12. Brocade en de elektronische identiteitskaart (eID)

Auteur Luc Bastiaenssen
Aangepast op 13 okt 2008 16:57
Aangepast door Tom De Mey
Aangepast op 13 jan 2019
Oud BVV nr 2109

12.1. Abstract

Dit document beschrijft hoe de elektronische identiteitskaart (eID) kan worden gebruikt om eindgebruikersgegevens op te vragen en aan te passen.

12.2. Voorwaarden

Om volop gebruik te kunnen maken van de eID-faciliteiten in Brocade, moet aan volgende voorwaarden voldaan zijn:

Op de lokale PC

Meta-informatie in Brocade

 • Eindgebruikerssysteem
  • Adrestype bij het gebruik van eID: Geef aan welk adrestype ingevuld mag worden ter hoogte van het eindgebruikersrecord bij het inlezen van een elektronische identiteitskaart. Voorbeeld: thuis, home, …
  • Barcodetype bij het gebruik van eID Rijksregister NR: Vul hier het gepaste barcodetype in indien men via een EID-kaartlezer het rijksregisternummer mee wil overhalen.
  • Barcodetype bij het gebruik van eID Rijksregister NR: Vul hier het gepaste barcodetype indien men via een EID-kaartlezer ook het kaartnummer van de EID mee wil overhalen.
 • Werkstation
  • Executable voor eID :
  • Clipboard actie: Door hier beid in te geven geef je aan dat het werkstation is uitgerust met een elektronische kaartlezer. Klikken op de knop beID leidt tot het plaatsen van een opdracht in het Clipboard.

De knop beID zal getoond worden van zodra in het eindgebruikerssysteem Adrestype bij het gebruik van eID is ingevuld EN het veld Executable voor eID; Clipboard actie een actie bevat. De andere metadata elemetnen zijn facultatief. Dit laat toe om als bibliotheek ook enkel de naam, voornaam en adresgegevens over te nemen, zonder het rijksregisternummer of de barcode van de identiteitskaart (hiervoor is sinds invoering van de GDPR een machtiging nodig).

12.3. Testen

Na installatie en configuratie kan je ter hoogte van Leen - Beheersfuncties - Werkstations [link] testen of vanuit Brocade de eID reader kan uitgelezen worden

 • Verbind eID reader met PC
 • Steek een identiteitskaart in de eID reader
 • Klik Test eID

Indien alles correct geconfigureerd, wordt de elektronische identiteitskaar uitgelezen

12.4. Gebruik van het rijksregisternummer ter identificatie van de lezer

Indien u naast of samen met de gewone streepjescode het rijksregisternummer als identificatie voor de lezer wenst te gebruiken (innemen, uitlenen, verlengen, …), dient u ervoor te zorgen:

 • dat er een nummertype voor het rijksregisternummer bestaat (Catalografie - Beheersfuncties - Barcodetypes).
 • dat het nummertype voor rijksregisternummer is opgenomen als toegelaten streepjescodetype ter hoogte van het eindgebruikerssysteem (Eindgebruikers - Beheersfuncties - Eindgebruikerssystemen).
 • dat ter hoogte van een lenersrecord dit rijksregisternummer werd toegevoegd. U kunt het rijksregisternummer automatisch van de eID-kaart overnemen, door de cursor te plaatsen in het nummerveld en vervolgens de kaart in de kaartlezer te steken. Indien u gebruik maakt van de eID software van CIPAL, dan wordt het rijksregisternummer nu automatisch in het formulier overgenomen. Indien dat toch niet zo zou zijn, kijk dan de settings van de CIPAL eID software na.
 • Op gelijkaardige wijze kunt u nu het rijksregisternummer gaan hanteren bij uitlenen, innemen, verlengen, reserveren, … Plaats de cursor in het veld waar u normaal de streepjescode van de lenerspas zou inlezen. Plaats nu de eID-kaart in de lezer. Het rijksregisternummer wordt nu automatisch opgepikt van de kaart.

12.5. Aanpassen van eindgebruikersgegevens

Dit onderdeel handelt over de procedure voor het automatisch overnemen van de gegevens van de eID-kaart naar de Brocade databank. Op voorwaarde dat aan de eerder gestelde vereisten voldaan werd (cfr. supra), verschijnt er op het formulier met de lezergegevens een button beID. Pas wanneer op deze knop wordt geklikt worden de gegevens van de kaart overgenomen in het formulier. Met andere woorden de eindgebruikersgegevens worden niet zonder meer onmiddellijk aangepast na het insteken van de eID-kaart, maar enkel na het expliciet aanklikken van de beID-knop.

De volgende gegevens worden steeds van de eID-kaart overgenomen

 • Familienaam
 • Voornaam
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Straat
 • Nummer
 • Postcode
 • Gemeente

Waarschuwing

De gegevens afkomstig van de eID-kaart overschrijven steeds de reeds bestaande gegevens!