie van repository pagina’s, met het oog op een geoptimaliseerde indexering door Google Scholar en andere zoekmachines.

De gewenste tags en schema’s kan je invullen via :menuselection:` sys423 > sys425 > sys426 > sys427 > sys311` in het veld Toevoegen aan head-element. Dit veld kan als een template geïnterpreteerd worden. Dit moet expliciet aangevinkt worden.

Voor opacirua werd dit veld ingevuld met de Highwire en Dublin core en schema.org tag (JSON-LD) voor de volledige beschrijving.

Aangepaste routines:

/opac/meta/opacmeta.d
/opac/meta/bopwmeta.x
/opac/meta/bopwmeta.m
/opac/application/bopwexe.m
/opac/loi/bopwcloi.m

2.17.6. Optimaliseren aanlevering FRIS portaal

In functie van de aanlevering van onze data aan het FRIS portaal van EWI (e-only publicaties zonder paginering), werd de werking van de cerif export generator uitgebreid met een vertaaltabel fris.rott.

Issue 3026: Rel. 4.30: cerif-fris Artikelnummer/e-pub BR

2.17.7. Vakgroepen UAntwerpen

Enkel voor UAntwerpen

Bij de verwerking van het bestand IW_ORGANOGRAM_bib.xml wordt nu rekening gehouden met de einddatum van een parent. Dit is belangrijk omdat een onderzoeksgroep meerdere parents kan hebben in de organogram file. De verwerking noteert nu enkel die parent bij het beheer van de IR vakgroepen waarvan de sterfdatum nog niet is afgelopen.

Issue 3051: Rel. 4.30: Automatisch proces om meta data van vakgroepen voor UA op te laden

2.17.8. Projecten in regelwerk irua

De meta-informatie voor projecten (lokale content) in regelwerk irua werd hervormd. De bestaande metadata voor projecten in c:irua record werd geconverteerd naar de nieuwe meta-informatie.

Issue 2796: Rel. 4.30: Beheer van de IR-projecten

Werkplan institutional repositories

2.18. Leen/Eindgebruikers

2.18.1. Informatie voor bibliotheekmedewerkers verbergen

De informatie voor de bibliotheekmedewerker is in-/uitklapbaar in de korte beschrijving van een eindgebruiker. Per werkstation kan nu ingesteld worden of de informatie zichtbaar moet zijn bij het openen van het scherm. Dit kan aangezet worden voor werkstations waar lener en bibliotheekmedewerker samen naar het scherm kijken. Gevoelige informatie is daardoor niet direct zichtbaar voor de lener.

Issue 2991: Rel. 4.30: Informatie voor bibliotheekmedewerker in eushort verbergbaar maken

2.18.2. Verleng een lijst van objecten

Brocade beschikt over een toepassing :menuselection:` leen > sys388 > lnagnlst`. Deze toepassing werd aangepast zodat de gebruiker zelf kan beslissen of het aantal verlengingen wordt opgetrokken met 1 of niet. Op die manier kan een inleverdatum worden aangepast zonder de teller voor verlenging te verhogen en zonder eventuele kosten voor verlening aan te rekenen.

Issue 2956: Rel. 4.30: Extra parameter bij gebruikersproces lnagnlst om bij het aanpassen van de teruggavedatum een extra verlenging effectief wel/niet aan te rekenen

2.18.3. Encryptie persoonlijke gegevens

In het kader van GDPR werd het mogelijk gemaakt om persoonlijke gegevens (naam, adres- en contactgegevens) te encrypteren. Encryptie gebeurt met behulp van AES.

Pas op

Encryptie van de gebruikersgegevens is transparant voor de diverse Brocade toepassingen. Het beveiligt de eindgebruikersdata op systeemniveau: blootstelling van deze gegevens (of de backup van deze gegevens) kan nooit leiden tot openbaar maken van het gebruik van de Brocade data. Het verhindert geenszins dat persoonsleden deze gegevens kunnen verspreiden door onoordeelkundig gebruik van bijvoorbeeld lijsten.

2.18.4. Invoerfouten bij verkoop van artikelen opvangen

Er werden enkele aanpassingen doorgevoerd om fouten bij het invoeren van de bedragen bij verkoop van artikelen te vermijden of te corrigeren.

 • Onder :menuselection:` > ktrans` werd het veld Maximum aantal eenheden per transactie toegevoegd. Indien ingevuld, wordt dit gecheckt bij de verkoop van artikelen. Bij de verkoop van artikelen wordt het bedrag, geïnterpreteerd door de computer, vergeleken met het ingegeven bedrag. Bij een verschil krijgt de gebruiker een foutmelding en moet - na controle - nogmaals op de Registreer-knop drukken.
 • Naast het reeds bestaande toegangsslot ak:euremit, bestaat er nu ook een slot ak:eucorrect. Dit regelt de toegang tot schrap-functies in beide gevallen.
 • Naast de menu ingang :menuselection:` > remit` is er nu ook een menu ingang :menuselection:` > correct`. De werking van deze routine is precies dezelfde als de eerste, met een verschil: het schrappen van openstaande schulden wordt in de historiek weggeschreven met een code correct (Correctie) in plaats van remit (Kwijtschelden). Je kan dus voortaan een verschil zien in de historiek. Deze actie wordt ook niet weggeschreven in de annulatiekassa. De menu ingang voor het corrigeren van schulden wordt niet standaard getoond.

Issue 2988: Rel. 4.30: Aanpassen bedragen openstaande schuld

2.18.5. Uitbetaling deposito

Brocade werd aangepast opdat een deposito efficiënter kan uitbetaald worden. Er werd immers een checkbox voorzien in :menuselection:` > syspayback` : Neem af van deposito ? . Indien aangevinkt, wordt het terugbetaalde bedrag in mindering gebracht van het deposito.

Issue 2905: Rel. 4.30: deposito uitbetaling

2.18.6. Reden kwijtschelden schuld in kasverslag en historiek

Wanneer een openstaande schuld wordt kwijtgescholden, wordt de ingevulde reden (optioneel) nu ook getoond in het kasverslag en in de financiële historiek.

Issue 2998: Rel. 4.30: Reden van kwijtschelden niet zichtbaar in historiek/kasverslag

2.18.7. Koppeling Bancontact

De koppeling tussen Brocade en Bancontact betaalterminals (type Yomani van de firma Worldline) werd gerealiseerd.

2.18.8. Locking mechanisme voor a-loi

De nieuwe locking-software houdt automatisch bij welke e-loi welke a-loi lockt. Dit houdt in dat de consolidatie van a-loi via het nieuwe locking mechanisme er nu ook voor zorgt dat de link van e-loi naar (geconsolideerde) a-loi automatisch wordt aangepast.

2.18.9. Toegangsslot voor hernieuwen eindgebruiker

Er werd een toegangsslot eurenew toegevoegd dat ervoor zorgt dat de hernieuwactie in een lenersrecord enkel zal getoond worden voor gemachtigde gebruikers. Dit toegangsslot zal automatisch op elke server worden geïnstalleerd.

