6. Betalingen via Bancontact

Vanaf release 3.40 kunnen betalingen via Bancontact rechtreeks vanuit Brocade geïnitialiseerd worden. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het CTEP Protocol. Wanneer evenwel deze weg bewandeld, dan verdwijnt de mogelijkheid om manueel het te betalen bedrag in te voeren op de terminal.

Deze documentatie beschrijft de configuratie om de connectie tussen Brocade en Bancontact betaalterminal van het type Yomani van de firma Worldline op te zetten

6.1. Configuratie

6.1.1. Confguratie van de Bancontact terminal

6.1.1.1. 1. Initaliseer het ECR Protocol:

 • Selecteer Menu
 • Selecteer 3. TERMINAL SETUP
 • Selecteer 10. Next
 • Selecteer 9. TECHNICIAN ONLY

Geef het paswoord in van de technieker ( = 1235789)

 • Selecteer 4. HARDWARE SETTINGS
 • Selecteer 2. ECR PROTOCOL
 • Kies Change (wanneer het protocol niet CTEP is)
 • Selecteer 9. CTEP

Ga nu volledig uit het menu via STOP. Het toestel zal herstarten.

6.1.1.2. 2. Defineer het ECR Protocol:

 • Selecteer Menu (Via STOP - START - Menu)

 • Selecteer 3. TERMINAL SETUP

 • Selecteer 10. Next

 • Selecteer 3. MERCHANT SETTINGS

 • Geef de TID (4 cijfers) in van het Bancontact toestel (Deze code bevindt zich oander andere op het kassaverslag van het toestel)

 • Selecteer 10. NEXT

 • Selecteer 1. ECR SETTINGS

 • Selecteer 2. Add and ECR device

 • Het toestel vraag om een naam in te geven voor de connectie die je gaat opzetten.

  Geef een naam in (u kan bijv. refereren naar het werkstation) en klik OK

 • Het toestel vraagt een IP-adres (geef het IP adres in van de PC)

  Geef als volgt in : 192 > OK > 168 > OK > 0 > OK > 123 > OK

 • Druk nog een keer op OK en geef in : 9000 (dit is de poort via de welke het toestal kan communiceren met Localweb)

 • Klik 1 en kies de connectie die je wil gebruiken

 • Klik YES om uw keuze te verifiëren

6.1.2. Localexec

Installeer Localexec. Deze software kan teruggevonden worden via het Software archief [link]

Wanneer geïnstalleerd (en geconfigureerd in BRocade) dan zal er niet meteen connectie gemaakt worden. Dit gebeurt pas op het moment dat een eerste opdracht wordt weggeschreven in het Clipboard.

Notitie

De communicatie tussen Localexec en Bancontact blijft verlopen via poort 9000. Indien geen connectie, vraag na bij de IT of de communiatie tussen het Bancontact-toestel en de PC (via poort 9000) open staat.

Notitie

Indien geen connectie, kijk uw firewall settings na. Zowel inkomend als uitgaand verkeer via bancontact.exe moet toegestaan zijn

6.1.3. Parameters in Brocade

Hieronder een overzicht van alle parameters die de connectie tussen Brocade en Bancontact regelen

Creëer via de toepassing Leen - Kasverrichtingen - Beheersfuncties - Betalingsvormen [link] een betalingsvorm toe die staat voor het betalen via Bancontact waarbij men via Brocade en het te betalen bedrag selecteert, bijvoorbeeld bancontact

Voeg via het Leen - Beheersfuncties - Werkstations [link] ter hoogte van het veld betalingsvormen diezelfde betalingsvorm bancontact toe. Deze betaalwijze veschijnt nu in elk Brocade-scherm waar betalingen mogelijk zijn.

Ingeven van de onderstaande parameters in de sectie Randapparatuur - Betaalteminal zorgt ervoor het betalingsvorm bancontact de betaalterminal kan aanspreken. (zoniet, dan dient de baliemedewerker manueel het te betalen bedrag in te geven op het toestel.

 • Voeg de betalingsvorm bancontact ook toe in het veld Betalingsvormen

 • Geef aan (in seconden) hoe lang een betaal sessie mag duren in het veld Timeout (s)

 • Ticket extra informatie : Geef hier in welke extra informatie op het etiketje van het Bancontacttoestel

  Betaald : {$amount|num}

  Transactie id : $transid

 • Clipboard actie : Door hier bancontact in te geven geef je aan dat het werkstation is uitgerust met een payterminal. Klikken op de knop Payterminal leidt tot het plaatsen van een opdracht in het Clipboard

6.1.4. Testen

Na installatie en configuratie kan je ter hoogte van het Leen - Beheersfuncties - Werkstations [link] testen of vanuit Brocade connectie gemaakt kan worden met de paytermnal

 • Klik Test eID
 • Er verschijnt een te betalen bedrag van 0.10 EUR op het scherm van de payterminal
 • (Annuleer via STOP)