8. Localexec: Clipboard Application Service.

8.1. Inleiding

Localexec is de opvolger van localweb. Localexec gebruikt Clipboard voor de interactie met Brocade.

Brocade plaatst een opdracht in het Clipboard en Localexec leest de opdracht uit het Clipboard, voert de opdracht uit en stuurt het resultaat terug via een HTTP(S) POST request.

Notitie

Een opdracht komt neer op het uitvoeren van een console toepassing met argumenten, een resultaat geschreven op stdout en evt. foutboodschappen geschreven op stderr.

Het clipboard formaat is een JSON structuur dat begint met “brocade-clip”.

Voorbeeld:

["brocade-clip","ticket.posprinter.1669577421211355162020180627","{"exec":"["posprinter","-print","Test<feed 10>"]","session":"30232274","workstation":"UA-CST"}"]
["brocade-clip","eid.beid.63124926937920900020180607","{"exec":"["beid",""]","session":"30222183","workstation":"UA-CST","writeurl":"https://dev.anet.be/clipboard/clipwrite.phtml"}"]

8.2. De console toepassingen

8.2.1. Bancontact

Bancontact is een console toepassing voor het aansturen van een Bancontact terminal.

8.2.1.1. Gebruik

bancontact -h:

bancontact -p <port> -w <time> -c <command> -a <amount> -s <workstation> -e <extraticket> -v (verbose) -f (stoplocalweb)

command: print or sale (default = sale)
wait: Stop transaction after <wait> seconds. (default = 300 sec)
port: Listen port. (default = 9000)
verbose: Show verbose progess. (default = 0)

EXIT_SUCCESS: successful execution of a program|command
When Sale succeeds, print authorizationCode on stdout.
Otherwhise print error on stderr.

8.2.2. Beid

Beid is een console toepassing voor het uitlezen van de Beid kaart.

8.2.2.1. Gebruik

beid -h:

De toepassing leest de kaart uit en schrijft het resultaat op stdout in JSON formaat.

8.2.3. Posprinter voor USB POS printers

Posprinter is een console toepassing voor het aansturen van USB POS printers. (vb. EPSON ticketprinters)

8.2.3.1. Gebruik

posprinter -h:

-alternate int
   Alternate setting to use on the interface.
-buffer_size int
   Number of buffer transfers, for data prefetching.
-busaddr string
   Bus:address of the device to which to connect. Exclusive with vidpid flag.
-config int
   Configuration number to use with the device. (default 1)
-debug int
   Debug level for libusb. (default 3)
-in_endpoint int
   Endpoint IN number to which to connect (without the leading 0x8). (default 2)
-interface int
   Interface to use on the device.
-out_endpoint int
   Endpoint OUT number to which to connect (without the leading 0x0). (default 1)
-read_num int
   Number of read transactions to perform. 0 means infinite.
-read_size int
   Number of bytes of data to read in a single transaction. (default 1024)
-vidpid string
   VID:PID of the device to which to connect. Exclusive with busaddr flag.
   VID = vendor ID (04b8 for EPSON)
   PID = product ID (0e02 for TM-T88V)
-print string
  String containing lines to print and/or commands like feed, font, etc. (default "<feed 1>")

Tokens:

<feed> or <feed n> or \\n
  print 1 or n linefeed(s).
<lf>
  print linefeed
<fonta> or <fontb>
  change font
  fonta is default
  fontb is smaller font
<bold>
  bold font
<normal>
  normal font
<left> or <center> or <right>
  position
<margin n>
  paper margin
<width n>
  paper width
<emphasized> or <underline> or <doublewidth> or <doubleheight>
  printmode
<cut> or <newpage>
  paper cut

Voorbeelden:

posprinter -scan -> Scan USB devices.
posprinter -vidpid 04b8:0e02 -print "line1<feed>line2" -> print op Epson TM-T88V
posprinter -print "line1<feed>line2" -> Vind Epson printer en print (zoekt naar printers TM-T88III,IV or V)
posprinter -print "<center><doublewidth><doubleheight>Être ou ne pas être\\n<normal><left><margin 50>Être ou ne pas être\\n<feed 5>"

8.2.4. Localprinter voor OS native printers

Localprinter is een console toepassing voor het aansturen van lokaal geinstalleerde printers. (vb. intermec barcodeprinter)

8.2.4.1. Gebruik

localprinter -h:

-name string
  Name of the printer to which to connect.
-print string
  String containing lines to print and/or commands like feed or barcode commands ...

Voorbeeld:

Printer: Intermec PC43t
Naam: barcodeprinter
Driver: Intermec PC43t (203 dpi)

Preferences - Page setup: USER(50mm, 25mm)
Preferences - Stock - Media settings - Print method: Termal transfer
Preferences - Stock - Media settings - type: Label with gaps
Preferences - Stock - Media settings - Media: duratran II

localprinter -name barcodeprinter -print "<lf>BF ON:PP 40,10:BT \"CODABAR\":PB \"a03030209520b\":PF<lf>"

8.2.5. Localexec

8.2.5.1. Gebruik

localexec -h:

-help
 Print usage.
-verbose, -console, -debug
 Attach (Allocate) console

8.3. Emergency - Noodsysteem

8.3.1. Gebruik

Parameters:

-wks string
  Naam van het werkstation.
-v bool
  Debug

Voorbeeld:

Darwin: open Emergency.app --args -wks UA-CST
Windows: Emergency.exe -wks UA-CST

Localexec heeft een menuitem Emergency. Dit start emergency met werkstation bepaald door bestand workstation.txt.