Issue 2997: Rel 4.30: hernieuwen eindgebruiker via toegangsslot

2.18.10. Toegangsslot op statuscodes

Ter hoogte van :menuselection:` > lnblock` werd een extra parameter toegevoegd: Toegangsslot nodig om statuscode te verwijderen. Wanneer dit is ingevuld, kan in het eindgebruikersrecord deze code enkel geschrapt worden als de gebruiker toegang heeft tot dit slot.

Issue 2906: Rel 4.30: statuscode eindgebruiker bevriezen

2.18.11. Nieuwe eID-kaarten

LocalWeb werd aangepast zodat deze kan werken met de nieuwste eID-kaarten. Hiervoor werd de java library jeid vervangen door commons-eid.

Issue 2954: Rel. 4.30: localweb - beid

2.18.12. Nieuwe meta-informatie

 • :menuselection:` > lnblock` werd omgezet naar nieuwe meta-informatie.
 • :menuselection:` > eusersys` werd omgezet naar nieuwe meta-informatie.

Werkplan Leen/Eindgebruikers

2.19. Lijstbeheer

Bij het inverteren van een sequentiële lijst wordt de oorspronkelijke volgorde bewaard in een nieuw attribuut keysequence. Het bewaren van de oorspronkelijke volgorde kan zijn nut hebben, met name bij pallet- en inventarisbeheer. In die situaties worden onder andere lijsten geproduceerd van objecten, in volgorde van het inscannen van de streepjescodes. Als je die lijst wil gebruiken om te controleren of de plaatsing op het rek correct is, dien je die te inverteren op het object om het plaatskenmerk als attribuut in de lijst te krijgen. Maar op dat ogenblik ging de initiële volgorde in de lijst verloren. Nu dus niet meer, aangezien die oorspronkelijke volgorde als een extra attribuut in de geïnverteerde lijst wordt opgenomen.

Issue 2946: Rel. 4.30: Inverteren van een sequentiële lijst: behoud van de volgorde

2.20. Magazijnaanvragen

Er is een RSS-feed mag gecreëerd die het personeel attendeeert op nieuwe magazijnaanvragen.

Issue 3048: Rel. 4.30: RSS magazijnaanvragen

Werkplan magazijnaanvragen

2.21. Mumps

 • Het beheer en de installatie van anetcache, mweb, mlogin en mapi is verhuisd naar project /mumps/binaries.
 • Het commando mutil -dbstat (alias mutil -freecnt) geeft voortaan voor alle M-systemen de cijfers weer in Kb en niet meer in aantal blocks.
 • Het commando mutil -dbstat met modifier forecast=yes geeft voortaan enkel een waarschuwing indien een databank segment een abormale groei vertoont ten opzichte van zijn gemiddelde groei, maar niet daardoor binnen afzienbare tijd (30 dagen) zou vol lopen. De standaard probe geeft in dat geval ook geen alarm meer.
 • mutil -integritycheck is een nieuwe optie die een integriteitstest uitvoert op de M-databank. Dit is een intensieve operatie die onderhuids de juiste tools van de provider van het M-systeem oproept.
 • Het standaard proces standard.backupandboot legt voortaan het M-systeem stil alvorens de bootprocedure aan te vangen. Dit vermijdt eventuele conflicten tijdens de shutdown.
 • Het schrappen van oude journal files is verwijderd uit het startup script van M en vormt nu integraal en exclusief de taak van mutil -purge journal . Dit commando controleert voortaan ook de toestand van mirror systemen, alvorens journal files te verwijderen.
 • Er is een nieuw standaard proces standard.purgejournal, dat op regelmatige tijdstippen precies het commando mutil -purge journal uitvoert.
 • Het commando mutil -status heeft een nieuwe parameter erbij : mutil -status stats vertelt je uitgebreide statistieken over de M-databank (aantal transacties, aantal sets/kills,.., aantal transacties die teruggeschroefd werden, …). De cijfers worden bepaald volgens de mogelijkheden van het onderliggend M-systeem.
 • Het commando mutil -backup , dat backups neemt van de M-databank(en), kan nu ook worden opgestart nadat de actieve databank is stilgelegd via het mutil -stop commando (GTM).
 • Je kan een M databank online replicaren naar een andere server. De configuratie hiervan, en het opzetten van een mirror site is uitvoerig beschreven in documentatie .

2.22. OPAC

2.22.1. Extra object eigenschappen tonen in opac

Extra eigenschappen van o-loi’s zoals schadekenmerken, fysieke kenmerken, herkomstmerken, kunnen nu ook in de opac getoond worden. Deze informatie kan getoond worden ter hoogte van de details van een o-loi (= na doorklikken op PK ).

 • Via :menuselection:` sys423 > sys425 > sys426 > sys427 > sys311` kunnen in de sectie c-loi de objectsystemen ingevuld worden waarvoor extra informatie moet getoond worden.

 • Via :menuselection:` catalografie > sys379 > cobjmeta > cobjsys` kunnen in de sectie Templates voor opacs twee templates ingevuld worden:

  • Een template voor de aanwinstengegevens, fysieke kenmerken en schadekenmerken

   Als placeholders kan een concatenatie van de gewenste kenmerken gebruikt worden, vb. $dmg_srband_srbandschade, cfr. de veldnamen in het gegevensscherm van een object.

  • Een template voor de herkomstmerken

   Herkomstmerken zijn herhaalbaar en voor elk herkomstmerk wordt deze template aangesproken. Als placeholders kan een concatenatie van de velden in de herkomstmerken gebruikt worden, vb. $moduleii_name_valueµ, $modulei_type_value. Opgelet, alle placeholders zijn repetitief, dus in de template dient de loopstructuur gebruikt te worden.

Issue 2923: Rel. 4.30: Extra objectinfo in OPAC

2.22.2. nails voor c-lois

Er werd een systeem uitgewerkt om thumbnail images aan te maken voor c-loi’s en dat in functie van display in OPAC (bv. STCV).

2.22.3. Default zoekmode

Een zoekactie vanuit een zoekboom werkt voortaan met de default zoekmode van de opac (explorator of M-indexen).

2.22.4. Bibliotheekcontext bij convoluut

In de volledige beschrijving van een record dat deel is van een convoluut, wordt de titel van het convoluut aangevuld met instelling en plaatskenmerk.

Issue 3032: Rel. 4.30: bibliotheekcontext bij convoluut in OPAC

2.22.5. Meerdere impressumtypes

In een regelwerk kunnen verschillende impressumtypes voorkomen bij eenzelfde beschrijving. Die worden nu in de OPAC duidelijk van elkaar onderscheiden.

 • Bij type normal: geen vermelding van het type
 • Bij ander type dan normal: de benaming van het type in de taal van de OPAC

Issue 3028: Rel. 4.30: Display kopij-impressum in OPAC

2.22.6. Genre Thesis in RIS-formaat

Het RIS-formaat kan nu ook genre Thesis tonen. Hiertoe dient via :menuselection:` catalografie > sys379 > catsys ` onder Beslissingsregels opac genre een beslissingsregel toegevoegd te worden met als tweede deel het trefwoord thesis.

