20. Reservatie door eindgebruiker

Auteur Jan Corthouts
Aanmaak 24 okt 2006
Aangepast door Jan Corthouts
Aangepast op 18 feb 2007
Oud BVV nr 2113

20.1. Abstract

In de publiekscatalogus wordt ter hoogte van de volledige beschrijving een knop Documentaanvraag getoond. Wanneer de lezer hierop klikt, vraagt Brocade aan de lezer om zich te authenticeren. Na authenticatie toont Brocade een scherm waarop - afhankelijk van de gebruikersklasse en van het document - een aantal opties worden getoond:

 • Reservatie
 • Magazijnaanvraag
 • IBL-bestelling

Dit document gaat enkel over reservatie. Voor meer info over de andere bestelfaciliteiten verwijzen we naar:

Pas op

Deze toepassing kan enkel worden gebruikt op de Brocade server van de Anet-bibliotheken. Reden hiervoor is dat de bestellingen van lezers die door de bibliotheek worden goedgekeurd, meteen ook in Impala worden weggeschreven. Dit is alleen mogelijk omdat beide toepassingen op dezelfde server draaien. In een volgende release van Brocade zal dit worden aangepast door middel van een mechanisme waarmee bestellingen van eindgebruikers op diverse Brocade servers kunnen worden doorgestuurd naar Impala.

20.2. Toelichting bij de werking

Een titelbeschrijving kan verschillende plaatskenmerken hebben. Aan de plaatskenmerken hangen volumes en exemplaren. De optie om documenten te reserveren wordt enkel getoond:

 • indien de gebruiker behoort tot een gebruikersklasse die zelf mag reserveren.

 • indien het maximum aantal reservaties op het object niet is overschreden. Met andere woorden als er al te veel reservaties op het object staan, wordt de reservatieoptie niet getoond.

 • indien het maximum aantal reservaties per eindgebruiker niet is overschreden. Met andere woorden als de lezer al te veel reservaties heeft staan, wordt de reservatieoptie niet getoond.

 • indien het plaatskenmerk behoort tot een PK-genre dat zelfreservatie toelaat.

 • indien het maximum aantal toegelaten reservaties per object niet is overschreden.

 • indien ALLE exemplaren en volumes bij een bepaald plaatskenmerk zijn uitgeleend. Voorbeelden:

  1 plaatskenmerk –> 1 vol. –> 1 ex.
  Exemplaar is niet uitgeleend.
  Brocade geeft geen reservatieoptie.
  1 plaatskenmerk –> 1 vol. –> 1 ex.
  Exemplaar is uitgeleend.
  Brocade geeft reservatieoptie.
  1 plaatskenmerk –> 1 vol. –> 2 ex.
  Exemplaar 1 is uitgeleend.
  Exemplaar 2 is beschikbaar.
  Brocade geeft geen reservatieoptie.
  2 plaatskenmerken met elk –> 1 vol. –> 1 ex.
  Exemplaar van plaatskenmerk 1 is uitgeleend.
  Exemplaar van plaatskenmerk 2 is beschikbaar.
  Brocade geeft reservatieoptie bij plaatskenmerk 1. Brocade geeft geen reservatieoptie bij plaatskenmerk 2.

Bij het plaatsen van een reservatie gelden volgende regels:

 • Alle plaatskenmerken die in aanmerking komen voor reservatie worden getoond. De lezer kan slechts 1 plaatskenmerk tegelijkertijd voor reservatie selecteren.
 • De lezer kan geen multiple reservatie op een plaatskenmerk plaatsen.
 • Het plaatsen van een reservatie houdt in dat alle uitgeleende objecten (o-loi’s) voor de lezer gereserveerd worden. Voor de rest geldt de gewone Brocade afhandeling:
  • Informatie over de reservaties kan door de lezer worden opgevraagd via de desktop.
  • Informatie over de reservaties kan door de bibliothecaris worden opgevraagd vanuit het lenersrecord.
  • Bij inname wordt een waarschuwing gegeven.
  • In het geval van 1 reservatie op verschillende objecten, worden bij inname de reservaties op de andere objecten geannuleerd.
  • De lezer ontvangt een brief wanneer het gereserveerde item voor hem/haar beschikbaar komt.

