4. Release 4.10

4.1. Abstract

Dit document documenteert Brocade release 4.10

Werkplannen

4.2. Diversen

4.2.1. Layout

 • De pictogrammen in de Brocade navigatiebalk kunnen desgewenst vervangen worden door font icons.

  Font iconen in Brocade
 • De verschillende layouts van de Brocade interface worden geïmplementeerd door middel van qtech projecten in de projectgroep /layout. Zo zal de standaard layout te vinden zijn in /layout/standard. De keuze voor een bepaalde layout op een Brocade server kan voortaan gebeuren door het zetten van de gewenste layout-id in de Brocade registry. Default wordt deze op standard gezet.

Meer informatie is beschikbaar.

4.2.2. Welkomboodschap op aanmeldscherm

Er werd een toepassing gemaakt om het aanmeldscherm van Brocade te verrijken met een boodschap (korte teksten met bijhorende afbeelding). De fortune cookies verdwijnen niet. Het is wel zo dat ingevoerde teksten voorrang hebben op fortune cookies: enkel indien er geen teksten beschikbaar zijn, worden er fortune cookies getoond. Bij elke tekst hoort een periode (begindatum tot einddatum) waarop een tekst relevant is. Geregeld berekent Brocade welke teksten aan de orde zijn voor de dag van vandaag. Op het aanmeldscherm wordt er hoogstens 1 van de relevante teksten getoond. Deze tekst wordt door het toeval bepaald.

Welkomstboodschap op aanmeldscherm

Meer informatie is beschikbaar.

4.2.3. Enkel voor Anet: nieuwe look-and-feel voor Brocade

Anet maakt van de gelegenheid gebruik om de interface van Brocade te verfrissen. De look-and-feel van Brocade, Anet website en documentatieplatform zijn nu afgestemd op elkaar.

 • De zwarte navigatiebalk en de grijze takenbalk zijn vervangen door blauwgroene varianten.
 • De buttons in de takenbalk zijn hertekend.
 • De formulierelementen (input velden, text areas, zoekhistoriek, selectboxen, …) hebben voortaan ronde randen.
 • Het aanmeldscherm werd hertekend en maakt voortaan ook gebruik van korte nieuwsberichten.
 • Er zijn nieuwe pictogrammen voor visuele kenmerken (zichtbaar in zoekomgeving catalografie en authority codes - bibliotheek).

4.2.4. Beknopt overzicht van record in formulier

 • De layout van de beknopte informatie zoals van een eindgebruiker, titelbeschrijving, abonnement, bestelling, budget, leverancier, factuur, authority record bibliotheek, wordt voortaan aangestuurd door een style class in css.
 • In lijstbeheer: stijlkenmerken voor het pad en voor de titel van de lijst kunnen nu eveneens in css worden vastgelegd.

Zie Issue 2634: Rel. 4.10: Beknopte overview in formulieren

4.2.5. Inloggen en werkstation

Bij het inloggen probeert Brocade het werkstation te achterhalen op basis van URL, cookies of voorkeuren van een gebruiker. De controle op werkstation bij aanmelden werd verscherpt. Log je in met geldige identificatie en/of wachtwoord maar de identifier van het werkstation bestaat niet, dan krijgt de gebruiker een aangepaste boodschap:

Foutmelding werkstation op aanmeldscherm

Er verschijnt dan een extra selectiebox waar de gebruiker kan kiezen uit alle voor hem/haar geldige werkstations.

Selectie geldig werkstation

Issue 2446: Rel. 4.10: controle op geldig werkstation bij aanmelden in Brocade

4.2.6. Unicode karakters

In diverse toepassingen voor het personeel in Brocade worden Unicode karakters gebruikt. Unicode karakters groter dan 255 worden weggeschreven onder de vorm «0391» (dit stelt de Griekse hoofletter Alfa voor).

In de personeelsinterface worden deze als «0391» getoond. Ze worden m.a.w NIET omgevormd naar een passende XML entiteit. Dit is bewust zo gedaan: het maakt het mogelijk om de invoer te controleren.

Er werd nu een oplossing uitgewerkt om deze karakters goed te tonen en toch de controle mogelijk te maken.

Onderstaande schermafdruk geeft het verschil in display (invoer en ISBD-blok) weer in het catalografieformulier. Een gelijkaardige oplossing is ook uitgewerkt voor bestellingen, abonnementen, authority codes (bibliotheek en archief).

Unicode karakters in catalografieformulier

Deze oplossing werkt enkel op HTML schermen (dit is ook de enige plaats waar het probleem zich voordoet) en bestaat erin dat het bewuste karakter wordt ingebed in een <span> met een passende stylering. Deze stylering moet in workspace.css komen. Standaard wordt deze op:

.workspace-unichar {
  font-weight: bolder;
  color: red;
}

gezet.

De <span> wordt ook voorzien van een titel die het Unicode code point en de titel weergeeft (je kan hoveren over het bewuste karakter).

4.2.7. Toetsenbord

Het is nu mogelijk om, met behulp van CTRL + SPATIE , tekstvelden te vullen met gegevens die komen uit het geassocieerde history object. De combinaties SHIFT + F1 en CTRL + F1 hebben hetzelfde effect. Hou er rekenng mee dat browsers verschillend kunnen reageren op de toetscombinaties. Dus kies een combinatie die best werkt voor jouw browser. Volg de [link] voor meer informatie.

4.2.8. Nieuwe meta-informatie

 • Bestaande identifier: het aanmaken van een nieuwe identifier controleerde op geen enkele manier of deze identifier al bestond. In dat geval werd de bestaande gewoon overschreven. Deze bug werd opgelost.
 • Volgende/Vorige knop: bij het doorlopen van een lijst van identifiers nieuwe meta-informatie is er nu ook een knop Vorige/Volgende toegevoegd. Hiermee kan je van de ene identifier naar de volgende/vorige gaan zonder via het overzicht terug te moeten keren. (Issue 2518: Rel. 4.10: Nieuwe meta: vorige/volgende knop)
 • Toegang tot meta-objecten kan fijner worden geregeld.

  Voorbeeld:

  meta type pkgenre: gebruikers hebben enkel toegang tot de genres plaatskenmerken, die horen bij catalografische instellingen, waartoe zij toegang hebben.

 • Er bestaat de mogelijkheid om alle meta-informatie te controleren op inhoud.

 • Het is ook mogelijk om metadata te exporteren en importeren via diverse wegen.

Uitgebreide documentatie vind je in Meta informatie in Brocade

4.2.9. Documentatieplatform

 • In de afgelopen periode is er hard gewerkt aan de documentatie van Brocade en de publicatie ervan.

  • Restructured Text (rst) is vanaf nu het formaat waarin Brocade en Anet documentatie wordt geschreven.

  • Sphinx is de onderliggende toepassing waarmee deze documentatie kan worden gepubliceerd.

  • De oude Brocade verbetervoorstellen (BVV) werden aangepakt:

   • BVV’s die niet meer relevant waren werden verwijderd.
   • BVV’s die nog wel relevant zijn, werden omgezet naar rst.
  • Er is gestart met de omzetting van de oude HyperLib handleidingen (catalografie, acquisitie, leen, …) naar rst. Dit is een werk in progress.

  • Er werd een Lucene zoekomgeving opgezet die toelaat te zoeken naar documentatie.

  • De website anet.be verwijst nu naar het nieuw documentatieplatform.

   Nieuw documentatiepltform voor Anet en Brocade

  Voor meer info over het nieuwe documentatieplatform volg de [link].

 • Het is mogelijk om vanuit een veld/formulier te linken naar een specifiek rst document/anchor. Hiervoor moeten ter hoogte van de Documentatie-verbindingen de juiste parameters ingesteld worden.

  • Handle: in te stellen in software (b-files) per menu-entry (F10-info)
  • Topic: automatische suggesties vanuit software (b-files), aanpasbaar indien wenselijk (F10-info)
  • Group: wordt via cascade ‘live’ bepaald
  • Unit: vast te leggen door diegene die de verbindingen legt
  • Anchor: in te voeren in rst document zelf door auteur of diegene die de verbindingen legt

  Ter hoogte van de group kan je vastleggen welke alternatieve group moet gevolgd worden voor contextgevoelige documentatie. Bijvoorbeeld: de verbinding verwijst je naar ua.lezersdiensten.balie, maar deze blijkt niet te bestaan. Dan gaat er automatisch gezocht worden op anet.lezersdiensten.balie, indien bij de group UA, Anet als alternatief is opgegeven.