Werkplan OPAC

2.23. Systeem

2.23.1. Brocade registry

De Brocade registry werd herwerkt.

Waarschuwing

Het werkplan moet worden uitgevoerd vóór de nieuwe release wordt geïnstalleerd!

De betekenis en de werking van de registry

2.23.2. Visuele kenmerken voor loi-records

Er werd een systeem uitgewerkt om formulieren die LOIs bewerken, visueel te merken.

Meer informatie in de documentatie

2.23.3. Interactie tussen Python3 en Mumps

De helft van de Brocade software is geschreven in de Python programmeertaal, de andere helft is dan weer in MUMPS. Het is vanzelfsprekend erg belangrijk dat deze twee zeer verscheiden technologieën goed kunnen samenwerken. Met de komst van Python3 werd het hoog tijd dat de software, die verantwoordelijk is voor de overbrugging van deze twee, werd herwerkt.

Meer informatie in de documentatie

2.23.4. Laatst gebruikte catalografische instelling

De waarde van Ik verkies volgend catalografisch systeem die in de persoonlijke voorkeurinstellingen stond, is omgezet naar nieuwe metadata (catsys-previous in getMetaExtra van staff). De waarde is functioneel omgezet naar Het laatst gebruikte catalografisch systeem en is dus niet meer een voorkeurinstelling.

2.23.5. M-server

M is de programmeertaal waarmee de datastructuren van Brocade worden beheerd. Het is een taal die gericht is op het optimaal aanmaken, verwerken en bijhouden van gestructureerde data. Als programmeeromgeving is deze echter vrij beperkt: verwerken van afbeeldingen, internet access, XML bewerkingen, zijn niet echt aan M besteed. Om dit soort manipulaties uit te voeren, gebruikt Brocade andere programmeeromgevingen zoals Python en Mumps.

Met de opkomst van mobiele platformen, werden web API’s belangrijker: een enkele toepassing op een mobiel platform kan bij het tekenen van een enkel scherm, meerdere keren de Broacde toepassing bevragen.

In deze release werd een zogenaamde M-server ontwikkeld: deze is in staat een (zeer) groot aantal vragen in verband met Brocade data te bevragen.

Een aantal opmerkelijk feiten van de geconstrueerde oplossing:

 • De technologie is onafhankelijk van de aard van de gekozen technologie.
 • Het computer systeem wordt relatief weinig (in vergelijking met andere technologieën) belast.
 • Geavanceerde logging van vraag en antwoord.
 • Brocade stelt zelf PHP en Python clients ter beschikking.

Meer informatie in de documentatie

2.23.6. Python server

Python is een geavanceerde programmeertaal met een uitgelezen verzameling van toolkits om allerlei diensten te leveren aan Brocade: manipulatie van afbeeldingen, encryptie, data learning.

In Brocade werden diverse van deze toolkits gespecialiseerd om bibliotheek en archiefgerichte diensten aan te kunnen leveren. Om deze diensten op een meer eenvoudige manier - onafhankelijk van de ontwikkelomgeving - aan te kunnen bieden, werd de Python server ontwikkeld.

De technologie achter de Python server is dezelfde als deze van de M server.

In de loop van de volgende releases kunnen we diverse toepassingen verwachten op basis van de Python server:

 • sneller documentbeheer
 • efficiënte indexafhandeling
 • online afbeeldingen manipulatie

2.23.7. Migratie naar Pyhton3

Het server gerelateerde onderdeel van Brocade wordt gedragen door 2 technologieën: Mumps en Python.

Python vinden we bijvoorbeeld terug in diverse onderdelen van de Brocade software:

 • explorator: het indexeer mechanisme van Broade
 • digiplat: het digitaal platform van Brocade
 • mutil: beheer en manipulatie van de databank
 • sorteren in vlacc: verwerking en distributie van de VLACC gegevens

Het gaat hier in totaal om 2.598 scripts!

De afgelopen jaren evolueerde Python - onder druk van een steeds toenamende nood aan globalisering - naar een nieuwe versie: Python3. Deze versie lijkt heel erg op de oude versie Python2, maar is essentieel verschillend. In het bijzonder is de definitie van wat een karakterrij is, veel strikter (en correcter).

Ondertussen zien we dat nieuwe (open source) software wordt aangemaakt in Python3, maar niet meer beschikbaar wordt voor de oude versie van Python. Er is echter nog een veel groter probleem (voor Brocade): vanaf 2020 wordt ook het onderhoud aan de oude versie stopgezet. Dit betekent ook nog dat vanaf dan geen security patches meer worden toegepast op de oude versie. Dit heeft directe gevolgen voor de 2.598 Brocade scripts geschreven in Python.

Ondertussen is het Brocade-team begonnen met de migratie naar Python3. Dit kan echter slechts heel geleidelijk gebeuren en in verschillende fasen.

Vooreerst moet /core/python3 worden uitgebouwd: /core/python3 zijn software constructies die steeds terugkeren in Brocade. Het efficient en correct opzetten van de scripts in dit platform is een absolute noodzaak voor het goed functioneren van Brocade. Dit is werk in progress. Op dit ogenblik (release 4.30) zijn de volgende elementen beschikbaar:

 • base.py: basisfunctionaliteit om met bestanden te werken
 • installer.py: software waarmee Brocade software op de juiste manier wordt geïnstalleerd
 • encodings: vertaalmechanismen van de Brocade karakterset naar Unicode en omgekeerd
 • mumps.py: werken met een M-databank
 • registry.py: werken met de Brocade registry

2.23.8. Testscenario’s

Er werd een systeem uitgewerkt om transformaties op LOIs visueel te testen.

Meer informatie in de documentatie

2.23.9. Lanceren van gebruikersprocessen op regelmatige basis

Indien men een gebruikersproces met dezelfde parameters op regelmatige basis wil starten, kan dit voortaan als volgt :

 • Voer het gebruikersproces eenmaal uit, met de gewenste parameterwaarden.
 • Klik door op de job-loi die je te zien krijgt.
 • Klik de rubriek Technisch open en kopieer de zin die achter Interactieve herstart code (script) staat.
 • Maak een automatisch proces aan met de gewenste startvoorwaarden.
 • Plak de zin in het veld Hoe starten ?

2.23.10. Toolcat platform

In Brocade wordt Python software in een strak keurslijf ontwikkeld: het toolcat platform. Dit platform bestaat reeds sinds het begin van Brocade en kent nu zijn vierde versie. Dit was nodig met de komst van Python3. Toolcat biedt de ontwikkelaars en de gebruikers vele voordelen:

 • een uniforme structuur van de software
 • een uniforme invocatie van de toolcat applicaties
 • eenvoudige en correcte installatie

Deze nieuwe versie biedt ook extra voordelen:

 • geschreven in Python3
 • maakt gebruik van /core/python3
 • past in het kader van de vernieuwde documentatie
 • de documentatie is overigens niet langer een bijproduct, maar stuurt en controleert de software in belangrijke mate. Het is een voorbeeld van het zogenaamd literair programmeren.
 • elke toolcat applicatie kan als een server worden gebruikt
 • elke toolcat applicatie kan als een API worden aangestuurd

Meer informatie in de documentatie

2.23.11. Delphi toolcat Python3 documentatie

De toolcat applicatie Delphi is herschreven naar de nieuwe generatie. Er werd een nieuwe functionaliteit aangemaakt waarmee je makkelijk de registry sleutels kan documenteren. Zo moeten de RST-documenten niet meer manueel aangemaakt worden in qtech en dergelijke.

