13. Gekoppelde eindgebruikers

Auteur Jan Corthouts
Aangepast op 14 feb 2006
Oud BVV nr 2124

13.1. Abstract

Dit document beschrijft de wijze waarop in Brocade eindgebruikers aan elkaar gekoppeld kunnen worden. Wanneer eindgebruikers aan elkaar gekoppeld zijn, wordt het mogelijk om in de leen informatie te tonen (bv. overzicht geleende werken) niet alleen van de lezer in kwestie, maar ook van de gerelateerde lezers. Dit kan nuttig zijn om op die manier vrij snel het overzicht te kunnen krijgen van de leentransacties van bijvoorbeeld een gezin (vader of moeder zijn dan beheerder van hun dochters en zonen) of een klas (leerkracht is beheerder van de kinderen in de klas). Ook in situaties waar eenzelfde persoon twee of meer keren als lezer is geregistreerd (bv. een registratie als particulier en een ander als leerkracht) kan deze optie nuttig zijn.

13.2. Record van een eindgebruiker: instellen van een beheerder

In het formulier van een eindgebruiker kan je voortaan ter hoogte van de identificatiegegevens in de optie Beheerder van een reeks van e-loi’s opgeven. Op die manier creëer je een relatie van beheerder naar één of meer ondergeschikten.

Een ondergeschikte kan meer dan één beheerder hebben (bijvoorbeeld A is beheerder van C en B is beheerder van C). Dit is ook nodig om relaties in gezinsverband te kunnen uitdrukken (relatie van zoon naar moeder en naar vader).

13.3. Record van een eindgebruiker: overzicht van gekoppelde eindgebruikers

In het formulier van een eindgebruiker bestaat er nu een nieuwe rubriek Gekoppelde eindgebruikers. De gekoppelde eindgebruikers worden als link aangeboden zodat je deze gemakkelijk kan oproepen.

M.b.t. de eindgebruikers die hier getoond worden, moet je rekening houden met het volgende:

  • Als A beheerder is van B en C, dan bevat het overzicht in record A de namen B en C
  • Als A beheerder is van B en C, dan bevat het overzicht in record B de namen A en C. Het overzicht in record C bevat de namen A en B.

M.a.w. in ondergeschikte records wordt de beheerder getoond en worden ook de andere ondergeschikten van die beheerder getoond. De naam van record A staat in het vet om aan te geven dat deze beheerder is.

Zo kunnen bij het uitdrukken van een gezinsverband bij elk van de kinderen, ook telkens de broers en zussen getoond worden. Voorbeeld:

  • Stel: A is vader van C en D
  • Stel: B is moeder van C en D
  • Het overzicht in record C bevat A, B en D.
  • Record A en B staan in het vet.

13.4. Tonen van leengegevens in de leenmodule

Wanneer gekoppelde lezers in het spel zijn, zal Brocade de info m.b.t. de leentransacties van de gekoppelde lezers tonen.

Uitlenen

Indien in het leensysteem de parameter Toon op het uitleenscherm de objecten van de vorige lener staat op Alle geleende objecten , dan keert Brocade na het uitlenen nu terug met een overzicht van alle geleende objecten, niet enkel van de lezer in kwestie, maar desgevallend ook van alle gekoppelde lezers.

Indien in het leensysteem de parameter Toon op het uitleenscherm de objecten van de vorige lener staat op Net geleende objecten of op Geen dan worden de geleende objecten van de gekoppelde lezers niet getoond (=geen verschil met release 2.06).

Tickets bevatten steeds enkel de objecten voor de lezer in kwestie en niet de objecten van de gekoppelde lezers.

Innemen

Indien in het leensysteem de parameter Toon op het innamescherm de zojuist ingenomen objecten staat op Net ingenomen en nog in bezit, dan keert Brocade na het innemen nu terug met een overzicht van alle ingenomen werken van de lezer in kwestie. Bovendien worden ook objecten getoond, niet enkel in het bezit van de lezer in kwestie, maar desgevallend ook in het bezit van alle gekoppelde lezers.

