1. Brocade documentatie

In dit overzicht wordt zowel de functionele als de systeem documentatie voor de Brocade bibliotheeksoftware gebundeld, voor zover deze van toepassing is voor alle Brocade gebruikers.

Aanwinsten
Met de aanwinstenmodule kunnen budgetten, leveranciers en abonnementen beheerd worden, bestellingen voor boeken en tijdschriften geplaatst worden en het proces van inbinden worden opgevolgd.
Aanwinsten Handleiding
Met de aanwinstenmodule kunnen budgetten, leveranciers en abonnementen beheerd worden, bestellingen voor boeken en tijdschriften geplaatst worden en het proces van inbinden worden opgevolgd.
Archiefbeheer
De module van het archiefbeheer laat je toe om een voorlopige beschrijving te maken van het archief als geheel, de afzonderlijke items in het archief in detail te beschriijven en andere bewerkingen hierop uit te voeren. Deze module is gebaseerd op de ISAD (G) richtlijnen.
Assets
Met de assetsmodule kunnen dingen zoals brieven, audiovisueel materiaal, kunst, lokalen, …, beheerd worden.
Catalografie

Bibliotheekmaterialen zoals (oude) boeken, tijdschriften, tijdschriftartikelen, dissertaties, audiovisueel materiaal, … kunnen worden beschreven in de catalogus volgens internationale standaarden zoals ISBD en AACR 2. Records kunnen worden geïmporteerd / geëxporteerd volgens MARC 21 of MODS normen. Archiefmateriaal wordt opgenomen in de databank met behulp van de ISAD (G)-richtlijnen.

Materialen uit bijzondere collecties (handschriften, foto’s, brieven, …) kunnen worden beschreven met behulp van de objectenmodule, waarin op maat gemaakte metadata schema’s kunnen voorzien worden.

Desktop en desktop services
Een desktop is een instrument om aan lezers diensten (desktop services) aan te bieden via het web. Dat kan zijn een nieuwsbrief, de OPAC, eindgebruikersdiensten, … of statische web pagina’s.
Digitaal platform
Bibliotheken die hun collectie hebben gedigitaliseerd, kunnen het digitaal platform gebruiken om hun gebruikers deze materialen te laten ontdekken en erdoor te navigeren. Een digitaal platform is het gezamelijk inzetten van hardware, software en procedures om analoge materialen om te zetten in digitaal materiaal.
Documentatie platform
Het gebruik van de Brocade toepassingen, alsook het ontwikkelen van de software wordt gedocumenteerd via Brocade zelf, ondersteund door Sphinx. Deze documentatie kan gelinkt worden aan een specifieke omgeving (Brocade, Anet, CiBLiS, eigen instelling, …) met eigen look and feel en kan ook op een contextgevoelige manier getoond worden bij het werken in een Brocade formulier.
Helpdesk in Brocade
Dit document geeft achtergrondinformatie over het gebruik van de helpdesk binnen Brocade.
Import/Export van metadata

Wanneer nieuwe partners toetreden tot het netwerk moeten hun data geconverteerd worden zodat ze kunnen ingepast worden binnen Brocade. Ook in geval van fusies of naamswijzigingen van instellingen moeten de data aangepast worden. Om Antilope up to date te houden ontvangen we regelmatig data-sets van externe partners die moeten ingepast worden in onze datastructuur. Hiervoor worden vertaaltabellen, checklists en importprofielen gebruikt om de metadata te manipuleren.

Ook de omgekeerde beweging kan voorkomen. Zo worden de data van de catalografische beschrijvingen aangeleverd aan verschillende externe databanken. Maandelijks worden exports gedaan naar onder andere UniCat, EDS Web Discovery en WorldCat. Elke externe partij wenst deze data in een specifiek formaat te ontvangen (meestal een ‘eigen’ variant van MARC). Om dit soort van processen vlot te laten verlopen maken we gebruik van export profielen.

Installatie gids voor Brocade op een nieuw systeem
Hier vind je een leidraad voor de installatie van Brocade op een nieuw systeem.
Leen en Eindgebruikers
Bibliotheekmaterialen kunnen worden uitgeleend aan eindgebruikers via de leenmodule. Deze module kan ook gebruikt worden voor verlengingen en teruggave van deze materialen. Bibliotheekmedewerkers kunnen Brocade gebruiken voor het versturen van rappels en het berekenen van boetes. Elke bibliotheek kan de leenmodule zo configureren dat ze voldoet aan het lokale beleid.
M: installatie en onderhoud
De Brocade software is deels geschreven in Mumps. Mumps of M is een ISO standaard databank systeem met een eigen programmeertaal aan boord. Binnen de context van Brocade wordt deze programmeertaal toegepast in zowel een GT.M als een caché omgeving.
M-Lua Bridge
The Lua-M Bridge provides the means to call M from whitin Lua and to call Lua from whitin M. Both GT.M and Caché have the necessary API to accomplish this.
Publiekscatalogi
Eindgebruikers kunnen in de catalogus ( OPAC ) zoeken naar zowel fysieke als elektronische materialen in het bezit van de bibliotheek. De catalogus kan worden aangeboden op verschillende manieren (eenvoudig zoeken, uitgebreid zoeken, browsen, facetten) en het is mogelijk om afzonderlijke, gespecialiseerde catalogi voor specifieke collecties zoals dissertaties, e-bronnen, audiovisueel materiaal, …) te creëren.
Brocade procedures
Enkele stapsgewijze handleidingen van toepassing op het onderhoud en beheer van een Brocade systeem.
Brocade releases
Brocade telt een of twee releases per jaar waarin nieuwe toepassingen worden opgeleverd, nieuwe functionaliteit wordt toegevoegd aan bestaande toepassingen en de huidige functionaliteit wordt geoptimaliseerd voor een meer efficiente werking van Brocade.
Ondersteunende toepassingen
Naast de typische bibliotheektoepassingen zoals leen, catalografie en aanwinsten, biedt Brocade ook verschillende kleinere toepassingen aan ter ondersteuning van de werkprocessen in brede zin.
Software ontwikkelen
Bij de ontwikkeling van Brocade software wordt gebruik gemaakt van verschillende instrumenten.
Tips and Tricks
Brocade is gebruiksvriendelijk. Toch kan het gebruik van enkele handige tools en weetjes het werken in Brocade en de browser in het algemeen nog aangenamer maken.
Website
Deze handleiding beschrijft de diverse technologieën waarop de Brocade website is gebouwd.