De twee nieuwe commando’s zijn:

delphi doc <key>
toont wat de documentatie is voor de key
delphi sdoc <key>
is om documentatie weg te schrijven

De commando’s zijn als volgt: info, list, key, add, delete, search, refresh.

Issue 3012: Rel. 4.30: delphi toolcat python3 documentatie

2.23.12. Key-value store

Een omgeving (content) in de key-value store heeft een eigenschap bijgekregen: Voorwaarde voor tonen. Hier kan een M-expressie ingevuld worden die de variabele RDcntShw=0 moet zetten als de content niet mag getoond worden.

2.23.13. Lookup

Het lookup element van velden (nieuwe meta) is geupdatet. Er is een nieuw zoekelement beschikbaar die gebruikers helpt door middel van autocomplete.

Onderhuids wordt er ook gebruik gemaakt van store.js die de opgezochte data in de local storage zet zodat deze data niet steeds vanop de server moet opgehaald worden.

2.23.14. SIP2 en UTF8

Karakteromzetting SIP2 ondersteunt voortaan ook UTF-8.

2.23.15. Meta-object: voorwaarde voor tonen

In de definitie van een meta-object in een b-file kan aan het attribuut $$content een M-expressie toegevoegd worden die vertaald wordt naar de eigenschap Voorwaarde voor tonen bij een omgeving in de key-value store en uitmaakt of een content mag getoond worden.

De content identifier kan op volgende manieren aangevuld worden met extra informatie:

 • ‘?’: de content wordt toegeklapt getoond
 • ‘?’ gevolgd door een M-expressie die voorwaarden berekent om de content al dan niet te tonen. Ze moet daarvoor RDcntShw op 1 of 0 zetten.
 • Indien de content onder voorwaarden toegeklapt moet getoond worden, moeten 2 ‘?’ gebruikt worden.

Voorbeeld:

 • $$content: cat? = toon content ‘cat’ toegeklapt
 • $$content: cat?s RDcntShw=$$%Show^bacsord = toon content ‘cat’ indien aan voorwaarden voldaan
 • $$content: cat??s RDcntShw=$$%Show^bacsord = toon content ‘cat’ toegeklapt indien aan voorwaarden voldaan
 • $$content: cat?s RDcntShw=$$%Show^bacsord? = hetzelfde als voorgaande lijn

2.23.16. Betekenis lgscope

Er is een subtiele wijziging aangebracht in de betekenis van attribuut lgscope in de nieuwe meta-informatie. Wanneer lgscope=0 wordt het niet-taalgebonden scopeveld getoond (= oude situatie) en het taalafhankelijke scopeveld waarvan de taal gelijk is aan de taal van de gebruiker. Vermits het dit laatste veld is dat in de identiteitssectie getoond wordt, kan dit nu ten allen tijde aangepast worden.

Issue 3052: Rel. 4.30: Nieuwe meta-informatie : tonen van taalafhankelijke scopes

2.23.17. Locking indexen

Een nieuw generiek locking mechanisme berekent op automatische wijze verwijzingen tussen objecten, geïdentificeerd door een Library Object Identifier, kortweg loi. Terwijl dit mechamisme vanzelf de verwijzingen zoekt, op basis van vaste meta-informatie per type loi, is het geen blokkeringsmechanisme als dusdanig: het is de ontwikkelaar die beslist in hoeverre hij of zij met deze verwijzingen rekening houdt bij bijvoorbeeld het schrappen van data.

Er worden ook automatisch verwijzingen gevonden tussen objecten type ‘meta nieuwe stijl’ onderling. Hierdoor kon een link worden ingebouwd in het generiek scherm voor meta-informatie, verwijzend naar de displayroutine van de locking software.

Werkplan systeem

2.24. Takenkalender

Het concept supervisor van een taak is multiple gemaakt (gescheiden door ; ).

Issue 2896: Rel. 4.30: Extra nuance bij toekennen/weghalen attributen in takenkalender

2.25. Diversen

2.25.1. Startscherm

Het startscherm van een gebruiker kan je voortaan bepalen aan de hand van twee gegevens (in plaats van een) :

Het startmenu

Dit gegeven bestond al in eerdere releases. Het bevat de roepcode van een menu folder. Het bepaalt welke de start folder is van deze gebruiker. Het wordt ondermeer gebruikt om te bepalen in welke startfolder een gebruiker belandt na het inloggen, maar ook als vertrekpunt voor overzichten van menu structuren. Twee gebruikelijke voorbeelden zijn :

 • brocade : het meest gebruikte startmenu. Het bevat de meest gangbare rubrieken binnen Brocade, zoals catalografie, leen, acquisitie, …
 • start : het hoogst mogelijke startmenu. Het verwijst ondermeer naar de folder brocade en het systeembeheer. Dit startmenu is aanbevelenswaardig voor ‘gevorderde’ Brocade gebruikers.
Start applicatie

Dit is een nieuw, optioneel gegeven. Het bevat de roepcode van een menu folder of menu ingang. Het bepaalt welke applicatie wordt opgestart als deze gebruiker inlogt of op het home symbool klikt. Indien leeg, dan wordt de Brocade menu opgestart, bepaald door de startmenu. Enkele illustrerende voorbeelden :

 • sys321 : zoeken in de menu. Je bekomt ook een openklapbaar overzicht van de menu structuur (vertrekkend van je startmenu).
 • allmag : lopende magazijnaanvragen voor een gebruiker, die enkel dit uitvoert.

Issue 3055: Rel. 4.30: Startmenu/Starttoepassing Brocade gebruiker

2.25.2. Zoek in menu

Het overzichtsscherm van de menu-ingangen in Brocade werd uitgebreid met een zoekvenster. Dit zoekvenster maakt gebruik van een autocomplete functie. Icoontjes geven weer of het om een effectieve menu-ingang gaat, dan wel om een folder met onderliggende menu-ingangen.

autocomplete zoeken in menustructuur

Issue 2646: Rel. 4.30: Dynamisch zoeken op menu-ingangen

2.25.3. Iconen in topmenu

Enkele iconen in het topmenu van Brocade werden aangepast.

 • : Voeg in
 • : Startscherm
 • : Menu (een niveau hoger in de menu-structuur)
 • : Documentatie
 • : Helpdesk

Het icoon om af te melden werd eveneens aangepast en verplaatst opdat per ongeluk afmelden door het aanklikken van een foutief icoon vermeden wordt.

