10. Drukwerk templates in Brocade: parametrisering van leen-, financieel- en aanwinstendrukwerk

Auteur Richard Philips
Aanmaak 28 sep 2004 11:38
Aangepast door Greet Robijns
Aangepast op 23 feb 2015 09:49
Oud BVV nr 2226

10.1. Abstract

Dit document beschrijft de wijze waarop in Brocade de diverse templates voor het leen-, financieel-, en aanwinstendrukwerk kunnen worden opgemaakt en beheerd.

10.2. Templates

Er worden twee soorten templates in Brocade gebruikt:

 • ASCII tekst bestanden voor verzending via e-mail
 • Open Office documenten (*.odt) files voor productie van pdf bestanden gericht op afdruk en verzending via gewone post. Om Open Office templates te maken moet je beschikken over het Open Office pakket. Dit pakket is beschikbaar als open-source project vanop http://www.openoffice.org

Templates bevatten vaste teksten en placeholders. Placeholders geven aan waar precies in het document variabele tekst moet worden geplaatst. Voorbeelden van variabele tekst zijn:

 • naam, voornaam van de lezer
 • adres van een leverancier
 • streepjescode van een geleend object
 • titel van een geleverde IBL-aanvraag

10.3. Placeholders voor leendrukwerk

Het leendrukwerk vertrekt van een xml-file die alle gegevens (lezers en objecten) bevat. Deze xml-file is het resultaat van het nachtelijke proces loannight. Elk van de data-elementen in deze xml file kan worden gebruikt als placeholder.

$Euser.Evn
Voornaam van de lezer
$Euser.Efn
Familienaam van de lezer
$Euser.Eemail
E-mailadres van de lezer
$Euser.Emobil
GSM-nummer van de lezer
$Euser.Eloi
E-loi van de lezer
$Euser.Ebc

Streepjescode van de lezer

Welke streepjescode wordt gebruikt in placeholder $Euser.Ebc? Deze die is gedefinieerd als af te drukken streepjescode in eindgebruikerssysteem.

$Euser.Edebt
Totaal van de openstaande schuld
$Euser.Elib
Basisinstelling van de lezer
$Euser.Elibti
Basisinstelling (benaming voluit) van de lezer
$Euser.Enext
Vervaldatum van de lenerskaart
$Eudebt[].Ektransg
Dit is de verwoording van de kastransactiegroep waartoe de kastransactiecode behoort. Behoort deze niet tot een groep dan toont men de verwoording van de kastransactiecode.
$Eudebt[].Ecurrency
Munteenheid van de kastransactie(groep)
$Eudebt[].Edebt
Openstaand bedrag van de kastransactie(groep)
$Address.Aphone
Telefoon
$Address.Astreet
Straatnaam
$Address.Anr
Straatnummer
$Address.Abus
Busnummer
$Address.Azip
Postcode
$Address.Acity
Stad/Gemeente
$Address.Acountry
Land
$Date
Datum van aanmaak van de brief
$Object[].Ois
Catalografische instelling waartoe het object behoort
$Object[].Oloc
Werkstation waar het object werd uitgeleend
$Object[].Opk
Plaatskenmerk van het object
$Object[].Ovo
Volume horend bij het plaatskenmerk van het geleende object
$Object[].Otitle
(Verkorte) titel van het object
$Object[].OtitleFull
Volledige titel van het object
$Object[].Otime
Datum van uitleen
$Object[].Ountil
Datum van teruggave
$Object[].Obc
Streepjescode van het object
$Object[].Oloi
o-loi van het object
$Object[].Ordue
Vervaldatum van een klaarstaande reservatie
$Object[].Orpic
Afhaallocatie van de klaarstaande reservatie
$Object[].Oobjc
Objectklasse (vanaf release 3.30)
$Object[].Oextra
Extra informatie bij het object

Voorbeeld van templates:

10.4. Placeholders voor financieel drukwerk

Het financieel drukwerk vertrekt van een xml-file die alle gegevens over de lezers en hun financiën bevat. Deze xml-file is het resultaat van de verzegeling van een bepaald type betalingskenmerk. Elk van onderstaande data-elementen in deze xml-file kan worden gebruikt als placeholder.