Indien in het leensysteem de parameter Toon op het innamescherm de zojuist ingenomen objecten staat op Net ingenomen objecten of Geen, dan worden de objecten in het bezit van de gekoppelde lezers niet getoond (=geen verschil met release 2.06).

Tickets bevatten steeds enkel de objecten voor de lezer in kwestie en niet de objecten van de gekoppelde lezers.

Verlengen

Indien in het leensysteem de parameter Toon op het verlengscherm de zojuist verlengde objecten staat op Alle uitgeleende objecten, dan keert Brocade na het verlengen nu terug met een overzicht van alle verlengde werken van de lezer in kwestie. Bovendien worden ook objecten getoond, niet enkel in het bezit van de lezer in kwestie, maar desgevallend ook in het bezit van alle gekoppelde lezers.

Indien in het leensysteem de parameter Toon op het verlengscherm de zojuist verlengde objecten staat op Net verlengde objecten of Geen, dan worden de objecten in het bezit van de gekoppelde lezers niet getoond (=geen verschil met release 2.06).

Tickets bevatten steeds enkel de objecten voor de lezer in kwestie en niet de objecten van de gekoppelde lezers.

Eindgebruiker

Nieuw in release 3.00: indien je de lenersinfo in Brocade ophaalt en je hebt te maken met een lezer die gekoppeld is aan andere lezers, verschijnt nu een optie Toon/print de volledige leeninfo van lezer en zijn verwanten.

Deze optie haalt alle leengegevens op, niet enkel van de lezer in kwestie, maar ook van diens verwanten.

13.5. Tonen van leengegevens in de desktop

Iemand die beheerder is van andere lezers, krijgt in de desktop ook de leentransacties van die andere lezers te zien. M.a.w. een beheerder krijgt de transacties van de ondergeschikten te zien maar niet andersom.

Persoonlijke gegevens

Na aanmelden krijgt de lezer zoals in het verleden zijn persoonlijke gegevens te zien. Is de lezer in kwestie ook beheerder, dan krijgt hij een tabel te zien met daarin de personen van wie hij beheerder is (Naam, Voornaam, Lezersnummer, Geldig tot, Boodschap, Uitstaande schuld). De lezer in kwestie kan doorklikken om meer info over een ondergeschikte op te vragen.

Nieuw in release 3.00: indien een lezer via de desktop zijn persoonlijke gegevens ophaalt en deze lezer is beheerder van andere lezers, dan verschijnt een optie Toon/print de volledige leeninfo van mezelf en mijn verwanten. Deze optie haalt alle leengegevens op, niet enkel van de lezer in kwestie, maar ook van diens verwanten.

Overzicht geleende werken
Na aanmelden krijgt de lezer zoals in het verleden een overzicht van zijn geleende werken. Nu wordt dit gevolgd door een overzicht van de geleende werken van de ondergeschikte(n).
Verlengen
Na aanmelden krijgt de lezer zoals in het verleden een overzicht van zijn geleende werken die hij vervolgens kan verlengen. De beheerder kan nu ook de werken in het bezit van zijn ondergeschikte(n) bekijken en desgewenst verlengen. Bij het verlengen wordt steeds gekeken naar de gebruikersklasse van de ondergeschikte(n).
Reservaties
Na aanmelden krijgt de lezer zoals in het verleden een overzicht van zijn gereserveerde werken. Nu wordt dit gevolgd door een overzicht van de gereserveerde werken van zijn ondergeschikte(n).

13.6. Meta-informatie

Je kan in de leen enkel met gekoppelde lezers werken indien via Eindgebruikers - Beheersfuncties - Eindgebruikerssystemen [link] ter hoogte van het eindgebruikerssysteem de optie Koppeling van gebruikers mogelijk ? is aangevinkt.