28. Portokosten drukwerk

28.1. Abstract

Het versturen van drukwerk kan kosten voor de bibliotheek met zich meedragen, het printen op papier of de kosten van de verzending. Je kan wensen om deze kosten door te rekenen aan de ontvanger van dit drukwerk. Het was reeds mogelijk om een kost aan te rekenen bij de eindgebruiker, indien deze een bepaalde leenstaat bereikte. Het verschil met deze portokosten is dat deze kost eveneens gerelateerd is aan het adrestype. Je kan op deze manier brieven naar een thuisadres anders behandelen dan e-mails. De aangerekende portokost kan als motivatie dienen voor de eindgebruiker om zijn e-mail adres correct in te vullen en zo voor minder papieren drukwerk zorgen bij de bibliotheek.

28.2. Parameterisatie van portokosten

Opdat portokosten toegekend worden moet je hiervoor meta-informatie invullen, via de toepassing Eindgebruikers - Correspondentie - Portokosten drukwerk [link].

28.2.1. Meta-informatie van portokosten

De portokost van drukwerk is een transactiekost die toegekend wordt bij de eindgebruiker wanneer deze drukwerk heeft goedgekeurd staan.

Per portokost worden de volgende randvoorwaarden vastgelegd:

- Eindgebruikerssysteem
- Eindgebruikersklasse(n)
- Leenstaat(en)
- Adrestype(s)
- Transactiecode
Eindgebruikerssysteem [eusys: tekst]
Geef hier het eindgebruikerssysteem waarvoor deze portokosten gelden.
Gebruikersklasse(n) [euclass: herhaalbaar, tekst]
Geef hier de eindgebruikersklassen waarvoor de portokosten gelden. Er kan gebruik gemaakt worden van wildcards.
Leensta(a)t(en) [lnstat: herhaalbaar, tekst]
Geef hier de leenstaten waarvoor de portokosten gelden. Er kan gebruik gemaakt worden van wildcards.
Adrestype(s) [adrtype: herhaalbaar, tekst]
Duid hier de adrestypes aan waarvoor de portokosten gelden. Hier kunnen meerdere adrestypes genoemd worden.
Transactiecode [transcost: tekst]
Geef hier de transactiecode aan die de portokost voorsteld. Deze zal aangerekend worden bij de eindgebruiker wanneer deze een correspondentie ontvangt op één van de bovenvernoemde adrestypes.

28.3. Toekennen portokosten

Het toekennen van de portokosten aan de individuele eindgebruikers wordt geregeld door een controle-programma dat op een vast tijdstip loopt en al het getekend drukwerk controleert. Brocade beslist dan op basis van de meta-informatie over protokosten welke transactiekost aangerekend wordt bij de eindgebruiker.

Waarschuwing

De portokosten worden pas aangerekend wanneer het drukwerk getekend wordt.

Dit controle-programma is een automatisch proces dat eerst d %List(eusys)^becsport uitvoert voor de gepaste eindgebruikerssystemen.

Dit proces creert lijsten van de vorm ulst:usystem:costdrukerk:ISODATE:EUSYS:LEENSTAAT:ADRESTYPE.

Daarna gaat dit automatisch proces over de zonet gecreeerde lijsten en voert voor elk van hen uit: d %Run(lst)^becsport. Hier worden de effectieve kosten aangerekend.