$Euser.Evn
Voornaam van de lezer
$Euser.Efn
Familienaam van de lezer
$Euser.Eemail
E-mailadres van de lezer
$Euser.Emobil
GSM-nummer van de lezer
$Euser.Eloi
E-loi van de lezer
$Euser.Ebc

Streepjescode van de lezer

Welke streepjescode wordt gebruikt in placeholder $Euser.Ebc? Deze die is gedefinieerd als af te drukken streepjescode in eindgebruikerssysteem.

$Euser.Edebt
Totaal van de openstaande schuld
$Euser.Elib
Basisinstelling van de lezer
$Euser.Elibti
Basisinstelling (benaming voluit) van de lezer
$Euser.Enext
Vervaldatum van de lenerskaart
$Eudebt[].Ektransg
Dit is de verwoording van de kastransactiegroep waartoe de kastransactiecode behoort. Behoort deze niet tot een groep dan toont men de verwoording van de kastransactiecode.
$Eudebt[].Ecurrency
Munteenheid van de kastransactie(groep)
$Eudebt[].Edebt
Openstaand bedrag van de kastransactie(groep)
$Address.Aphone
Telefoon
$Address.Astreet
Straatnaam
$Address.Anr
Straatnummer
$Address.Abus
Busnummer
$Address.Azip
Postcode
$Address.Acity
Stad/Gemeente
$Address.Acountry
Land
$Date
Datum van aanmaak van de brief
$State.Camount
Het verschuldigde bedrag gekoppeld aan het betalingskenmerk
$State.Ccur
Valuta van het verschuldigde bedrag
$State.Cref
Factuurnummer
$State.Cpaydate
De datum waarop de factuur ten laatste betaald moet worden
State.Cfploi
De identificatie van het betalingskenmerk
$State.Ctitle
De boodschap in het veld “Omschrijving” t.h.v. het betalingskenmerk

10.5. Placeholders voor algemeen drukwerk

Het algemeen drukwerk vertrekt van een xml-file die alle gegevens over de lezers bevat en de status waarin deze zich bevindt. Deze xml-file is het resultaat van het proces loannight en/of een gebruikersproces (op aanvraag) (gegeven een lijst met elois (selectie adhv statuscode) en een aan autonome leenstaat). Elk van de data-elementen in deze xml-file kan worden gebruikt als placeholder.

$Euser.Evn
Voornaam van de lezer
$Euser.Efn
Familienaam van de lezer
$Euser.Eemail
e-mailadres van de lezer
$Euser.Emobil
GSM-nummer van de lezer
$Euser.Eloi
E-loi van de lezer
$Euser.Ebc

Streepjescode van de lezer

Welke streepjescode wordt gebruikt in placeholder $Euser.Ebc? Deze die is gedefinieerd als af te drukken streepjescode in eindgebruikerssysteem.

$Euser.Edebt
Totaal van de openstaande schuld
$Euser.Elib
Basisinstelling van de lezer
$Euser.Elibti
Basisinstelling (benaming voluit) van de lezer
$Euser.Enext
Vervaldatum van de lenerskaart
$Eudebt[].Ektransg
Dit is de verwoording van de kastransactiegroep waartoe de kastransactiecode behoort. Behoort deze niet tot een groep dan toont men de verwoording van de kastransactiecode.
$Eudebt[].Ecurrency
Munteenheid van de kastransactie(groep)
$Eudebt[].Edebt
Openstaand bedrag van de kastransactie(groep)
$Address.Aphone
Telefoon
$Address.Astreet
Straatnaam
$Address.Anr
Straatnummer
$Address.Abus
Busnummer
$Address.Azip
Postcode
$Address.Acity
Stad/Gemeente
$Address.Acountry
Land
$Date
Datum van aanmaak van de brief
$Euser.Estate.Awhy
De opmerking die kan ingeven wanneer u iemand manueel een statuscode geeft
$Euser.Estate.Adfrom
Datum waarop de statuscode werd toegekend
$Euser.Estate.Aduntil
Datum waarop de statuscode zal weggenomen worden
$Euser.Estate.Atype
Het type statuscode
$Euser.urlemail
De url voor het valideren van het E-mailadres.

10.6. Placeholders voor aanwinstendrukwerk

Het aanwinstendrukwerk vertrekt van een xml-file die alle gegevens bevat. In principe kan elk van de data-elementen in deze xml-file gebruikt worden als placeholder. Hieronder volgt een opsomming van de elementen die in de praktijk in de templates zullen gebruikt worden.

