15. Evenementen bij een eindgebruiker

15.1. Abstract

In het verleden maakten vele leeszalen gebruik van een papieren register om de bezoekers hun naam, woonplaats, rolnummer en reden van bezoek te noteren. Nu behoort dit tot het verleden gezien deze gegevens vanaf release 4.00 in Brocade beheerd kunnen worden.

Een bezoek/aanwezigheid wordt in dit specifieke geval beschouwd als een bepaald type van evenement. Uiteraard kunnen in de toekomst ook andere leeszaal-activiteiten als een bepaald type van evenement opgenomen worden in de databank om via de procedures hieronder beschreven te registreren.

Dit document beschrijft voor de Brocade gebruikers hoe men:

 • de registratie van evenementen in een leeszaal kan ingeven/bijhouden
  • via gecodeerde berichten
  • via een vrij invulveld
 • online de historiek van evenementen van een eindgebruiker kan opvragen
 • de historiek bij evenement/leeszaal kan opvragen (van datum tot datum). Dit resultaat kan, indien gewenst, naar een lijst geëxporteerd worden

Dit document beschrijft voor de Brocade systeemgebruikers hoe men het geheel kan parametriseren

15.2. De registratie van evenementen

Het registreren van een evenement gebeurt via de toepassing Eindgebruikers - Nieuw/bewerk lezer [link]. De te volgen procedure is :

 1. Roep via de barcode van lezerskaart of via een zoekactie het record van de bezoeker op
 2. Vink Registreer gebruik Leeszaal xxx aan t.h.v. de sectie Activiteiten
 3. Kies uit een gecodeerd bericht om de reden van het bezoek vast te leggen of gebruik hiervoor het vrije invulveld
 4. Klik Registreer

15.3. Opvragen van de historiek van een eindgebruiker

De historiek van evenementen van een eindgebruiker kan eveneens opgevraagd worden via de toepassing Eindgebruikers - Selecties - Selectie op basis van ongeldige e-mail adressen [link]

Van voor een bepaalde eindgebruiker een evenement is geregistreerd geweest, zal in zijn lenersrecord ter hoogte van de sectie Koppelingen de link Toon de historiek van evenementen/aanwezigheden verschijnen. Door op deze link te klikken opent zich een nieuw venster met daarin een tabel die alle evenementen van deze eindgebruiker oplijst. Voor elk evenement wordt gegeven:

Tijdstip
is het tijdstip waarop de registratie van het evenement is gebeurd
Evenement
is het type evenement dat is geregistreerd
Personeel
is de persoon die het evenement heeft geregistreerd
Werkstation
is de locatie waar het evenement werd geregistreerd
Opmerking
in deze kolom komt het gecodeerde of vrije bericht dat de context van het evenement of bezoek beschrijft

15.4. Opvragen van een historiek van een leeszaal

Om de historiek van een evenement/aanwezigheden op te vragen, is er ook een gebruikersproces voorzien. Deze is toegankelijk via Eindgebruikers - Selecties - Uitlijsten historieken evenementen/aanwezigheden [link]. Selectie op eindgebruikerssysteem en periode is voorzien. Deze lijst kan dan worden gedownload, o.a. in csv formaat.

15.5. Checklist voor parametrisering

 1. Maak een evenement aan via de toepassing Eindgebruikers - Beheersfuncties - Beheer van aanwezigheden/evenementen [link].

  Een evenement bestaat uit:

Identificatie
geef een identifier voor het evenement
Benaming
geef een benaming voor het evenement
Benaming (N, F, E, U)
geef een benaming van het zoals die moet worden getoond in de Brocade. Doe dit in Nederlands, Engels, Frans en Universeel
Scope
geef hier achtergrond bij het evenement (indien nodig/gewenst)
Sperperiode (in sec.)
geef hier aan hoeveel tijd er dient te zijn tussen twee evenementen om deze effectief te registreren. Bij leeg is er geen sperperiode.
 1. Maak indien nodig gecodeerde berichten aan met behulp van namespaces en tekstfragmenten

  Doe dit via de toepassingen Namespaces [link] en Tekstfragmenten [link]

 2. Maak een Berichtencodeset aan via de toepassing Eindgebruikers - Beheersfuncties - Berichtencodesets bij eindgebruikers [link].

  Voeg ter hoogte van het veld Berichtencodes de codes in, die U wenst te gebruiken in de gegeven context

 3. Voeg het evenement toe aan een eindgebruikerssysteem via de toepassing Eindgebruikers - Beheersfuncties - Eindgebruikerssystemen [link].

  Doe dit ter hoogte van het veld Eindgebruiker evenementen

 4. Voeg de berichtencodeset toe aan een eindgebruikerssysteem via de toepassing Eindgebruikers - Beheersfuncties - Eindgebruikerssystemen [link].

  Doe dit ter hoogte van het veld Berichtencodeset voor evenementen