 • : Afmelden

2.25.4. Toegangssloten

Het beheer van de toegangssloten is omgezet naar het model van de nieuwe meta-informatie. Voortaan kunnen toegangssloten dus gedefinieerd worden in b-files en mee geïnstalleerd worden in elke Brocade installatie, net zoals elke andere meta-informatie. De gegevens van een slot bestaan uit een deel dat gecontroleerd wordt via installaties (en overschreven bij updates) en een deel dat lokaal wordt beheerd. Het type loi ak blijft evenwel zijn oorspronkelijke betekenis hebben en is niet helemaal gelijk aan het bestaan van een meta-object van type ak : terwijl loi objecten van type ak concrete toegangssloten zijn, zijn meta-objecten van type ak definities van toegangssloten.

Enkele voorbeelden:

 • Toegangsslot ak:leen vindt zijn definitie terug onder meta-object mt:ak:leen
 • Toegangsslot ak:catpkgen:ua_mga, hetgeen ook een geldig toegangsslot is, vindt zijn definitie terug onder mt:ak:catpkgen.

2.25.5. Toegangssloten op vertaaltabellen

Vertaaltabellen spelen meer en meer een rol in diverse Brocade software. Het is moeilijk om een algemene toegangsregel te handhaven.

 • Enerzijds wil je bepaalde mensen meer toegang geven, maar tot een select groepje vertaaltabellen.
 • Anderzijds zijn er ook wel plannen om vertaaltabellen te gebruiken in toegangsbeheer.

Daarom werd nu het volgende voorzien in :menuselection:` > sys306`:

 • Een toegangsslot per vertaalschema.
 • Indien geen toegangsslot aanwezig is, dan geldt het default toegangsslot `` ak:schemadefault``.
 • Personen die toegang hebben tot een vertaalschema, kunnen hierop het toegangsslot wijzigen.
 • Men kan enkel toegangssloten toekennen waartoe men zelf toegang heeft.

Issue 2910: Rel. 4.30: Toegangssloten op vertaaltabellen

Werkplan diversen

2.26. Werkplannen

2.26.1. Werkplan Systeem

Voer uit in release 4.20* vóór de installatie:

 • Maak de environment variabele BROCADE_REGISTRY aan en de bijhorende directory (volg de aanwijzingen uit /doc/registry/registry.rst)

 • Voer uit in py:

  from anet import registry
  from anet.core import fs
  regfile = registry.__file__.replace("pyc","py").replace("pyo","py")
  print regfile
  tempdir = registry.scratch_dir
  fs.copy(regfile, tempdir)
  
 • Controleer /library/tmp/registry.py

 • Voer uit in bash:

  cd /library/tmp
  ls registry.py
  qtech -get /release/current/reg.py
  py reg.py
  

  Waarschuwing

  Dit moet worden uitgevoerd voor de start van de installatie 4.30

 • Voer uit: (dit verwijdert overtollig geworden processen):

  mutil -exe '%Run^zresproc'
  
 • Verhuis de bestaande global DEAD naar de nieuwe SDEAD: voer uit (dit kan enige tijd duren):

  mutil -exe 'm ^SDEAD=^DEAD k ^DEAD'
  

  Dit hoeft niet onmiddellijk na de installatie van de release te gebeuren.

  Status op moto: OK

 • Indien U niet wil wachten op nachtelijke procedures, die de locking indexen automatisch opbouwen: voer uit : (dit kan enige uren duren)

  mutil -exe 'd %LockAll^gxblk("*")'
  

  Dit hoeft niet onmiddellijk na de installatie van de release te gebeuren.

  Status op moto: OK

 • Om de statistieken en prognoses van de aangroei van de M dabanken correct te houden : voer uit : (dit kan enige uren duren)

  cd `delphi key crunch-db`
  cd mfreecnt/
  rm *.stat
  

  Notitie

  Dit hoeft niet onmiddellijk na de installatie van de release te gebeuren.

 • Om de statistieken over het gebruik van de Brocade menu te herwerken: voer uit : (dit kan enige uren duren)

  mutil -exe 'f stloi="st:1","st:24" d %DelD^gbstat(stloi) d %Exe1^ustscol(stloi)'
  

  Notitie

  Dit hoeft niet onmiddellijk na de installatie van de release te gebeuren.

2.26.2. Werkplan aanwinsten

 • Maak nieuwe facetten in explorator voor land en plaatsnaam leverancier: acqsucn en acqsupl (zie Legato)

  Status op moto: OK (MJ 22.1.2018 facetten toegevoegd aan searcher en displayer supplier)

 • Indien de nieuwe statistische tabellen 2012 en 2013 retrospectief gegevens moeten leveren, kunnen de gegevens van container 23 (selectief) terug opgebouwd worden. Zie %CalcM^bacsstat

  Notitie

  Dit hoeft niet onmiddellijk na de installatie van de release te gebeuren.

 • Voer een interne reorganisatie uit voor hernieuwingsmethodes abonnementen: mutil -exe '%Rnwl^zresacq'

 • Herindexeer explorator indexen (eerst de conversie van de explorator meta-informatie uitvoeren (zie Werkplan explorator))

  explorator -index order explorator -index subscription explorator -index supplier explorator -index acqresource explorator -index threads

 • Voor Anet: plaats lokale content zacqbiblio in instellingsgebonden beheer UA: mutil -exe '%UAvabb^zresacq'

2.26.3. Werkplan archiefbeheer

 • Voeg onder :menuselection:` > isadmgr > isadview` voor ‘kc’ volgende transformatieregels toe:

  *:kcpersoon:init*/ARCHIEFSTUKKEN*/ARCHIEFSTUKKEN/ARCHIEF/1
  *:kcpersoon:init*/COLLECTIE*/COLLECTIE/ARCHIEF/1
  *:kcpersoon:init*/ARCHIVALIA*/ARCHIVALIA/ARCHIEF/1
  

  Issue 2671: Rel. 4.30: Alfabetische ordening archieven in boomstructuur

  Status op moto: OK

 • Archiefbeschrijvingen - Beheersfuncties - ISAD systemen. Voeg voor ‘lh’ volgende Sorteervorm voor authoritycodes toe:

  default
  

  Status op moto: OK

 • Hersorteer ISAD records van alle ISAD systemen met behulp van het gebruikersproces brocade > archief > isad > isadgroup > isadsort

  Dit hoeft niet onmiddellijk na de installatie van de release te gebeuren.

  Status op moto: OK

 • Schrap het manueel proces %Run^aprssort (dit werd vervangen door een gebruikersproces)

  Dit hoeft niet onmiddellijk na de installatie van de release te gebeuren.

  Status op moto: OK

 • Herbereken het sorteerveld in de datums van archiefbechrijvingen:

  mutil -exe 'd %Run^zarsdate'
  

  Issue 2870: Rel. 4.30: Aanpassing sorteervorm datum bij isad-loi

  Dit hoeft niet onmiddellijk na de installatie van de release te gebeuren.