$Date
Datum van aanmaak drukwerk (DD/MM/YYYY)
$Dateiso
Datum van aanmaak drukwerk (YYYYMMDD)
$Dateblank
Datum van aanmaak drukwerk (DDMMYYYY)
$Destination.Dname{}
Naam bestemmeling (kunnen meerdere lijnen zijn)
$Destination.Dref
Klantnummer
$Destination.Did
Loi van de leverancier
$Destination.Dtotpr
Totale prijs van alle requests, uitgesplitst per muntcode
$Destination.Dcontact
Contactpersoon
$Destination.Daddress.Astreet
Straatnaam
$Destination.Daddress.Alocation
Postcode gevolgd door plaatsnaam of vice versa voor angelsaksische landen
$Destination.Daddress.Acountry
Land
$Requests
Verzameling van berichten, bestellingen, rappels, annuleringen voor deze bestemmeling. Aan te spreken in for constructie: #for rq in $Requests
$rq.Rsay
Verwoording van het type request (zie Types van te bestellen items in Instellingsgebonden beheer)
$rq.Rid
Identificatie van request rq (loi + eventueel leveranciersidentificatie,…)
$rq.Rnr
Instellings-eigen nummering van request rq
$rq.Rsel
Selectiecodes van request rq
$rq.Rbudget
Opsomming van de gebruikte budgetten (verwoordingen) in request rq (in geval van bestelling)
$rq.Rbudgetid
Opsomming van de gebruikte budgetten (b-lois) in request rq (in geval van bestelling)
$rq.Rdescription.Disbd{}
Isbd beschrijving van request rq (kunnen meerdere lijnen zijn)
$rq.Rdescription.Disbdshort
Korte isbd beschrijving van request (titel / auteur)rq
$rq.Rdescription.Dis
ISBN/ISSN
$rq.Rdescription.Disf
Geformateerde ISBN/ISSN (13 karakters, zonder koppeltekens, eventueel voorloopnullen)
$rq.Rdescription.Din
Extra informatie. Bij bestellingen, rappels en hernieuwingen maken deze gegevens sowieso al deel uit van $rq.Rdescription.Disbd.
$rq.Rinfo
Extra informatie voor rq, afkomstig uit leveranciersrecord
$rq.Rholding
Verzameling van holdings van een request rq. Aan te spreken in for constructie: #for holding in $rq.Rholding
$rq.Rnritems
Totaal aantal exemplaren in deze request
$rq.Rtotpr
Totale prijs van deze request, uitgesplitst per muntcode
$rq.Ritempr
Eenheidsprijs = totaalprijs / aantal exemplaren, uitgeplitst per muntcode
$rq.Rbind
Binding (hardback, paperback, ebook, online (of leeg))
$rq.Rattr.Aattribuutnaam
Attribuut bij request
$holding.Hnr
Aantal exemplaren voor holding
$holding.Hdata
Opgave voor holding
$holding.Hpr
Totaalprijs voor holding
$holding.Hcu
Munteenheid voor holding
$holding.Hdest.Hid
Code bestemming voor holding
$holding.Hdest.Hnm
Naam bestemming voor holding
$holding.Hdest.Href
Code bestemming zoals gekend door leverancier voor holding
$holding.Hitem
Verzameling items binnen holding. Aan te spreken in for constructie: #for item in $holding.Hitem
$holding.Hitems

Berekende string die zo goed mogelijk de verschillende items in deze holding probeert samen te vatten. Bvb.

 • een bestelling van n exemplaren -> n ex.
 • een bestelling van een werk bestaande uit een handboek en een werkmap, in 2 exemplaren -> 2x Handboek, 2x Werkmap
$holding.Hbudgets
Budgetten van holding.
$holding.Hattr.Aattribuutnaam
Attribuut bij holding
$item.Ids
Beschrijving item
$item.Itx
Supplementaire info item
$item.Icl
Opsomming vorige rappels van item
$rq.Nlink
Indien rq een bericht is, bevat Nlink een opsomming van de links van rq naar q-lois, s-lois. Aan te spreken in for constructie: #for link in $rq.Nlink
$link.Lid
loi van link
$link.Ldescription.Disbd{}
Isbd beschrijving van link (kunnen meerdere lijnen zijn)
$rq.Nsubject
Onderwerp van rq indien rq een bericht is
$rq.Ndata
Inhoud van rq indien rq een bericht is

Naast de placeholders voor de effectieve gegevens zijn er ook nog een aantal taalafhankelijke placeholders beschikbaar. In principe moet er per taal een template gemaakt worden maar er kan ook met dezelfde template gewerkt worden voor alle talen en gebruik gemaakt worden van onderstaande placeholders. Sommige zijn algemeen, andere zijn afhankelijk van het type request (automatisch door de software bepaald).