  Volg de [link] voor meer informatie over documentatie verbindingen.

4.2.10. Persoonlijke voorkeuren

Het scherm met persoonlijke voorkeuren werd herwerkt. Intern werkt alles nu met het Brocade Template Systeem.

4.2.11. Checklist - extra functionaliteiten

De checklists zijn grondig onder handen genomen (Zie Issue 1767: Rel. 4.10: Checklist - extra functionaliteiten.). Een greep uit de aanpassingen :

 • De scherm opbouw gebeurt via het uitgebreide systeem van lokale data.
 • Multiple maken van velden is daardoor een fluitje van een cent.
 • Alle verwoordingen naar de checker toe kunnen taalafhankelijk worden ingebracht met tekstfragmenten.
 • De layout van elke checklist is aangepast aan Brocade 2.0 layout.

Volg de [link] voor meer informatie over checklists.

4.2.12. API voor Brocade

Er werd gestart met het opzetten van een algemene infrastructuur op basis waarvan er voor Brocade API’s ontwikkeld kunnen worden. In deze release 4.10 leidt dat nog niet meteen tot bruikbare API’s. Dit is een work in progress. Volg de [link] voor documentatie over API’s in Brocade en zie verder ook Issue 2538: Rel. 4.20: API voor Brocade

4.2.13. Displaysystemen

Er bestaat nu een generieke module voor het opzetten van displaysystemen (sys > display). Een displaysysteem definieert een layout van een bepaald type loi in de context van bijvoorbeeld een OPAC. Doelstelling van deze toepassing is om meer flexibiliteit aan de dag te kunnen leggen wanneer het erop aankomt om in een publiekscatalogus een voleldig record op het scherm te kunnen tekenen.

Displaysystemen zijn bijvoorbeeld op anet.be opgezet voor een OPAC op authorities (bibliotheek) en voor een OPAC op regelwerk irua met inbegrip van schema.org metatags in functie van indexering in zoekmachines zoals Google.

Volg de [link] voor documentatie over displaysystemen.

4.2.14. Aanmelden metadata aan search engines - Linktypes

Het is mogelijk om vanuit Brocade sitemaps aan te maken en deze aan te bieden aan search engines zoals Google. De URL’s die worden aangeboden dienen wel aan bepaalde voorwaarden te voldoen (bijv. geen redirect). Bovendien willen we de metadata op een intelligente wijze aan Google e.a. aanbieden: niet enkel HTML teruggeven maar binnen de HTML ook schema.org microtags opnemen zodat search engines de data ook op een semantische wijze kunnen interpreteren. Dat laatste kan vervolgens belangrijk zijn voor de ranking van de zoekresultaten. Ten behoeve van de Institutional repository van UAntwerpen werd daarom het volgende gedaan:

 • Er werd een afzonderlijke OPAC (opaciruaschema) gedefinieerd die gebruik maakt van de module displaysystemen. De HTML pagina die een volledig record weergeeft bevat daarin schema.org microtags en is dus geoptimaliseerd in functie van indexering door robots. Voorbeeld: http://dev.anet.be/record/opaciruaschema/c:irua:10961
 • De links die in de sitemap komen zijn van de vorm http://dev.anet.be/link/irua/$loinummer waarbij $loinummer het derde deel van de loi is. Bijvoorbeeld: c:irua:9 geeft http://dev.anet.be/link/irua/9
 • Hierbij is ‘irua’ een zogenaamd linktype (nieuwe toepassing) waarvan in de meta-info (sys > sys439 > linktype) de afhandeling ‘Robot - Mens’ gespecificeerd is.

Met andere woorden:

Naar analogie van dit voorbeeld kunnen ook voor andere Brocade data sitemaps en OPAC’s gedefinieerd worden.

4.2.15. M parser meldingen

1.141 meldingen van de M parser zijn in deze release weggewerkt. Deze waren stuk voor stuk een mogelijke reden voor onstabiliteit van Brocade.

4.2.16. Andere items

 • In Brocade kunnen gebruikers een e-mail krijgen met de waarschuwing dat hun wachtwoord gaat vervallen. In de template die de e-mail samenstelt, kan nu ook gebruik worden gemaakt van de placeholder ‘username’. Deze placeholder resulteert in de weergave van de voornaam en familienaam.
 • Stijldefinities: Bij het kopiëren van een stijldefinitie worden de bestandstypes nu ook mee overgenomen.
 • Indien je als gebruiker geen toegang hebt tot een menu entry, verschijnt een foutboodschap: U heeft geen toegang tot deze optie. Deze boodschap kan nu met style class workspace-no-access in workspace.css worden vormgegeven.

Werkplan diversen

4.3. Acquisitie

Zie Overzicht aanwinsten issues Rel4.10 in meer detail

4.4. Archiefbeheer

4.5. Archiefobjecten

 • In het formulier van archiefaanwinsten en objectbeschrijvingen wordt een bevestiging gevraagd bij schrappen (Issue 2077: Rel. 4.10: Bevestiging bij schrappen van objectbeschrijving en archiefaanwinst)

 • Er werd een software gemaakt om archiefobjecten te exporteren in een Dublin Core formaat. Meer informatie is beschikbaar op het documentatieplatform .

 • Het is nu mogelijk om metadata van objectbeschrijvingen in Dublin Core XML naar buiten te brengen.

  • Per objectensysteem kan worden geparametriseerd welke data-elementen in welke DC tags terecht moeten komen. Dit wordt geregeld via de toepassing :menuselection:`brocade > objdsc > objthingmeta > tgdcsys `.

   Met deze toepassing kan je profielen vastleggen die de vertaalslag maken van Brocade data elementen naar de Dublin Core specificatie. Hierbij worden de Guidelines for implementing Dublin Core in XML (http://dublincore.org/documents/dc-xml-guidelines/) gevolgd. Om de specificatie te vereenvoudigen werkt Brocade met volgende vastgelegde namespaces:

  • Ter hoogte van een individuele objectbeschrijving wordt er in de rubriek Activiteiten een link getoond naar de DC representatie.

   Export van objectbeschrijving in DC
  • Er bestaat een afzonderlijke toepassing :menuselection:`brocade > thinggroup > thingexport ` die toelaat om een lijst met objectbeschrijvingen te exporteren naar een DC XML file.

  Zie Issue 2200: Rel. 4.10: Mapping metadata objecten op DC

 • Het is nu mogelijk om in een objectbeschrijving (tg-loi) een relatie te leggen naar authoritycode (bibliotheek). Deze optie werd speciaal voorzien om toe te laten dat objectbeschrijvingen ook gebruik kunnen maken van AAT thesaurustermen die zich bevinden in de authority codes (bibliotheek).

  Zie Issue 2192: Rel. 4.10: Koppelen tg-loi aan a-loi

4.6. Digitaal platform

Er zijn diverse nieuwe functionaliteiten in het Digitaal platform:

 • Er bestaat een toepassing om scanopdrachten te verzamelen en uit te printen (brocade > digiplat > digprintwork).
 • Het is mogelijk om embargo’s te plaatsen op digitaliseringen.
 • Afbeeldingen kunnen automatisch worden voorzien van een watermerk (brocade > digimgr > watermark).
 • Afbeeldingen kunnen worden voorzien van een naam. Door middel van deze naam kunnen digitaliseringen ook worden hergebruikt als illustratie bij objectbeschrijvingen. Dit kan zowel manueel als automatisch worden uitgevoerd. Er bestaat ondersteunende meta-informatie.

Volg de [link] voor documentatie over het digitaal platform.