  Status op moto : OK

 • Pas de meta-informatie van systemen voor archiefaanwinsten aan i.f.v. export van archiefaanwinsten in csv-formaat:

  • Maximaal aantal archiefvormers in CSV bestanden
  • Maximaal aantal donoren in CSV bestanden
  • Maximaal aantal tags in CSV bestanden
  • Maximaal aantal nootvelden in CSV bestanden
  • Maximaal aantal documentvelden in CSV bestanden

  Dit hoeft niet onmiddellijk na de installatie van de release te gebeuren.

  Issue 2925: Rel. 4.30: Attributen bij download tr-loi’s

  Status op moto: OK

2.26.4. Werkplan authority codes (archief)

2.26.5. Werkplan authority codes (catalografie)

 • Voeg attribuut ‘geotype’ toe bij geografische codes, om de groepering van plaats van uitgave per land te kunnen realiseren (Jef, via Marc, op basis van een csv-bestand).

 • Voeg attribuut ‘dbpedia’ toe bij geografische codes (Jef, via Marc, op basis van een csv-bestand).

 • Maak explorator displayer authority aan: mutil -exe '%Acode^zresauth'

 • In Algemeen beheer authority

  • Algemeen: vul opac of explorator displayer authority in indien gewenst dat authority lookup-object hiermee werkt. Bijkomende voorwaarde is uiteraard dat explorator indexer authority bestaat en hier ook ingevuld is.

   Status op moto: OK

  • Specifiek voor Anet: maak een OPAC op a-loi opacaloi aan en koppel deze in Algemeen beheer authority aan authority codes (catalografie)

   Status op moto: OK

  Dit hoeft niet onmiddellijk na de installatie van de release te gebeuren.

 • Indien het authority lookup-object met een opac of displayer werkt, vul het displaysysteem van de volledige beschrijving aan voor tonen van de copy-knoppen. Zoek op UDmode=lookup in displaysysteem aloitstjt op legato.

  Status op moto: OK

 • Vul StandardAnalyzer in bij indexer en searcher voor authority codes zodat ook op getallen kan gezocht worden.

  Status op moto: OK

2.26.6. Werkplan catalografie

 • Relaties: te tonen patroon in de opac: pas meta-informatie desgewenst aan. Moet op moto alleszins gebeuren voor relatietypes at en nt.

  Issue 2677: Rel. 4.30: Relaties: te tonen patroon in de opac

  Dit hoeft niet onmiddellijk na de installatie van de release te gebeuren.

  Status op moto: OK

 • Definieer waar nodig visuele kenmerken voor catalografie formulier (Jef)

  Notitie

  Dit hoeft niet onmiddellijk na de installatie van de release te gebeuren.

 • Bepaal voor alle regelwerken hoe de taal van de titel moet ingevuld worden onder :menuselection:` > catsys` . De meest aangewezen default optie voor de regelwerken is: taal bepaald door de registreerder.

  Issue 2919: Rel. 4.30: Taal van de titel

  Dit hoeft niet onmiddellijk na de installatie van de release te gebeuren.

  Status op moto: OK

 • De persoonlijke voorkeurinstelling van een gebruiker ‘Ik verkies volgend catalografisch systeem’, is overgezet naar nieuwe meta data en weggehaald uit de persoonlijke voorkeurinstelling. Om deze over te zetten:

  mutil -exe '%SMetaEx^zresmuse'

 • Nadien kan de catalografie voorkeur verwijderd worden. Hierna kan je het omzettingsproces niet meer opnieuw doen!

  Notitie

  Dit hoeft niet onmiddellijk na de installatie van de release te gebeuren.

  mutil -exe '%DelPrCa^zresmuse'

 • Container 47 voor maandelijkse afvoer: voorzie een automatisch proces standard.st47.

  Notitie

  Dit hoeft niet onmiddellijk na de installatie van de release te gebeuren.

  Issue 2996: Rel. 4.30: Statistieken afvoer: maandelijks

 • Voor Anet: converteer HTML in abstracts en inhoudstafels naar markdown en pas parameters van regelwerk aan.

  Issue 2650: Rel. 4.30: Markdown in catalografieformulier bevat detail van de uit te voeren werkzaamheden.

  Dit hoeft niet onmiddellijk na de installatie van de release te gebeuren.

  Status op moto: OK

 • Controleer in de importprofielen de parameter **Moeten aangeboden c loi nummers reeds aanwezig zijn ? **

  Notitie

  Dit hoeft niet onmiddellijk na de installatie van de release te gebeuren.

  Issue 1901: Rel. 4.30: Procedure bij matching met c-loi

 • Voor Anet: Koppel voor het regelwerk ‘lvd’ de catalografie aan ‘lvdopac’

  Issue 2940: Rel. 4.30: Koppeling catalografie aan OPAC explorator

  Dit hoeft niet onmiddellijk na de installatie van de release te gebeuren.

  Status op moto: OK

 • Voor Anet (Jef/Jan): beveilig objecten in regelwerk ‘lvd’ tegen schrappen op basis van leenstatus, digitaal platform en collectiebeschrijving.

  Notitie

  Dit hoeft niet onmiddellijk na de installatie van de release te gebeuren.

  Issue 2966: Rel. 4.30: Beveiligde objecten in catalografie

 • Voor Anet (Jef): voorzie de geografische codes (a-loi’s) van de nodige attributen (geotype, dbpedia) zodat voor het regelwerk lvd de groepering van beschrijvingen op plaats van uitgave, land/stad correct en volledige kan verlopen.

  Notitie

  Dit hoeft niet onmiddellijk na de installatie van de release te gebeuren.

  Issue 2898: Rel. 4.30: c-loi’s oude drukken - plaats van uitgave groepering per land

 • Pas indien nodig de importprofielen aan i.f.v. verwerking van MARC tags 505 en 520.

  Notitie

  Dit hoeft niet onmiddellijk na de installatie van de release te gebeuren.

  Issue 464: Rel. 4.30: Centaur suggesties - MARC tags 505 en 520

 • Voor Anet:

  • Jef: voorzie de nodige controlealgoritmes voor datafouten in regelwerk ‘lvd’.
  • Rudi: voorzie de nodige controlealgoritmes voor datafouten in regelwerk ‘irua’.

  Notitie

  Dit hoeft niet onmiddellijk na de installatie van de release te gebeuren.

  Issue 3027: Rel. 4.30: Rapporteren datafouten in een regelwerk

 • Controleer omzetting van samengestelde familienamen in de export generatoren voor irua en vabb

Status op moto: OK

2.26.7. Werkplan collectiebeschrijvingen

Volgende zaken hoeven niet onmiddellijk na de installatie van de release te gebeuren.

 • Definiëren van een relatie relatedarchive, met als type Relatie naar archiefbeschrijvingen.

  Status op moto: OK

 • Toevoegen van die relatie in de verschillende collectiesystemen.

  Status op moto: OK

 • Aanpassen van collectiebeschrijvingen die een relatie hebben naar een archiefbeschrijving.

 • Individuele Brocade gebruikers toevoegen aan gebruikersgroep ‘colus’ of ‘colsys’

  Voor Anet: mlietaer, tdeneire, dimof, tmenxel –> coluse

  Status op moto: OK

2.26.8. Werkplan documentatie

Voor Anet: Pas local content zauction aan, zodat de verschillende attributen verwijzen naar het hoofdstuk over veilingcatalogi in de handleiding catalografie.