$Translation.type
Bestelling / Order / Commande / Bestellung
Rappel / Claim / Rappel / Mahnung
Annulering / Cancellation / Annulation / Stornierung
Hernieuwing / Renewal / Renouvellement / Erneuerung
Bericht / Note / Note / Nachricht
$Translation.typeUP
BESTELLING / ORDER / COMMANDE / BESTELLUNG
RAPPEL / CLAIM / RAPPEL / MAHNUNG
ANNULERING / CANCELLATION / ANNULATION / STORNIERUNG
HERNIEUWING / RENEWAL / RENOUVELLEMENT / ERNEUERUNG
BERICHT / NOTE / NOTE / NACHRICHT
$Translation.header
Bestelnummer / Ordernumber / No. de commande / Bestellnummer
Abonnement / Subscription / Abonnement / Abonnement
Bericht / Note / Note / Nachricht
$Translation.budget
Kredietcode / Credit / No. de credit / Kreditkode
$Translation.price
Prijs / Price / Prix / Preis
$Translation.prclaim
Vorige rappels / Previous claims / Rappels / Mahnungen
$rq.Rtranslation.exchange

De enige vertaal-placeholder die kan verschillen per request, vandaar de andere syntax. $rq is de placeholder die verkregen wordt via #for rq in $Requests (zie boven).

Ruil / Exchange / échange / Tausch
Gift / Gift / Don / Schenkung
Lidmaatschap / Membership / Membre / Mitgliedschaft

10.7. Stijldefinities in Brocade

Je kan de stijldefinities in Brocade opladen via de toepassing Systeembeheer - Styles - Styledefinities. Dit is vooral interessant als je maar één of een paar styles moet opladen. Er bestaat ook een mogelijkheid om styles in groep op te laden. Doe dit als volgt:

 • Neem als file naam voor de *.odf en *.txt templates dezelfde identifiers als die van de style in Brocade. Voorbeeld | style = ua-cst_UA-R1-pre_pdf –> filename: ua-cst_UA-R1-pre_pdf.odt | style = ua-cst_UA-R1-pre_text –> filename: ua-cst_UA-R1-pre_text.txt
 • Plaats de *.odt en *.txt files op de Brocade server bv. in de folder /library/tmp
 • Voer uit stylist -templates leen ua*.odt. Met dit commando worden alle *.odt files die beginnen met ua opgeladen in de stylegroep voor de leen.
 • Je kan aan dit commando ook een taalswitch als volgt toevoegen:
  • stylist -templates acquisitie cde_order.odt: in de definitie cde_order wordt voor alle talen dezelfde file opgeladen.
  • stylist -templates acquisitie cde_order.odt lg=dut: in de definitie cde_order wordt enkel een file voor de taal Nederlands ingevuld.
 • Je krijgt een verwerkingsrapport dat aangeeft waar er bv. discrepanties zitten tussen de naam van de file en de identifier van de style.

10.8. Tikfouten corrigeren

Templates bevatten vaak steeds dezelfde informatie. Als je een tikfout hebt gemaakt, dan zal in veel gevallen deze tikfout gecorrigeerd moeten worden in diverse files. Volgende instrumenten kunnen je helpen bij het snel corrigeren

 • *.txt files Gebruik qtech -edit replace
 • *.odt files Gebruik otool -replace

10.9. Testen

Je kan de stijldefinitie als volgt testen (voorbeelden):

 • stylist -teststyle acquisitie cde^order
 • stylist -teststyle leen ha-bls^HA*

Deze commando’s maken bij de desbetreffende stijldefinitie zowel een txt als odt/pdf file ter controle. De test files worden weggeschreven in de meta-informatie van de stijldefinitie.

Je kan ook via de interface (meta-inforamtie van de stijldefinitie) voor een bepaalde stijl een testbestand aanmaken.

10.10. Fonts

Zorg ervoor dat de fonts waarmee je op je PC de odt-templates maakt, ook op de server geïnstalleerd zijn.