Werkplan archiefbeheer

4.7. Authority codes (archief)

Werkplan authority codes (archief)

4.8. Authority codes (catalografie)

 • In de eerste plaats ten behoeve van import van AAT-codes vanuit Getty is er meta-informatie gemaakt rond importprofielen voor authority codes. Indien er importprofielen bestaan verschijnt op het startformulier van authority codes een nieuwe actie Importeer een record. Keuze van deze actie met invulling van een externe identifier, start eerst een controle op of de gespecificeerde identifier al niet bestaat, zoniet probeert de toolcatapplicatie aimport -retrieve het record op te halen. Indien succesvol wordt automatisch een nieuw authority record aangemaakt. (Issue 2415: Rel. 4.10: Centaur voor alois (AAT))

 • Aanpassingen controlelijsten (Issue 2232: Rel. 4.10: Catalografie authority controlelijsten: schrappen van entries in de lijst):

  • In de meta-info van een authority type is in de sectie Controle een veld Toegang controlelijsten bijgekomen. Hierin kan een toegangsslot ingevuld worden. Geen toegangsslot betekent ‘iedereen’.
  • Een gebruiker die de controlelijsten opvraagt ziet enkel de types waartoe hij toegang heeft.
  • Onder Bewerkingen in het authorityformulier staat een actie Gecontroleerd indien de gebruiker er voor dit type toegang toe heeft.
  • Aanvinking van die betekent dat er een controleoperatie op dit record heeft plaats gevonden en heeft automatisch schrapping van alle ingangen in de controlelijst tot gevolg.
 • Bij Bewerkingen is een optie bijgekomen: Bewaar in lijst.

 • Volgende manuele processen werden omgevormd tot gebruikersprocessen en in een nieuwe folder Authority controle - Groepsbewerkingen geplaatst. De manuele processen zelf zijn niet langer actief.

  %Freeze^bauslst

  Bevriezen/ontdooien van authority codes met test of de gebruiker toegang heeft tot dit type van authority code en of hij mag bevriezen/ontdooien voor de lidmaatschappen van deze authority code. Het kan dus zijn dat niet alle authority codes worden verwerkt.

  %Lm^bauslst

  Toevoegen/schrappen van een lidmaatschap. Bij opstart van het proces wordt gecontroleerd of de gebruiker authority codes voor dit lidmaatschap mag aanpassen. Per node in de lijst wordt gecheckt of de gebruiker toegang heeft tot dit type van authority code. Het kan dus zijn dat niet alle authority codes worden verwerkt.

  %Url^bauslst

  Lijst van authority codes met link naar bepaald URLtype.

  Zie Issue 2592: Rel. 4.10: Gebruikersprocessen authority codes

 • Gelockte records bij een authority code kunnen in bitmapformaat opgeslagen worden. De software werkt met een watervalsysteem om toe te laten dat het conversieprogramma, dat enige tijd kan duren, in de achtergrond kan lopen. Zie Werkplan authority codes (catalografie) en Issue 2554: Rel. 4.10: Gelockte records authority codes.

  • Indien er al een bitmapstructuur bestaat van de te locken authoritycode, wordt deze aangevuld.
  • Wanneer de authoritycode nog nooit gelockt is, en er dus ook geen originele lockstructuur van bestaat, maar er bestaan al wel bitmapstructuren van andere authority codes (m.a.w. de bitmapstructuur is actief), dan wordt een bitmapstructuur van de authoritycode gemaakt.
  • Als er nog een originele lockstructuur van de authoritycode bestaat, wordt deze aangevuld.
 • Het gebruikersproces ‘Selectie authority codes’ stond vroeger onder ‘Authority controle - beheersfuncties. Naar analogie met andere menu’s (zie catalografie) werd er een folder ‘Authority controle - Selecties’ gemaakt, waaronder dit proces vanaf 4.10 te vinden zal zijn.

 • Lidmaatschappen, scope notes en types werden omgezet naar nieuwe meta-informatie.

Werkplan authority codes (catalografie)

4.9. Bibliotheekwijzer

Meer informatie is beschikbaar op het documentatieplatform.

Werkplan bibliotheekwijzer

4.10. Catalografie

 • In release 4.10 wordt de functionaliteit van speciale objectstatussen geïntroduceerd. Deze module laat toe om een status aan een catalografische object (o-loi) toe te kennen. Deze status heeft als doel te signaleren dat dit object om één of andere reden bijzonder is. Voorbeelden van dergelijke statussen zijn vermist, beschadigd, tentoonstelling,… Dit kan als neveneffect hebben dat het object niet meer uitleenbeer of reserveerbaar is. Aan statussen kunnen acties gekoppeld worden zoals toekennen van schulden, wijzigen van eigenschappen. Een status is in principe steeds tijdelijk en kan automatisch overgaan in exact één andere status. Er zijn geen vertakkingen mogelijk.

  Speciale objectstatussen zijn met behulp van lokale data geïmplementeerd. Dit houdt in dat er per server beslist kan worden of deze feature geïmplementeerd wordt. Bibliotheken die geen gebruik wensen te maken van deze feature, ondervinden dan ook helemaal geen hinder (geen aanpassingen aan schermen). Indien bibliotheken de feature wel wensen, zullen eerst de nodige lokale data aangemaakt moeten worden op de server.

  Meer informatie is beschikbaar op het documentatieplatform .

  Zie Issue 2485: Rel. 4.10: Speciale objectstatussen

 • In release 4.10 wordt de functionaliteit van floating collections of zwervende collecties geïntroduceerd. Dit komt erop neer dat bij inname van geleende objecten op een plaats verschillend van de oorspronkelijke bezittende bibliotheek, het object niet wordt teruggestuurd naar de oorspronkelijke vestiging, maar gewoon ter plaatse blijft en aldaar in de collectie wordt opgenomen. Dit komt in Brocade neer op een dynamische wijziging van het plaatskenmerk en genre plaatskenmerk op het ogenblik van inname.

  Meer informatie is beschikbaar op het documentatieplatform.

 • Er werd een automatisch proces aangemaakt om geschrapte catalografische beschrijvingen op te sporen: brocade > catalografie > sys381 > catsearchdeleted.

 • Er werd een gebruikersproces onder ‘Catalografie > Groepsbewerkingen > Exporteer catalografische objecten’ gemaakt om metadata van catalografische objecten te exporteren. Dit gebruikersproces laat toe om metadata zoals schadekenmerken, fysieke kenmerken en aanwinstengegevens in csv naar buiten te brengen. Zie Issue 2096: Rel. 4.10: Gebruikersproces conditiestaten.

 • Naar aanleiding van de nieuwe functionaliteit van ‘floating collections’ of ‘zwervende collecties’ werd het scherm met de meta-informatie van plaatskenmerkgenres omgebouwd tot ‘meta-informatie nieuwe stijl’.

  Zie Issue 2567: Rel. 4.10: Herwerk eigenschappen plaatskenmerken naar meta info nieuwe stijl.

 • De lookup van plaatskenmerk werd uitgebreid. Er zijn nu twee zoekopties Zoek en Alle genres. De laatste geeft alle genres. De eerste geeft enkel de genres van de instelling die bij de gebruiker onder sys > sys437 > bg staan opgesomd onder Mag catalografie doen voor. Zie Issue 2493: Rel. 4.10: display enkel toegelaten pk-genres.

 • Bij brocade > sys420 > catinst werd een extra veld toegevoegd Conversie pk-genre bij inkomende float. Zie Issue 2373: Rel. 4.10: Floating collection: aanpassing catalografische instelling.

 • Stel c-loi X heeft een relatie ‘geheel naar onderdeel’ naar c-loi Y. In c-loi X (geheel) wordt het volumenummer van c-loi Y aangepast: de ‘datum laatste wijziging’ in c-loi Y wordt niet aangepast waardoor c-loi Y niet meekomt in incrementele updates/export op basis van ‘laatste wijziging’. Dit werd aangepast: een wijziging van relaties in het Brocade formulier verandert de timestamp van het gerelateerde record. Zie Issue 2560: Rel. 4.10: Update ‘laatste wijziging’ cloi indien relatie van deze cloi wijzigt.

 • Export generator zmosgmd - door Anet gebruikt in het kader van OCLC WorldCat - werd aangepast.

 • MARC export routine werd nog aangepast

 • Het algoritme voor automatisch schrappen paste - indien het record wordt geschrapt - zowel de modification time als de identificatie van de laatste catalograaf aan. Deze twee statusvariabelen worden nu ongemoeid gelaten.