Dit hoeft niet onmiddellijk na de installatie van de release te gebeuren.

Status op moto: OK

2.26.9. Werkplan explorator

 • Eerst uit te voeren: omzetting meta-info + toevoeging css-rules in css-velden displayers + schrappen oude menu-ingangen: mutil -exe 'd %Meta^zresexpl'

 • Conversie naar Lucene 6.4.1:

  • Eenvoudigste manier is alles herindexeren.

  • Als dit teveel tijd in beslag neemt en dus teveel inactiviteit veroorzaakt kan van onderstaande conversieroutine gebruik gemaakt worden. Opgelet, dit biedt geen garantie. Mogelijk zijn er toch nog indexen die na conversie niet bereikbaar zijn. Herindexeren is dan de enige oplossing.

  • Overigens is het aangewezen om op een gunstig tijdstip sowieso alles te herindexeren. Lucene 6 werkt immers met een performantere manier van sorteren. In explorator is wel een terugval naar de oude manier voorzien.

  • qtech -py /release/current/lucene6.py convert [backup] [indexnaam] [indexnaam] ..

   • converteert opgegeven indexen van Lucene versie 4 naar versie 6
   • indien actie backup wordt meegegeven wordt eerste een backup van versie 4 (vb. in /library/database/explorator4 als registry.explorator_database_dir = /library/database/explorator)
   • 1 of meerdere indexnamen kunnen opgegeven worden. Indien niets opgegeven worden alle indexen geconverteerd.
  • qtech -py /release/current/lucene6.py restore [indexnaam] [indexnaam] ..

   • indien om 1 of andere reden 1 of meerdere indexen teruggeschroefd moeten worden naar versie 4. Kan enkel indien de conversie met actie backup is uitgevoerd.
  • qtech -py /release/current/lucene6.py check [indexnaam] [indexnaam] ..

   • controleert of de opgegeven indexen met Lucene versie 6 kunnen aangesproken worden. Zoniet wordt een foutmelding gegeven en moet deze index geherindexeerd worden.
  • Vergeet niet de daemon te herstarten als de conversie achter de rug is.

 • Toevoeging css-rules in css-files opacs: qtech -py /release/current/opac.py (OK, MJ 22.1.2018)

2.26.10. Werkplan Impala

Dit werkplan verschuift een global en kan slechts 1x worden uitgevoerd. Dit werkplan neemt weinig tijd en wordt het beste zo snel mogelijk uitgvoerd.

Voer uit aan de commando lijn:

cd /library/tmp ; mutil -zwrout SIMPA

Voer uit in M:

m:'$D(^USIMPA) ^USIMPA=^SIMPA k:$D(^USIMPA) ^SIMPA

2.26.11. Werkplan institutional repositories

2.26.12. Werkplan ldap

 • Verander delphi ldap-bindpw naar ldap-bind-password: qtech -py /release/current/ldap.py

2.26.13. Werkplan Leen/Eindgebruikers

 • Omzetting meta-info statuscodes: mutil -exe 'd %ConLnBl^zreslnbl'

 • Omzetting meta-info eindgebruikerssystemen: voer uit: mutil -exe 'd %Run^zreseusy'

 • Controleer voor elk eindgebruikerssysteem de inhoud van ‘Intro persoonlijke informatie voor eindgebruikers’, en pas aan, waar nodig. (AP, KDG, KMSKA, MID, SBA, UA, UH)

  Dit hoeft niet onmiddellijk na de installatie van de release te gebeuren.

  Status op moto: OK

 • Als men wil werken met encryptie van eindgebruikersgegevens, dan moet de registry waarde encryption-enabled op 1 worden gezet en de systeem functie $$%GetEnc^gb() moet een passende encryptiesleutel teruggeven.

  Dit is optoneel en hoeft niet onmiddellijk na de installatie van de release te gebeuren.

 • De hernieuwactie in een lenersrecord was voorheen toegankelijk voor iedereen die een record (e-loi) kan oproepen Dit werd in deze release gewijzigd: de actie wordt nu getoond/verborgen op basis van een toegangsslot. Volgende gebruikersgroepen hebben toegang tot het toegangsslot “eurenew” om een eindgebruiker te hernieuwen:

  • anetdev
  • balie
  • baliesys
  • locsys

  Controleer of dit voor voor uw Brocade installatie voldoende is.

  Issue 2997: Rel 4.30: hernieuwen eindgebruiker via toegangsslot

 • Herwerk waar nodig de templates ter hoogte van idintro van (in kader van nieuwe meta-informatie eusys)

  Dit hoeft niet onmiddellijk na de installatie van de release te gebeuren.

  Status op moto: OK

 • Installeer nieuwe versie van Localweb op de werkposten uitgerust met een eID-lezer.

  Dit hoeft niet onmiddellijk na de installatie van de release te gebeuren.

  Issue 2954: Rel. 4.30: localweb - beid

  Status op moto: OK voor UA

2.26.14. Werkplan magazijnaanvragen

 • Bij installatie van de nieuwe release zal de RSS feed mag automatisch gecreëerd worden. Pas de metadata aan zoals uitgewerkt op legato via sys > rss > rssfeed. Om de RSS-feeds te enablen volstaat het om een code naar keuze toe te voegen ter hoogte van het veld “RSS feed” in het Magazijnbeheer via brocade > requests > sys330 > mag.

  Voor Anet (Tom): Voeg alvast magehc toe ter hoogte van sba en sbalz.

  Status op moto: OK

2.26.15. Werkplan Menu

 • Controleer de overtollig geworden menu ingangen :

  mutil -exe '%DEL^umnsrel("T")'

 • Schrap - na controle de overtollig geworden menu ingangen:

  mutil -exe '%DEL^umnsrel("U")'

2.26.16. Werkplan OPAC

 • Anet: nieuw visueel kenmerk imgcat en opaclink imgcat: mutil -exe 'd %Imgcat^zresvis'

  Notitie

  Dit hoeft niet onmiddellijk na de installatie van de release te gebeuren.

Status op moto: OK voor moto

 • Voor de aanmaak van thumbnails in lvd (hoeft niet meteen na de release)

  • creëer een docman-id lvdthumbs (voer uit docman -db create lvdthumbs)
  • creëer een URLtpye lvdthumbs
   • url-frame = /docman/<value>
   • DOCMAN-dienst = lvdthumbs
  • creëer een catthumb lvd (Mime type = jpg; Docman = lvdthumbs; URL type = lvdthumbs; Afmetingen = 300 x 300; Toegangscode = anet) en voeg toe t.h.v. het regelwerk lvd.

  Notitie

  Dit hoeft niet onmiddellijk na de installatie van de release te gebeuren.