20.3. Checklist meta-informatie in Brocade

Voor een correcte werking van de zelfreservatie moet de meta-informatie als volgt in Brocade worden ingesteld:

Catalografie - Regelwerk
De optie Bereken de bestelgegevens moet een M-expressie bevatten die, gegeven RDcloi (beschrijving), RDeloi (eindgebruiker), RDlnsys (leensysteem), RDextern (externe factor), RDtime (tijdsfactor), de datastructuur RDresult opbouwt (vgl. %Calc^brespk). Dit veld bevat standaard de volgende constructie d %Calc^brespk(RDresult,RDcloi,RDeloi,RDgenre,"","").
Meta-informatie desktop
In de Anet desktop voor uw bibliotheek moet de service illopac als verborgen dienst gedefinieerd zijn.
Meta-informatie OPAC

Bij OPAC - Functionele elementen* moet buttongroupibl gedefinieerd zijn als volgt:

 • Lay-outidentificator meta-info: buttongroup
 • Lay-outidentificator OPAC: buttongroup
 • Style class: opacbuttongroupibl

In de meta-informatie van de OPAC moeten volgende zaken gedefinieerd zijn:

 • Scherm met de volledige beschrijving moet de layoutid buttongroupibl bevatten.
 • Er moet aangegeven worden in welke desktop de bestelknop getoond moet worden.
 • Het schermelement buttonorder moet passend verwoord worden, bv. Documentaanvraag.
 • De css-file van de OPAC moet een entry bevatten voor de klasse opacbuttongroupibl .
PK-genre

Elke bibliotheek kan zelf aangeven welke PK-genres in aanmerking komen voor zelfreservatie. Roep het PK-genre op en ga naar de optie Permissies voor documentbestellingen door eindgebruikers. Geef vervolgens in het onderdeel Toegelaten combinaties voor reservaties de combinaties van leensystemen en eindgebruikersklassen. Voorbeelden:

UA:UA-K
Het plaatsen van reservaties op het plaatskenmerk is enkel mogelijk in de context van het leensysteem UA.
Enkel gebruikers die behoren tot de klasse UA-K krijgen de reservatieoptie te zien.
UA:UA-K, UA-L
Het plaatsen van reservaties op het plaatskenmerk is enkel mogelijk in de context van het leensysteem UA.
Enkel gebruikers die behoren tot de klasse UA-K of UA-K krijgen de reservatieoptie te zien.
UA:*
Het plaatsen van reservaties op het plaatskenmerk is enkel mogelijk in de context van het leensysteem UA.
Alle gebruikersklassen krijgen de reservatieoptie te zien.
Bibliotheekdiensten voor de eindgebruiker
Controleer of in de toepassing Eindgebruikers - Beheersfuncties - Bibliotheekdiensten voor de eindgebruiker [link] de dienst SRES gedefinieerd is.
Eindgebruikersklasse
Koppel via de toepassing Eindgebruikers - Beheersfuncties - Gebruikersklassen [link] de gewenste gebruikersklassen aan de dienst SRES zelfreservatie.
Blokkeringstypes voor de leen
Je kan verhinderen dat geblokkeerde lezers toegang krijgen tot zelfreservatie. Ga in dat geval naar Eindgebruikers - Beheersfuncties - Statuscodes van eindgebruikers [link], kies het gewenste blokkeringstype en neem SRES op als de te blokkeren dienst.
Leensysteem
Wens je in je leensysteem gebruik te maken van zelfreservatie, voeg dan de dienst SRES toe als een actueel toegelaten dienst. Gebruik daartoe de toepassing Leen - Beheersfuncties - Leensystemen [link].