 • In Centaur werden de analyseprocedures analysemarc en analysemarcfromloc herwerkt. Parameter 4 uit het centaur profiel kan nu 3 mogelijke waarden aannemen:

  • marc8: de default : de data wordt aangeleverd in de MARC-8 karakterset.
  • utf8: de data wordt aangeleverd in UTF-8
  • record: de karakterset wordt bepaald door positie 9 in het leaderveld, zoals beschreven in de Marc standaard.

  Zie Issue 2514: Rel. 4.10: Karakterset in Centaur.

 • In een catalografische importprofielen is de parameter ‘Beperk updates tot records zonder lidmaatschap’ toegevoegd.

  Zie Issue 2548: Rel. 4.10: Blokkeer records via catalografisch importprofiel.

 • Lijsten van afgevoerde objecten: er werd een aanpassing aangebracht in de wijze waarop afvoerlijsten worden opgebouwd, met name in het geval de afvoer niet lukte omdat de catalografische instelling niet (meer) achterhaald kon worden.

  • Voor alle objecten waarvoor een catalografische instelling gevonden kon worden, wordt de map opgehaald bij de meta-informatie van de catalografische instelling.
  • Voor alle objecten waarvoor een catalografische instelling niet gevonden kon worden, wordt de map “catalografie:afvoer” gebruikt.

  Zie Issue 2577: Rel. 4.10: Lijsten van niet afgevoerde objecten.

 • Om het mogelijk te maken dat bibliotheken het drukken van etiketten beperken tot welbepaalde pk-genres, werd de meta-informatie van plaatskenmerkgenres uitgebreid. In de rubriek ‘Etiketgegevens’ is nu de optie ‘Verbied etiket?’ toegevoegd. Indien die parameter wordt aangevinkt, wordt er geen etiketinformatie geproduceerd (geen opname in het etikettenbestand, en dus ook niet in het afdrukbestand in pdf), bij de aanmaak van nieuwe olois bij dit pk-genre, en evenmin als er, in de toepassing “Etiketten afdrukken/bewerken” o-loi’ss/streepjescodes worden geregistreerd in het veld “Extra streepjescodes”. Dat leidt tot volgende logica:

  • als die parameter niet staat aangevinkt, dan worden etiketten opgemaakt volgens de definitie aanwezig in het pk-genre. Is er geen definitie aanwezig, wordt gekeken naar de persoonlijke voorkeuren van de gebruiker. Is die niet ingevuld, kiest de software het eerst aanwezige etiketformaat dat in Brocade is gedefinieerd.
  • als die parameter staat aangevinkt: indien etiketten manueel worden aangemaakt (optie “Extra plaatskenmerken” in de toepassing “Etiketten afdrukken/bewerken”), dan wordt in eerste instantie het etiketformaat dat gedefinieerd is bij de persoonlijke voorkeuren gekozen. Is die voorkeur leeg, dan kiest de software het eerst aanwezige etiketformaat dat in Brocade is gedefinieerd.
  • Deze logica laat toe, dat een gebruiker via de persoonlijke voorkeuren één generiek formaat kiest voor de opmaak van alle etiketten. Zie Issue 2602: Rel. 4.10: Pk-genres uitsluiten uit de productie van etiketten.
 • Aanpassing meta-informatie bibliografisch nummer

  Bibliografische nummers kunnen van verschillende types zijn. De wijze waarop ingevoerde nummers tot nu toe opzoekbaar waren en geïndexeerd werden, was als volgt:

  • Indexering: het bibliografisch nummer wordt gestript (alles behalve de cijfers wordt verwijderd):
   • 90-00-00881-6 –> 9000008816
   • 90-00-00237-X –> 900000237
   • 1832-6161 –> 18326161
   • CDFLY(WL)578 –> 578
  • In de OPAC wordt eenzelfde transformatie toegepast: een zoekterm als 90-00-00237-X wordt aan de index aangeboden als 900000237

  Deze werkwijze werkt prima bij nummertypes zoals ISBN en ISSN. Echter er zijn naast deze types ook andere types die vooral letters bevatten en in mindere mate cijfers. Zie het voorbeeld CDFLY(WL)578 zoals hierboven gegeven.

  Om dit probleem op te lossen werd de meta-informatie van bibliografische nummertypes aangepast.

  • Indexeer enkel cijfers (nr-optie): wordt deze optie aangestipt, dan worden deze nummers ondergebracht in de publieksindex nadat alle niet-cijfers werden verwijderd (=oude situatie). Dus: CDFLY(WL)578 geeft 578.
  • Indexeer ook letters (nro-optie): wordt deze optie aangestipt, dan worden deze nummers ondergebracht in de publieksindex met omzetting naar hoofdletter en cijfers. Nummers worden in dit geval dus behandeld zoals titels. Dus cdFLY(WL)578 is opzoekbaar als - CDFLY WL 578 - CDFLY WL578 - CDFLYWL 578 - CDFLYWL578 - 578
  • Bijkomend aspect: in de release 4.00 situatie werd de hoofdvorm steeds getoond met het nummertype als prefix (in kapitalen). Dit is nu niet langer meer vanzelfsprekend: het moet nu in de meta-informatie van het nummertype worden aangestipt.
  • Bij de ‘cat.xxx.nr’ indexen staat in het veld ‘Verwerk inputstring tot zoekvorm’ ingevuld '%Nr^bcastrns'. In geval van keuze voor nro is het voldoende om de nodige indexen te definieren met een leeg veld ‘Verwerk inputstring tot zoekvorm’ en zoals gewenst in te passen in de zoekomgevingen die de OPAC’s gebruiken.
  • Lees er zeker ook Issue 1994: Rel. 4.10: Zoekvorm bij bibliografische nummers met alfanumerieke waarde op na.

  Pas op

  Hou er ook rekening mee:

  • dat nummers ook kunnen worden ingescand met een streepjescodelezer. Indien deze lezer is geprogrammeerd met pre- en post-ambles (bv. automatische toevoeging van A aan het begin en B aan het einde) kan de keuze voor ‘nro’ neveneffecten hebben.
  • dat wijziging van meta-informatie bij nummertypes een herindexering noodzaakt van de databank.
 • De toegang tot een aantal groepsbewerkingen in catalografie werd gewijzigd (koppeling van menu-entry aan menu-optiegroep). Het betreft:

  • Conversie naar authority codes (sys127) –> menu-optiegroep bcata
  • Aanvullen / Schrappen van een code (addow) –> menu-optiegroep bcata
  • Toevoegen objecten in groep (addowf) –> menu-optiegroep bcata
  • Aanpassen van plaatskenmerken in groep (sys127) –> menu-optiegroep bcata
  • Wijzigen sigillum in groep (catchfsig) –> menu-optiegroep bcata (en wordt verder voorbehouden voor senior catalografen, via toegangsslot ak:menu.catchgsig
  • Wijzig annotaties in onderwerpscodes (catnote2sub) –> menu-optiegroep bcatab
  • Exporteer catalografische gegevens in MARC formaat (catexpmrc) – >menu-optiegroep bcatab

  Indien deze menu-entries op lokale Brocade-installaties nog beperkt moeten worden, kan de menu-entry bijkomend worden afgeschermd met toegangsslot.

  Zie Issue 2486: Groepsbewerkingen catalografie: toegangrechten.

 • Naast de bestaande toepassing brocade > catalografie > sys378 > addowf is er nu ook de toepassing brocade > catalografie > sys378 > addob: in deze toepassig heb je de mogelijkheid om bij een gegeven c-loi één of meer volumes/objecten toe te voegen. Na keuze van een beschrijving en het aantal objecten dat je wil toevoegen kom je op een scherm dat bestaat uit twee delen.

  • Gemeenschappelijke gegevens: bevat gegevens die van toepassing (kunnen) zijn voor alle nieuwe objecten. Bij registreer worden de gemeenschappelijke gegevens overgenomen in de “lege” specifieke gegevens velden, doch enkel voor de objecten waarvoor een streepjescode is ingegeven. Als er voor een object een uitzondering geldt (bijvoorbeeld een object moet een andere leen-objectklasse hebben), dan kan je voor dat object de afwijkende waarde invullen.
  • Specifieke gegevens: bevat rijen waar je telkens (afwijkende) gegevens voor één object kan toevoegen. Verwerking van een rij gebeurt enkel als de streepjescode een waarde bevat.

