16. Email validatie bij een eindgebruiker

16.1. Inleiding

Foute e-mailadressen zijn vervelend aangezien de eindgebruiker zo belangrijke boodschappen niet ontvangt. In vorige releases werd de validatie van e-mailadressen van eindgebruikers beperkt tot controle m.b.v. van reguliere expressies. Deze faalden echter ook. Typische fouten bij e-mailadressen zijn schrijffouten in het domein: “telent.be” i.p.v. “telenet.be” of in de naam zelf.

Er is daarom nu de mogelijkheid om de e-mailadressen te controleren die ingegeven zijn bij een eindgebruiker. Dit gebeurt onder de vorm van een zogenaamde validatie e-mail. Dit houdt in dat een e-mail naar het opgegeven e-mailadres wordt verstuurd. In deze e-mail staat een url, die bij aanklikken, het e-mailadres van die eindgebruiker op gevalideerd zal zetten. Er wordt geen correspondentie naar een e-mailadres gestuurd van de eindgebruiker vooraleer deze op bovenstaande manier gevalideerd is. Zo voorkomen we dat boodschappen verloren gaan.

16.2. Eindgebruikerssysteem

Het is ter hoogte van Eindgebruikers - Beheersfuncties - Eindgebruikerssystemen [link], dat er bepaald wordt of het e-mailadres van een eindgebruiker gevalideerd moet zijn vooraleer het gebruikt mag worden in Brocade.

 1. Vul onder Hoelang is een e-mail adres geldig? (aantal dagen) het aantal dagen in die de periode aangeeft voor de geldigheidsduur van het e-mailadres. Indien dit leeg gelaten wordt, is een e-mailadres altijd geldig.
 2. Vul onder Hoelang vooraf mailen voor e-mail validatie? (aantal dagen) het aantal dagen in voor het vervallen van de geldigeheidsduur waarop de validatie e-mail verstuurd moet worden.
 3. Vul onder Hoelang blijft een url voor e-mail validatie geldig? (aantal dagen) het aantal dagen in dat de url om de validatie mee te voltooien geldig blijft. Indien deze periode verlopen is, zal het aanklikken van die url niet meer resulteren in een validatie van het e-mailadres. Een nieuwe url is in dat geval nodig.

16.3. Lezers invoeren/wijzigen

Indien het systeem van eindgebruikers gebruik maakt van e-mail validatie, is dit ook zichtbaar in de toepassing Eindgebruikers - Nieuw/bewerk lezer [link]. Indien het systeem er geen gebruik van maakt, blijft het scherm ongewijzigd. Onder activiteiten staan er twee extra velden

 • Checkbox Zet Email gevalideerd. Indien het e-mail adres niet gevalideerd is, staat deze checkbox er.
 • Checkbox Zet Email niet gevalideerd. Indien het e-mail adres gevalideerd is, staat deze checkbox er.

16.4. Statuscode EMCH

Opdat Brocade weet dat een mail moet gestuurd worden om een e-mailadres te valideren, wordt er een statuscode bij de eindgebruiker geplaatst. Dit is de nieuwe statuscode EMCH. Deze code staat standaard op het systeem. Onder de gebruikersklassen wordt er vervolgens bepaald of en tot welke leenstaat deze statuscode resulteert.

Waarschuwing

Het is belangrijk dat er bij de leenstaat wordt aangegeven dat het enige mogelijke correspondentietype email is. Een url heeft immers geen betekenis onder eender welke andere vorm van correspondentie.

16.5. De validatie e-mail

Onder stijldefinities kan de opmaak van de validatie e-mail aangepast worden aan de wensen van de bibliotheek. De effectieve url kan gebruikt worden in de brief m.b.v. de placeholder $Euser.urlemail. Wanneer de eindgebruiker hierop klikt, wordt deze naar een eenvoudige pagina gebracht met de volgende mogelijke boodschappen:

 • Uw E-mailadres is met succes gevalideerd. Het e-mail adres van de eindgebruiker zal vanaf dat punt gebruikt kunnen worden voor correspondentie.
 • Ongeldige URL. De URL is niet correct en resulteert in geen actie.
 • De tijd waarbinnen u uw E-mail adres kon valideren is verstreken. De tijd gespecifieerd in het eindgebruikerssysteem is voorbij. De eindgebruiker zijn adres is niet gevalideerd.
 • Dit E-mailadres is reeds gevalideerd geweest. Indien het e-mailadres reeds gevalideerd is geweest via die URL, zal een tweede bezoek in geen actie resulteren.

16.6. Stappenplan initialisatie E-mailvalidatie

 1. Creëer een autonome leenstaat. Let hierbij op: Bij Beperk correspondentietypes tot, vul in email. Voeg deze leenstaat toe als autonome leenstaat bij het leensysteem.

 2. Koppel de lenersstatus EMCH aan net aangemaakt leenstaat ter hoogte van de gewenste gebruikersklassen

 3. Creëer het drukwerk aan de hand stijlgroepen en stijldefinities

 4. Valideer de e-mailadressen van eindgebruikers van een eindgebruikerssyteem voor een bepaalde periode. (Doe dit voor alle eindgebruikers. Wanneer niet gevalideerd voor een bepaalde periode zullen deze eindgebruikers ook de statuscode “EMCH” krijgen en communicatie ontvangen. Behandel daarom elk e-mailadres gelijkwaardig)

  Je kan dit proces reeds uitvoeren vooraleer je de parameters ingeeft ter hoogte het eindgebruikerssysteem

 5. Vul ter hoogte van het eindgebruikerssysteem de nodige parameters in:

  • Geldigheidsduur e-mailadres (in dagen)

   Deze parameter bepaalt of binnen een eindgebruikerssysteem e-mailvalidatie van toepassing is.

  • Uitsturen validatie e-mail (in dagen)

  • Geldigheisduur URL (in dagen)

16.7. Aan de balie

Hier zijn verschillende scenario’s mogelijk wanneer eindgebruikers zicht komen hernieuwen of nieuw ingeschreven worden:

 • Een eindgebruiker wordt aangemaakt: Deze krijgt overnacht de statuscode EMCH en zal een e-mail krijgen ter validatie van zijn e-mailadres.
 • Een inactieve gebruiker meldt zich aan de balie, zijn e-mailadres is gevalideerd: Hernieuw de eindgebruiker
 • Een inactieve gebruiker meldt zich aan de balie, zijn e-mailadres is niet gevalideerd: Hernieuw de eindgebruiker, haal de statuscode EMCH weg. Volgende dag krijgt hij/zij een e-mail krijgen ter validatie van zijn e-mailadres.