Status op moto: OK voor lvd

 • Voor de aanmaak van thumbnails in stcv (hoeft niet meteen na de release)

  • creëer een docman-id stcvthumbs (voer uit docman -db create stcvthumbs)
  • creëer een URLtpye stcvthumbs - url-frame = /docman/<value> - DOCMAN-dienst = stcvthumbs
  • creëer een catthumb stcv (Mime type = jpg; Docman = stcvthumbs; URL type = stcvthumbs; Afmetingen = 300 x 300; Toegangscode = anet) en voeg toe t.h.v. het regelwerk stcv

  Notitie

  Dit hoeft niet onmiddellijk na de installatie van de release te gebeuren.

Status op moto: OK voor stcv

 • Om de thumbnails zichtbaar te maken in de diverse OPAC’s
 • voeg het visuele kenmerk imgcat toe aan de diverse zoekomgevingen (vb. opacanet)(maakt de thumbnail zichtbaar t.h.v. de zoekresultaten)

 • voeg in:ill:thumbs en imgcat als Flankerende opaclinks toe aan diverse OPAC layouthints (maakt de thumbnail zichtbaar t.h.v. de volledige beschrijving)

  Notitie

  Dit hoeft niet onmiddellijk na de installatie van de release te gebeuren.

Status op moto: OK voor opacehc, opacstcv

 • Anet: Pas de meta-informatie van de OPAC en het objectensysteem van EHC aan zodat in de opac ter hoogte van de o-loi de bijkomende kenmerken (schadekenmerken, fysieke kenmerken, herkomstmerken) getoond worden.

  Issue 2923: Rel. 4.30: Extra objectinfo in OPAC

  Notitie

  Dit hoeft niet onmiddellijk na de installatie van de release te gebeuren.

Status op moto: OK voor opacehc

 • Voor Anet: opacirua en ev. ook andere OPAC’s: beperk het aantal te tonen auteurs/Maak gebruik van de ‘meer’ optie in de layout hint van korte/volledige beschrijving.

  Dit hoeft niet onmiddellijk na de installatie van de release te gebeuren.

  Status op moto: OK

 • Voor academische bibliografie, voeg beslissingsregel ow:thesis:a::pt.13:1 toe in Beslissingsregels opac genre van regelwerk irua.

  Dit hoeft niet onmiddellijk na de installatie van de release te gebeuren.

  Status op moto: OK

 • Groepeer desgewenst de jaartallen in facet per decade

  Dit hoeft niet onmiddellijk na de installatie van de release te gebeuren.

  Issue 2916: Rel. 4.30: Groepering jaar in explorator facet

  Status op moto: OK

2.26.17. Werkplan Registry

Opruimen van overtollige registry waarden - correcties

delphi -delete basegof-dir
delphi -delete sip2-server-pw
delphi -delete qtech-ownerid
delphi -delete ltech-ownerid
delphi -delete python-ownerid
delphi -delete web-ownerid
delphi -delete webdav-ownerid
delphi -delete naked-ownerid
delphi -delete qtech-ownerid
delphi -delete daemon-ownerid
delphi -delete process-ownerid
delphi -delete qtech-groupid
delphi -delete ltech-groupid
delphi -delete python-groupid
delphi -delete web-groupid
delphi -delete webdav-groupid
delphi -delete toolcat-group
delphi -delete toolcat-owner
delphi -delete naked-groupid
delphi -delete qtech-groupid
delphi -delete daemon-groupid
delphi -delete process-groupid
delphi -delete m-backup-exe
delphi -delete m-os-getenv
delphi -delete m-os-getuci
delphi -delete m-os-md5
delphi -delete m-os-mnemo
delphi -delete m-pipe
delphi -delete m-run
delphi -delete mdatabase-home
delphi -delete meta-csv-dir
delphi -delete helpdesk-anet-data-group
delphi -delete helpdesk-anet-software-group
delphi -delete helpdesk-admin-dir
delphi -delete explorator-facet-dir
delphi -delete explorator-facet-ramdir
delphi -delete docman-log-db
delphi -delete backup-toolcats
delphi -delete hyperlib-archive-dir
delphi -delete hyperlib-process-dir
delphi -delete hyperlib-topic-url
delphi -delete hyperlib-web-dir
delphi -delete hyperlib-web-url
delphi -delete ltech-isserver
delphi -delete ltech-key
delphi -delete ltech-m-pipe
delphi -delete ltech-m-pipe-output
delphi -delete ltech-ownergrp
delphi -delete ltech-software-basedir
delphi -delete ltech-software-builddir
delphi -delete ltech-software-edit
delphi -delete ltech-software-meta
delphi -delete ltech-software-object
delphi -delete ltech-software-users
delphi -delete ltech-software-vc
delphi -delete ltech-superusers
delphi -delete ltech-version
delphi -delete ldap-lib
delphi -delete ldap-rdn
delphi -delete ldap-user-search-filter
delphi -delete ldap-available
delphi -delete loannjesafezone
delphi -delete procman-sleep
delphi -delete eusercv-file
delphi -delete eusercv-url
delphi -delete case
delphi -delete acqfinruca
delphi -delete acqfinufsia
delphi -delete webdav-scp-exe
delphi -delete background-process-dir
delphi -delete webdav-meta-host
delphi -delete probes-smb-mount
delphi -delete probes-smb-umount
delphi -delete mother-db
delphi -delete expect-exe
delphi -delete dmarc-process-dir
delphi -delete stat-max
delphi -delete brocade-menu-dir
delphi -delete conversion-vubis-euser-dir
delphi -delete layout-theme

Opruimen van overtollige registry waarden voor zover nog niet gebeurd in vorige releases

delphi -delete swets-type
delphi -delete swets-vi-lvd
delphi -delete swets-vi-process-dir
delphi -delete swets-vs-ftp-dir
delphi -delete swets-vs-ftp-url
delphi -delete swets-vs-process-dir
delphi -delete swets-vs-pw
delphi -delete swets-vs-user
delphi -delete vlacc-ds-sourcedir
delphi -delete vlacc-vi-incoming-dir
delphi -delete vlacc-vi-working-dir
delphi -delete vlacc-vi-is
delphi -delete mtools-web-dir
delphi -delete mtools-web-url
delphi -delete m-file-test
delphi -delete unicat-date
delphi -delete unicat-ftp-dir
delphi -delete unicat-ftp-pw
delphi -delete unicat-ftp-url
delphi -delete unicat-ftp-user
delphi -delete unicat-update-file
delphi -delete crunch2-db

2.26.18. Werkplan diversen

 • Verwijder sniffer probes: qtech -py /release/current/sniffer.py
 • Voer uit : delphi -refresh
 • Zet de toegangssloten om naar de nieuwe vorm : voer uit : mutil -exe 'd %Run^zresacc'
 • De nieuwe locking-software maakt de specifieke locks voor a-loi’s en au-loi’s overbodig. Deze kunnen geschrapt worden met mutil -exe 'd %Kill^zreslock'. Kan ten allen tijde uitgevoerd worden.
 • Verwijder het overtollig geworden proces standard.buildmenu .
 • Zet de bibliotheekdiensten om naar de nieuwe vorm : mutil -exe 'd %Run^zreslnsr'

2.27. Installatie van Brocade op een nieuw systeem

Installatiegids