  Deze toepassing kan gebruikt worden voor snellere invoer van:

  • grote meerdelige werken (encyclopedieën)
  • identieke exemplaren van een boek dat voor verschillende locaties (verschillende pk-genres en pk’s) wordt aangekocht
  • meer exemplaren van hetzelfde boek, op een zelfde locatie (gemeenschappelijk pk-genre en pk)
  Toevoegen objecten in groep (tabel)

  Zie Issue 712: Rel. 4.10: Aanmaken van objecten in groep.

 • In het catalografieformulier wordt bovenaan op het scherm de titelbeschrijving in ISBD formaat getoond. Wat in ISBD getoond wordt kan voortaan tot op zekere hoogte verfijnd worden met name voor

  • annotatietypes
  • auteursfuncties
  • bibliografische nummers
  • titeltypes

  In de meta-informatie zijn er volgende parameters bijgekomen:

  • Verbied in ISBD presentatie: indien waarde op Nee staat, wordt het data-element getoond
  • Beginnend prefix: deze prefix wordt in het ISBD veld geplaatst voor het data-element

  De optie Tonen in displayvormen werd verwijderd.

  Zie Issue 2582: Rel. 4.10: ISBD presentatie in outputformaten.

 • Nieuwe statistieken

  • 3407: Maandelijks overzicht toegevoegde objecten per instelling/genre plaatskenmerk en objectklasse
  • 2506: Maandelijks overzicht bezit per instelling/pk-genre en objectklasse
  • 3305: Afvoer: Jaarlijks overzicht afvoer per instelling/pkgenre-objectklasse

Werkplan catalografie

4.11. Collectiebeschrijvingen

 • Ter hoogte van een collectiebeschrijving is er nu de optie OPAC –> Beschrijving in boomstructuur bijgekomen.

  Link naar collectiebeschrijving in OPAC

  Klikken op deze link opent de collectiebeschrijving in een OPAC formaat. De collectie wordt getoond binnen de boomstructuur van de collecties voor de gegeven instelling.

  Collectiebeschrijving in boomstructuur
 • Ter hoogte van een collectiebeschrijving is er nu de optie OPAC op titels –> Beschrijvingen in collectie bijgekomen.

  Link naar collectiebeschrijving in OPAC

  Klikken op deze link opent de OPAC met de titels (c-loi’s) die deel uit maken van de collectie.

  Collectiebeschrijving in boomstructuur
 • In de beheersfuncties voor collectiebeschrijvingen is er nu de toepassing Indexsystemen voor collecties waarmee je via meta-informatie kan aangeven hoe collectiebeschrijvingen met explorator geïndexeerd moeten worden

 • Tonen van collectiebeschrijvingen in OPAC (c-loi)

  Objecten (o-loi’s) kunnen deel uitmaken van een collectiebeschrijving (co-loi). Dit komt nu ook mee tot uiting in de OPAC.

  Bij de indexering van c-loi’s worden de bijhorende collectiebeschrijvingen onder een tag ‘catcol’ in de Lucene-index geschreven. Er is een facet ‘catcol’ gedefinieerd dat bij de gewenste searchers kan ingevuld worden.

  Facet op collectiebeschrijving in OPAC

  In de OPAC meta-informatie kunnen onder de rubriek ‘c-loi’ de ‘Te tonen collectiesystemen’ ingevuld worden in de vorm ‘collectiesysteem[:geassocieerde collectieopac]’. Links van de c-loi naar een gespecificeerd collectiesysteem worden dan getoond in de volledige beschrijving (met mogelijkheid tot doorklikken naar de OPAC van het collectiesysteem indien gespecificeerd). Waar op de pagina de links geplaatst moeten worden kan opgegeven worden in de meta-info van de layouthint d.m.v. inhoudscode ‘col’.

  Link naar collectiebeschrijving in OPAC - volledige beschrijving

  Dezelfde informatie kan ingevuld worden onder ‘Plaatskenmerken’ voor het tonen van collectieinformatie t.h.v. de o-loi.

  Link naar collectiebeschrijving in OPAC - detail van object

  Zie Issue 2001: Rel. 4.10: Zoek- en displayomgeving voor collecties

 • In de nieuwe toepassing van displaysystemen is het nu mogelijk om een displaysysteem op te zetten voor collectiebeschrijvingen en deze te koppelen met een OPAC. Zie uitgewerkt voorbeeld op http://dev.anet.ua.ac.be/opac/opaccoloiua

4.12. Desktop

Indien een leensysteem geparametriseerd is met zogenaamde strippenkaarten, kunnen gebruikers in de desktop nu ook raadplegen hoeveel strippen ze nog te goed hebben. Zie verder Issue 2557: Rel. 4.10: Strippenkaart: overzicht in de desktop.

4.13. Explorator

 • De te indexeren records worden aan de indexer geleverd via de macro m4_exportExploratorRecordRsv. Deze werkt voortaan met MJSON ipv MDICT structuren. Testen op de ontwikkelmachine wijzen op een snelheidswinst van 30 - 40%.
 • De BrocadeTokenizer, die in de BrocadeAnalyzer gebruikt werd, is belangrijk verbeterd en versneld, o.a. door toepassing van een cachingmechanisme.
 • De default actie voor gebruik van stopwoorden en stemming in de BrocadeAnalyzer werd gewijzigd van True naar False.

Werkplan explorator

4.14. Impala

 • In Impala werd het formulier waarin een aanvraag wordt getoond, onder handen genomen:

  • De verschillende rubrieken en velden binnen een rubriek werden beter gealigneerd.
  • De Impala streepjescode staat nu in de rubriek “Beschrijving gewenste item”. Voorheen stond ze helemaal boven waardoor de rest van de data naar onderen werd verschoven.
  • De css file van de Impala desktop werd aangepast i.f.v. afdruk streepjescode steeds midden bovenaan.
  Impala streepjescode

  Zie Issue 2490: Rel. 4.10: Impala request form - Herwerking.

 • In een aanvraagformulier kan het veld ‘Code/Materiaal’ door de aanvrager worden ingevuld. Dit veld wordt nu ook aan de leverancier getoond wanneer deze de aanvraag oproept.

4.15. Institutional repositories / Academische bibliografie

 • In de Academische bibliografie van UAntwerpen zijn de uitgevers-PDF versies nu bereikbaar via intranet (login met UAntwerpen user-id en wachtwoord). In de meta-informatie van de URL types die verwijzen naar uitgeversversie versus open access versies, wordt nu ook gebruik gemaakt van een pictogram. Werkwijze staat beschreven in Issue 2540: Rel. 4.10: Intranet toegang tot uitgeversversies in IRUA. Display in de OPAC is als volgt:
Uitgeversversie en open access versie in OPAC Attribuut generator bibliometrie/projectinfo

Werkplan institutional repositories

4.16. Leen/Eindgebruikers

 • De koppeling tussen eindgebruiker en vakgroep werd herwerkt en bevat nu velden voor

  • begindatum
  • einddatum
  • rol

  Zie Issue 2427: Rel. 4.10: Aanpassing meta-informatie over onderzoeksgroepen in eloi

 • Werkstations werden uitgebreid met de optie Encodering ticket. Als je kiest voor de optie lutf8 dan worden speciale karaters in de naam correct afgedrukt op de tickets.

  Zie Issue 2494: Rel. 4.10: opties voor printen diskritische tekens op leentickets.

 • Betalen van openstaande bedragen wordt in rel. 4.10 afgeschermd door een toegangsslot genaamd ak:eupay. Dit slot wordt bij installatie van release automatisch geïnstalleerd en toegekend aan balie en baliesys. Het slot staat na installatie automatisch op inactief. Iedereen heeft dus toegang. (Issue 2561: Rel 4.10: Toegangsslot op innen van kassabedragen)

 • Er werd een extra parameter voorzien t.h.v. de leenstaten: “beperk adrestype voor correspondentie”. Tot nu toe was het bij het algemeen drukwerk niet mogelijk om per drukwerkstaat het correspondentietype te parametriseren. Dit kon enkel ingesteld worden via:

  • eindgebruikersklasse
  • basisinstelling
  • eindgebruikerssysteem

  Daarom werd een extra parameter t.h.v. de leenstaat toegevoegd: “Beperk adrestypes voor correspondentie”. Deze zorgt, per drukwerkstaat, voor een filtering van de 3 bovenstaande parameters. Voorlopig wordt deze werkwijze enkel geïmplementeerd in het algemeen drukwerk. Zie verder Issue 2589: Rel. 4:10: Beperk adrestypes voor corrrespondentie bij een leenstaat.

