14. Gecodeerde berichten bij een eindgebruiker

14.1. Abstract

In het lenersrecord wordt ter hoogte van het veld Lezergegevens - Noot voor de eindegebruiker / Interne noot vaak dezelfde soort van berichten gezet (bv. verkeerd adres).

Vanaf release 4.00 wordt de optie voorzien om hier te werken met gecodeerde berichten naar analogie met Impala

14.2. De registratie van een gecodeerd bericht

Het registreren van een gecodeerd bericht gebeurt via de toepassing Eindgebruikers - Nieuw/bewerk lezer [link]. De te volgen procedure is :

 1. Roep via de barcode van lezerskaart of via een zoekactie het record van de lener op
 2. Kies ter hoogte van de sectie Informatie voor bibliotheekmedewerkers uit een gecodeerd bericht om een bepaalde situatie/context van de lener te beschrijven
 3. Klik Registreer

14.3. Checklist voor parametrisering

 1. Maak gecodeerde berichten aan met behulp van namespaces en tekstfragmenten

  Doe dit via de toepassingen Namespaces [link] en Tekstfragmenten [link]

 2. Maak een Berichtencodeset aan via de toepassing Eindgebruikers - Beheersfuncties - Berichtencodesets bij eindgebruikers [link].

  Voeg ter hoogte van het veld Berichtencodes de codes in, die U wenst te gebruiken in de gegeven context

 3. Voeg de berichtencodeset toe aan een eindgebruikerssysteem via de toepassing Eindgebruikers - Beheersfuncties - Eindgebruikerssystemen [link].

  Doe dit ter hoogte van het veld Berichtencodeset voor infovelden