8.3.2. Hoe werkt het:

Elke Form Submit creeert een XML transactie bestand in de TMP folder. TMP folder bestanden worden geconcatenated in een definitieve session transaction bestand en verplaatst naar de XML folder door een background process op regelmatige basis. De bestanden in de TMP folder worden hierbij verwijderd.

8.4. Installaties

Notitie

De software wordt altijd geinstalleerd in folder c:\localexec.

8.4.1. Installaties met betrekking tot ticketprinting

8.4.1.1. Winusb drivers voor EPSON POS Printer

Notitie

Enkel nodig als de posprinter app gebruikt wordt.

Notitie

Aanbevolen voor MAC gebruikers.

Zie: Zadig

 • Connecteer de USB Epson printer.
 • Start Zadig-2.x.exe als Administrator (right click - run as administrator).
 • Options -> List all devices checked.
 • Drop down box: kies Epson printer (vb. TM-88V).
 • Selekteer WinUSB als target driver en klik Install/Replace Driver.

8.4.1.2. Installatie Advanced Printer driver voor de Epson TM-T88III-IV-V ticketprinter

Zie: Website Epson

Of download de driver via Software archief [link]

8.4.2. Installatie barcodeprinter Intermec PC43t

 • Printer: Intermec PC43t
 • Naam: barcodeprinter
 • Driver: Intermec PC43t (203 dpi)
 • Preferences - Page setup: USER(50mm, 25mm)
 • Preferences - Stock - Media settings - Print method: Termal transfer
 • Preferences - Stock - Media settings - type: Label with gaps
 • Preferences - Stock - Media settings - Media: duratran

8.4.3. Installatie eID Reader

Installeer eID middleware

8.5. Localexec en Brocade

8.5.1. Metadata

Om interactie tussen Brocade en de randapparatuur mogelijk te maken, dient na installatie van localexec minimaal de volgende parameters ingevuld te worden ter hoogte van de metadata van het werkstation via Leen - Beheersfuncties - Werkstations [link]

8.5.1.1. Voor de ticketprinting

Voorzie voor de gewenste etiketjes de nodige prefixen en suffixen en geef aan of ze manueel of automatisch gegenereerd moeten worden. Verder.

 • Executable voor tickets : - Clipboard actie: localprinter - Argumenten : name: ticketprinter (ticketprinter is de naam van de driver van de ticketprinter)
 • Encodering ticket : Kies LUTF8

Voor een uitgebreide uiteenzetting ticketprinting in Brocade, volg deze link

8.5.1.2. Voor de barcodeprinter

 • Type streepjescode : Geef gewenste type in
 • Extra parameters barcodeprinter : Voor barcodes type CODABAR geef in : UA:<lf>BF ON:PP 40,10:BT "CODABAR":PB "a<nr>b":PF<lf>
 • Executable voor streepjescodes : - Clipboard actie: localprinter - Argumenten : name: barcodeprinter (barcodeprinter is de naam van de driver van de barcodeprinter)

Voor een uitgebreide uiteenzetting over het genereren streepjescodes, volg deze link

8.5.1.3. Voor de eID reader

 • Executable voor eID : - Clipboard actie: beid

Voor een uitgebreide uiteenzetting over het gebruik van eID Reader in een Brocade contex, volg deze link

8.5.1.4. Voor de Betaalterminal

 • Betaalterminal - Clipboard actie : bancontact

Voor een uitgebreide uiteenzetting over Brocade en betalen via Bancontact, volg deze link

8.5.2. Tests

Na installatie en configuratie kan via de toepassing Leen - Beheersfuncties - Werkstations [link] de connectie tussen Brocade de verschillende types randapparatuur snel getest worden. Selecteer hiervoor eerst het werkstation dat van toepassing is voor uw balie en via een eerste tussenscherm, afhankelijk van de invulling van de parameters, zijn verschillende tests beschikbaar achter een button:

de ticketprinter - Barcodeprinter: Na installatie en configuratie, zie documentatie genereren streepjescodes), verbind de barcodeprinter met je PC, klik `` Test streepjescode`` en wanneer alles correct ingesteld rolt een barcode uit de barcodeprinter

 • Bancontact: Na installatie en configutatie van de betaalautomaat (zie documentatie bancontact), klik Test Betaalautomaat en er verschijn& O.10 EUR op het scherm van het bancontact toestel. (Annuleer via STOP)

8.6. Te volgen procedure bij overgang naar Localexec binnen Anet netwerk

 1. Log in op de Brocade ontwikkelmachine via https://dev.anet.be (u ontvangt hiervoor een aparte login via een ander kanaal)
 2. Installeer Localexecwindows voor Windows en/of Localexecmac voor OSX . Download hiervoor het pakket via Software archief [link]

Notitie

De software wordt altijd geinstalleerd in folder c:\localexec.

 1. Installeer (indien nodig) de eID middleware
 2. Herstart de PC en laat iemand zonder admin rechten inloggen op de PC en de nodige tests uitvoeren op de ontwikkelmachine via https://dev.anet.be (gebruik dezelfde login)
 3. Check of Localexec automatisch opstart
 4. Check de werking Localexec (ticketprinting / eID reader)
 • Ga hiervoor naar Leen - Beheersfuncties - Werkstations [link]
 • Klik door op werkstation dat van toepassing is voor uw balie
 • Klik Dit Toestel!
 • Klik Test tickets; een ticketje rolt uit de ticketprinter
 • Steek een elektronische identiteitskaart in de kaartlezer en klik Test eID; de gegevens van de identiteitskaart worden uitgelezen

Notitie

Bij problemen/vragen, contacteer de helpdesk via r4_helpdesk