 • Aanpassingen aan importprofiel A-kaart: indien de roepnaam aanwezig is, wordt de roepnaam gebruikt (standaard). Zie verder Issue 2555: Rel. 4.10: importprofiel A-kaart kleine toevoegingen.

 • Bij het overnemen van records via feniks werd telkens verwerkingsinfo in het veld “Informatie voor bibliotheekmedewerkers” toegevoegd. Dit zorgde ervoor dat andere informatie in dat veld ondergesneeuwd geraakte. In het feniksimportprofiel kan je daarom nu gebruik maken van de optie “update infoveld” om dit te verhinderen. Dit zal impact hebben op alle bestaande importprofielen, omdat deze nieuwe parameter standaard op “uit” zal staan. Zie verder Issue 2555: Rel. 4.10: importprofiel A-kaart kleine toevoegingen.

 • Werkstations: een gebruiker kan nu enkel gebruik maken van de knop ‘Dit toestel’ indien het werkstation behoort tot zijn toegelaten werkstations (optie ‘Mag zelf overschakelen naar werkstations’ in gebruikersbeheer.

 • Bij de ticketgegevens van een werkstation is een nieuwe parameter toegevoegd: Template detaillijn.

  Vul je hier niets in dan blijft de detaillijn hetzelfde als voorheen. Vul je hier een template in, dan kan je de detaillijn verder naar je hand zetten. Volgende placeholders kunnen gebruikt worden:

  • obj : De object identificatie ( o loi)
  • bc : de barcode, zoals ingescand bij de leentransactie
  • objx : De object identificatie, eventueel omgezet volgens het preferentieel barcode type van het leensysteem.
  • objc : de object categorie
  • again : het aantal maal, dat dit object is verlengd.
 • title : de omschrijving van het object

Voorbeelden

 • {$objx|rjust=10} {$title | truncch=20}
 • {$objx|rjust=10} {$title | truncch=20} {$again|rm:~again}

Zie Issue 2160: Rel. 4.10: Verlengde materialen aanduiden op leenticket.

 • Check e-mail adressen eindgebruikers

  Het opzet van deze nieuwe ontwikkeling is het versturen van validatie e-mails naar eindgebruikers. Het houdt in dat op bepaalde tijdstippen, eindgebruikers een e-mail toegestuurd krijgen met daarin een URL waarop ze moeten klikken. Ze worden dan naar een scherm gebracht dat onderhuids zaken in orde stelt in Brocade en hen de boodschap geeft dat het valideren gelukt is. Deze URL is maar één keer bruikbaar.

  Volg de [link] voor meer info.

  Zie ook Issue 953: Rel. 4.10: Check e-mail adressen eindgebruikers.

 • Het drukwerk voor de leen werd uitgebreid met placeholders voor weergave detail van de openstaande schuld:

  • $Eudebt[].Ektrans: dit is de verwoording van de kastransactiegroep waartoe de kastransactiecode behoort. Behoort deze niet tot een groep dan toont men de verwoording van de kastransactiecode.
  • $Eudebt[].Ecurrency: munteenheid van de kastransactie(groep)
  • $Eudebt[].Edebt: openstaand bedrag van de kastransactie(groep)

  Zie ook Issue 2321: Rel. 4.10: Placeholders voorzien voor openstaand schuld per type.

  Volg de [link] voor meer info over het gebruik van de placeholders in de templates.

 • Na een annulering van een reservatie in de desktop, is het vanuit diezelfde desktop EN op diezelfde dag niet mogelijk om het object opnieuw te reserveren. Deze beperking werd uit de software verwijderd.

  Zie Issue 2371: Rel. 4.10: reservatie in desktop niet mogelijk na annulering.

 • Een bibliotheek kan een lezer een factuur sturen met uitnodiging tot betaling. De lezer kan via de desktop deze factuur nu ook online betalen.

  Zie Issue 2479: Rel. 4.10: Facturen online betalen.

  Volg de [link] voor meer info over financiële transacties tussen bibliotheek en gebruiker (mandaten, facturen, online betalen).

 • Kastransactiecodes kunnen nu worden uitgesloten voor online betaling: Onder beheer van de kastransactiecode is er meta-informatie bijgekomen ‘Mag online aangeboden worden voor betaling?’ Op basis hiervan wordt besloten of een schuld/factuur online betaald kan worden. Indien schuld/factuur niet online betaald kan worden, verschijnt deze nog wel in het overzicht, maar met de boodschap dat online betaling niet mogelijk is.

  Zie Issue 2480: Rel. 4.10: Kastransactiecodes uitsluiten voor online betaling.

 • Een bibliotheek kan er nu voor kiezen om aan de gebruiker kosten aan te rekenen voor het opmaken van een factuur of voor de online betaling van openstaande schulden.

  Zie Issue 2481: Rel. 4.10: Transactiekost doorrekenen (online betaling en facturen).

 • Verwerkingsgegevens noodsysteem van de leen: na het importeren van de gegevens van de nooduitleen geef Brocade een rapport in csv. In dit rapport werd een kolom met header “blocked” toegevoegd. Deze kolom heeft de waarde 0 (status van de lezer bij opladen = niet geblokkeerd) of 1 (status lezer = geblokkeerd).

  Zie Issue 2501: Rel. 4.10: import van nooduitleen aanvullen met geblokkeerde leners.

 • Bepaling van leentermijn bij verlengingen: er werd een bug opgelost zodat het verlengen uitgaande van huidig einde van de leentermijn nu in alle omstandigheden correct werkt.

  Zie Issue 2495: Rel. 4.10: verlenging vanaf datum in de toekomst.

 • In de meta-info bij clusters is nu een checkbox toegevoegd ‘Toon de werkstations, behorende tot deze cluster’.

  Zie Issue 2624: Rel. 4.10: Overzicht werkstations bij clusters.

 • De macro getEuserRenew werd aangepast: met deze macro kan voortaan ook worden opgevraagd wat de vorige hernieuwingsdatum van een lezer was.

  Zie Issue 2496: Rel. 4.10: identificatie herinschrijven van leners (veld: “vorige geldigheidsdatum”).

 • Verkoop van artikelen:

  Bug opgelost: bij verkoop met kassatransactiecode die in meta-informatie de “eindgebruiker verplicht” optie hebben, wordt er voortaan een foutmelding gegeven indien de eindgebruiker niet werd gespecificeerd.

  Zie Issue 2597: Rel. 4.10: Eindgebruiker verplicht bij verkoop van artikelen.

 • SIP2

  • Bij de meta-informatie van een robot is er een extra veld Minimum tijdspanne tussen twee innames van eenzelfde object (s) toegevoegd. Ingeval dit veld is ingevuld, gebeurt bij een inname via robot het volgende : Indien het object is uitgeleend aan een transit eindgebruiker, en de laatste inname was binnen de opgegeven tijdspanne, dan wordt het object niet opnieuw ingenomen. De SIP2 client krijgt in elk geval het antwoord, dat de inname is gelukt. Dit is dus enkel relevant in de context van reserveringsaanvragen met een automatische uitleen aan transitpassen. Transitpassen worden gebruikt om het transport van de boeken tussen verschillende vestigingen te regelen.

   Zie Issue 2536: Rel. 4.10 - SIP2 - Dummy inname Transitpas.

  • In SIP2 antwoorden (RAreply) is nu ook de e-loi en o-loi opgenomen. Dit is vooral belangrijk bij gebruik van SIP2-extensies.

   Zie Issue 2541: Rel. 4.10: SIP2: oloi en eloi toevoegen in alle antwoorden.

 • Roep je een eindgebruikersrecord op, dan wordt bovenaan het scherm de e-loi-presentatie gehanteerd. De parameter Vervang de loi presentatie door nummer van type in het eindgebruikerssysteem laat toe die presentatie te vervangen door een ander nummertype - en slechts één. Het is nu mogelijk hier een waterval te specifiëren van mogelijke streepjescodes als presentatie van de e-loi.

  Zie Issue 2556: Rel. 4.10: Vervang de e:loi presentatie door cascade van nummers.

 • In leensystemen die gebruik maken van strippenkaaren werd het overzicht van de strippenkaart (eindgebruiker -> koppelingen) verbeterd (betere verwoordingen, betere tabelstructuur).

  Zie Issue 2595: Rel. 4.10: overzicht strippenkaart inclusief virtuele objectklassen.

 • Er deed zich een probleem voor bij reserveringsticket indien twee boeken die gereserveerd zijn, tegelijk worden ingenomen (foute lengte en snijlijn). Deze bug werd opgelost.

  Zie Issue 2218: Rel. 4.10: Dubbel ticket reservatie: foute lengte en snijlijn.

 • Nieuwe statisteken

  • 608: Leentransacties per maand - Per PK-genre en objectklasse
  • 703: Leentransacties per jaar - Per pk-genre en objectklasse/per gebruikersklasse

Werkplan Leen/Eindgebruikers

4.17. Systeem

 • Docstore is het Brocade instrument om allerlei linken (URLs) te beheren op een uniforme wijze. Hieronder vallen ook bestanden die worden opgeladen in Docman. Bij een docstore item kan je nu de optie “Vervang oud bestand door nieuw” aanvinken. Aanvinken betekent: de oorspr. identifier wordt behouden maar achter die identifier zit nu een nieuw bestand. Of anders gezegd: het is nu mogelijk om de inhoud van zo’n Docman bestand te vervangen zonder dat de naam (URL) van de docman referentie verandert, niet onbelangrijk aangezien deze URL in een Brocade record genoteerd kan staan (bv. verwijzing naar een inventaris in PDF in een archiefrecord). Zie verder Issue 2519: Rel. 4.10: Permalink Docstore.
 • Het downloaden van bestanden in docman (bv. pdf bestanden van publicaties in Academische bibliografie) kan gelogd worden. Werkwijze om logging te activeren staat beschreven in Issue 2616: Rel. 4.10: Telling van aantal PDF downloads in institutional repository.
 • Meerdere loannight jobs kunnen nu simultaan worden uitgevoerd. Zie verder Issue 2547: Rel. 4.10: Meerdere loannights simultaan kunnen uitvoeren.
 • De procedure loannje -backup is aangepast zaodat deze nu ook zwr formaat kan produceren. Dit vormt een belangrijke schakel in de conversie van Brocade databanken van Cache naar GT.M. Zie verder Issue 2585: Rel. 4.10: loannje -backup in zwr formaat.

4.18. Objectbeschrijvingen

Werkplan objectbeschrijvingen

4.19. OPAC

 • Een OPAC URL van de vorm http://dev.anet.be/desktop.phtml?desktop=irua&service=opacirua&extra=pattern=studyac:(ua_21041)~lg=E

  kan nu ook worden aangevuld met ~header

  Voorbeeld: http://dev.anet.be/desktop.phtml?desktop=irua&service=opacirua&extra=pattern=studyac:(ua_21041)~lg=E~header=Publications+from+the+research+group+Biomedical+Physics

  Resultaat: wat in de header wordt meegegeven wordt als titel op het scherm met beknopt zoekresultaat getoond.

  Voor de header bestaat een afzonderlijke style class .opacshortdescriptionheader die in de CSS van de OPAC dient gedefinieerd.

  Zie Issue 2635: Rel. 4.10: search pattern in OPAC.

 • De verwoording van bepaalde jaartypes kan flexibeler opgevangen worden.

  Brocade wil qua catalografie zo goed mogelijk aansluiten bij RDA. RDA schrijft voor om geen afkortingen meer te gebruiken; dus ook niet s.a. (wat staat voor sine anno = jaar van uitgave niet gekend).

  In de meta-info van layouthints voor korte en volledige beschrijvingen kan een type jaar van uitgave ingevuld worden met of zonder verwoordingen. Het jaar van uitgave wordt in de korte en volledige beschrijving getoond via de macro m4_showJugs. Als het resultaat van de macro teruggevonden wordt in de layouthint, wordt de daar gespecificeerde verwoording genomen. Is daar geen verwoording ingevuld dan wordt de verwoording bij de meta-info van het jaar van uitgavetype zelf genomen.

  Jaar van uitgave niet gekend

  Zie Issue 2529: Rel. 4.10: Impressum s.a.: aanpassingen RDA

 • Via relaties kunnen verwante vormen van een beschrijving getoond worden en dit zowel ter hoogte van de lijst met korte beschrijvingen als ter hoogte van de volledige titelbeschrijving.

  Deze nieuwe feature zal o.a. in Anet toegepast worden voor clustering van records op basis van relaties van regelwerk lvd naar regelwerk work. Deze relaties worden automatisch gelegd naar aanleiding van toetreding van Anet tot WorldCat.org.

  Clustering van records in OPAC

  Zie Issue 2550: Rel. 4.10: Tonen van verwante records in OPAC op basis van relatie

 • Tonen van ontbrekende cover images.

  De display van korte beschrijvingen kan verrijkt worden met cover images. In veel gevallen ontbreekt echter de cover image. De routine voor visuele kenmerken werd aangepast: als een OPAC covers ophaalt en er bestaat een image ‘nocover.png’ (op te laden via OPAC meta-informatie), dan wordt deze getoond bij mislukking.

  Cover image zoekresultaat beknopte lijst

  Zie Issue 2558: Rel. 4.10: Ontbrekende cover image

 • In een OPAC wordt bij het bewaren van items in een lijst nu ter hoogte van de tab ‘Bewaarlijst’ het actueel aantal items in de lijst getoond. Indien het aantal items groter is dan 100 toont Brocade de melding ‘+100’.

  Aantal items in bewaarlijst in OPAC

  Zie Issue 2553: Rel. 4.10: Aanduiden aantal items in OPAC bewaarlijst

 • Nummertypes kunnen als link getoond worden.

  In een aantal gevallen kunnen bibliografische nummers gebruikt worden als element in een URL constructie.

  Voorbeelden:

  • OCLC nummer
  • Web of Science record nummer

  In de OPAC kan het bibliografisch nummer nu OOK getoond worden als een link. OOK omdat het moet mogelijk zijn om zowel het nummer op zich te tonen (zoals nu), als het nummer te tonen als link (eventueel in een andere rubriek van de volledige beschrijving). Daartoe werd de meta-info van nummertypes uitgebreid. In de OPAC meta-informatie kunnen de nummertypes opgesomd worden die als link moeten getoond worden of als nummer EN link (type specificeren met uitroepteken).

  Bibliografische nummers tonen als link

  Zie Issue 2583: Rel. 4.10: Display van bibliografisch nummer als link in OPAC

Werkplan OPAC

4.20. Werkplannen

4.20.1. Werkplan diversen

 • Brocade werkt met font iconen indien de volgende acties worden uitgevoerd:

  # Kan later na heropstart van de server
  set LAYOUT=/layout/moto
  # vervang '/layout/moto' door het project
  # met de passende layout
  
  delphi -add layout-font-disable-begin
  /* */
  
  delphi -add layout-font-disable-end
  /* */
  
  delphi -add layout-nofont-disable-begin
  /*
  
  delphi -add layout-nofont-disable-end
  */
  
  qtech -project install /website/application
  
  qtech -project install $LAYOUT
  

  Pas op

  Vergeet niet $LAYOUT/workspace.css aan te passen!

 • Op servers die geen gebruik maken van standaard layout dienen de volgende classes in workspace.css gedefinieerd te worden

  # Kan later na heropstart van de server
   .listpath
   # stijlkenmerk voor aanduiding van het pad in lijsbeheer
  
   .listtitle
   # stijlkenmerk voor aanduiding van het titel van de lijst in lijsbeheer
  
   .workspace-overview-normal
   # stijlkenmerk voor beknopt overzicht van record bovenaan het formulier (titelbeschrijving, bestelling, abonnement, eindegbruiker, authority code, ...)
  
   .workspace-overview-frozen
   # stijlkenmerk voor beknopt overzicht van *bevroren* record bovenaan het formulier (titelbeschrijving, eindegbruiker, authority code, ...)
  
   .workspace-unichar
   # stijlkenmerk voor display van Unicode karakters in beknopt overzicht van titelbeschrijving
  
   .workspace-no-access
   # stijlkenmerk voor display van de boodschap "U heeft geen toegeng"
  
   .ordertable
   # stijlkenmerk voor display van tabel "Verplichtingen" en "Facturatie" in bestelling
  
   .ordertableheader
   # stijlkenmerk voor display van table headers in tabel "Verplichtingen" en "Facturatie" in bestelling
  
   .budgettable
   # stijlkenmerk voor display van tabel met budgetstanden
  
   .budgettableheader
   # stijlkenmerk voor display van table headers in tabel met budgetstanden
  
   .loangood
   # stijlkenmerk voor display geslaagde uitleenoperatie
  
   .loanbad
   # stijlkenmerk voor display niet geslaagde uitleenoperatie of uitleenoperatie met waarschuwingen
  
   .workspace-objinfo
   # stijlkenmerk voor display tabe met objectgegevens (Toon/bewerk gegevens van object in catalografie en leen)
  
   .searchlist
   # stijlkenmerk voor display van een zoekobject (serarchlist)
  
 • Voor Anet: laadt de nieuwe .png files op voor de pictogrammen aat, aatcand, acanet, acstcv, catantilope, catab, catacq, catstcv. Kan later na heropstart van de server. Is inmiddels uitgevoerd.

4.20.2. Werkplan academische bibliografie

4.20.3. Werkplan acquisitie

 • Conversies:

  • omvorming bestemmingen, schenkers, afkortingen, nummeringsschema’s en selectiecodes naar nieuwe meta-informatie
  • aanpassing van de nieuwe codes in bestellingen, abonnementen, facturen, sjablonen en vertaaltabellen
  • kan enige tijd duren vermits alle bestellingen, abonnementen en facturen moeten overlopen worden
  mutil -exe 'd %Cvall^zresacq' # Onmiddellijk na installatie release/voor heropstart server
  
 • Opkuisen oude gegevens als alles in orde is:

  mutil -exe 'd %Clean^zresacq' # Kan later na heropstart van de server
  
 • Retroactieve aanpassing van de maandelijkse statistische overzichten aan de nieuwe layout met aantal qlois en aantal groepen:

  mutil -exe 'd %Init^zresqsta(jaar)' # Kan later na heropstart van de server
  

  De heropbouw gebeurt vanaf het opgegeven jaar.

4.20.4. Werkplan archiefbeheer

 • Koppel ISAD-systeem aan indexsysteem

4.20.5. Werkplan authority codes (archief)

4.20.6. Werkplan authority codes (catalografie)

 • Omvorming van types, lidmaatschappen en scope notes naar nieuwe meta-informatie:

  mutil -exe 'd %All^zresauth' # Onmiddellijk na installatie release/voor heropstart server
  
 • Indien gewenst kan de structuur van gelockte authoritycodes omgezet worden naar bitmaps. Voer hiervoor het volgende conversieprogramma uit. Het watervalsysteem van de locking software laat toe dat tijdens de conversie gewoon gewerkt kan worden.

  De conversie is niet verplicht. Indien er op uw systeem geen noemenswaardige problemen zijn met ^BAUTHL kan de originele manier van locken gewoon gehandhaafd worden.

  OPGELET: de conversie schrapt geleidelijk aan ^BAUTHL en maakt ^BAUTHLB aan. Tijdens de conversie is er mogelijk veel beweging op journal files van de desbetreffende M-regions : het is raadzaam om de beschikbare capaciteit voor journal files te controleren tijdens de uitvoering.

  mutil -exe 'd %All^zresaucv' # Kan later na heropstart van de server
  
 • Voor Anet:

  • maak importprofiel getty aan

   Kan later na heropstart van de server.

   (zie Legato Authority controle > Beheefsfuncties > Authority importprofielen)

  • bouw Getty-aliassen van AAT op:

   mutil -exe 'd %AAT^bausimp' # Kan later na heropstart van de server
   

4.20.7. Werkplan catalografie

 • converteer de genres plaatskenmerken naar de ‘nieuwe stijl’

  mutil -exe 'd %Run^zrespkg' # Onmiddellijk na installatie release/voor heropstart server
  
 • converteer meta-informatie Bibliografisch nummertype

  mutil -exe 'd %Run^zcatixnr' # Onmiddellijk na installatie release/voor heropstart server
  
 • meta-informatie voor ISBD presentatie:

  mutil -exe 'd %Run^zresisbd' # Onmiddellijk na installatie release/voor heropstart server
  
 • Pas desgewenst meta-informatie van nummertypes aan (Aanpassing van nummertype noodzaakt herindexering!). Kan later na heropstart van de server.

 • Pas desgewenst meta-informatie van cat.xxx.nr aan (Aanpassing van nummertype noodzaakt herindexering!). Kan later na heropstart van de server.

 • Schrap (via search beheer) het search object pkid. (Kan later na heropstart van de server)

 • Kijk na of de toegang tot groepsbewerlingen in catalografie, waarvan de menu-optiegroep gewijzigd werd, nog bijkomend moet worden afgeschermd

4.20.8. Werkplan bibliotheekwijzer

4.20.9. Werkplan digitaal platform

4.20.10. Werkplan institutional repositories

Voor Anet:

 • pas het veld Explorator indextags aan in meta-info van opacirua:

  mutil -exe 'd %Opac^zresirvg' # Onmiddellijk na installatie release/voor heropstart server
  

4.20.11. Werkplan Leen/Eindgebruikers

 • Converteer de vakgroepen van eindgebruikers

  mutil -exe 'd %Run^zresirvg' # Onmiddellijk na installatie release/voor heropstart server
  
 • Vul desgewenst de gegevens van de vakgroepen aan. Kan later na heropstart van de server.

 • standaard installatie statuscodes eindgebruikers.

  mutil -exe 'd %Init^zreslnbk' # Onmiddellijk na installatie release/voor heropstart server
  
 • Pas desgewenst de feniks importprofielen aan. De optie update infoveld staat standaard aangevinkt. Verwijder desgewenst het vinkje. Kan later na heropstart van de server

 • Pas desgewenst de optie Beperk adrestypes voor correspondentie in leenstaten aan. Kan later na heropstart van de server.

4.20.12. Werkplan OPAC

 • Definitie clusterelementen:
mutil -exe 'd %Opac^zresopac' # Onmiddellijk na installatie release/voor heropstart server
 • Voor Anet: pas de URL-frame van urltype imgcipalvis aan naar http://cover.cipal.be/coverua.phtml?<value>:

  mutil -exe 'd %Url^zresopac' # Onmiddellijk na installatie release/voor heropstart server
  
 • In OPAC meta-informatie: vul de gewenste collectiebeschrijvingen in bij de gewenste OPAC’s. Zie Issue 2001: Rel. 4.10: Zoek- en displayomgeving voor collecties msg11480.

4.20.13. Werkplan objectbeschrijvingen

4.20.14. Werkplan python

Docutils: http://docutils.sourceforge.net/

# Uit te voeren voor de installatie van de code!
git clone git://repo.or.cz/docutils.git
cd docutils/docutils; py setup.py install
cd ../sandbox
cd docutils_xml; py setup.py install
cd ../xml2rst; py setup.py install

4.20.15. Werkplan explorator

 • De BrocadeTokenizer en Brocadeanalyzer werd herzien en verbeterd. Het is aangewezen om de indexen die van de BrocadeAnalyzer gebruik maken terug op te bouwen. Voor Anet betreft dit euser, irart, irua, order en subscription. Kan later na heropstart van de server.

 • Definiering nieuwe facetten:

  mutil -exe 'd %Facet^zresexpl' # Kan later na heropstart van de server
  
 • Vul facet catcol (collectiebeschrijvingen) in in de gewenste indexers en searchers.

 • Voor Anet: herindexeer lvd voor activering catcol.

4.20.16. Werkplan voor data van Anet op productieserver moto

Na installatie van de nieuwe release en heropstart van de server dienen volgende operaties te worden uitgevoerd op data:

4.21. Installatie van Brocade op een nieuw systeem

Zie Installatiegids