11. Genereren en afdrukken streepjescodes in Brocade

Auteur Jan Corthouts
Aanmaak 28 mei 2003
Aangepast door Tom De Mey
Aangepast op 15 jan 2019
Oud BVV nr 2061

11.1. Abstract

Dit document beschrijft de wijze waarop in Brocade streepjescodes kunnen worden afgedrukt. Het afdrukken van streepjescodes kan gebeuren:

11.2. Printen van streepjescode vanuit acquisitie: werking

In het bestelformulier van een monografie of ter hoogte van een abonnement kan je bij een ontvangen item op drie verschillende manieren een streepjescode invullen (rubriek Groepen/Exemplaren).

Aanwinsten - Nieuw/bewerk bestelling [link]
Aanwinsten - Nieuw/bewerk abonnement [link]
 • Inlezen van een streepjescode met behulp van een streepjescode leespen of streepjescode scanner (bijvoorbeeld op basis van voorgedrukte labels).
 • Plaatsen van een sterretje en registreren: Brocade zal automatisch een streepjescode toevoegen. Zie Voorwaarden voor correcte werking.
 • Aanvinken Ontvangen ter hoogte van het item en klikken op Registreer. Brocade zal automatisch een streepjescode toevoegen. Zie Voorwaarden voor correcte werking.

Na het toekennen van de streepjescode, kan Brocade er ook voor zorgen dat die code wordt afgedrukt. Ook hier bestaan er een aantal mogelijkheden:

 • In het bestelformulier van een monografie verschijnt naast elke barcode een checkbox Afdrukken. Aanvinken van deze checkbox(en) en vervolgens de checkbox Geselecteerde streepjescodes afdrukken onder de rubriek Activiteiten, zal bij het aanklikken van de Registreer knop de geselecteerde streepjescodes via localexec naar de printer met de naam barcodeprinter doorsturen.
 • Alle streepjescodes kunnen ook in één keer geselecteerd worden met de gelijknamige knop ter hoogte van de rubriek Groepen.

11.3. Genereren en afdrukken van een range van streepjescode labels: werking

Met behulp van de toepassing Catalografie - Beheersfuncties - Barcode labels genereren [link] kan je zelf een range van streepjescodes afdrukken. Deze toepassing wordt gevoed met volgende informatie:

Streepjescodetype
Verwijs naar het correcte type van de streepjescodes.
Vaste tekst
Deze tekst zal worden afgedrukt op elk etiket, boven de streepjescode.
Genereer aantal exemplaren
Geef het aantal streepjescodes op dat je wil genereren.
(Her)druk volgende nummers
Geef de streepjescodes op die je wil afdrukken.

Klik vervolgens op Registreer. Brocade drukt onmiddellijk via localexec de streepjescodes af op de printer barcodeprinter. Eens je streepjescodes gegenereerd hebt, wordt de teller verhoogd. Op die manier wordt er voor gezorgd dat deze optie steeds unieke streepjescodes oplevert.

Brocade maakt eveneens een tekst bestand aan met daarin de specificaties voor de af te drukken streepjescodes. Je kan dit bestand openen met een tekst editor en vervolgens sturen naar een printer van het type “Generic/Text Only”. Kijk wel de Page Setup na en verwijder de Header en Footer gegevens indien aanwezig.

11.4. Genereren en afdrukken van een streepjescode vanuit een lenersrecord

Je kan in het lenersrecord een sterretje intikken en vervolgens registreren. Op dat ogenblik wordt automatisch een nieuwe streepjescode in het record toegevoegd. Het afdrukken van de streepjescode geschiedt door in de rubriek Activiteiten te kiezen voor Streepjescode afdrukken.

11.5. Printen van streepjescode: voorwaarden voor correcte werking

Om correct te kunnen werken dient aan enkele voorwaarden te worden voldaan.

11.5.1. Aanwinsten

Aanwinsten - Beheersfuncties - Instellingsgebonden beheer aanwinsten [link]

De volgende parameters dienen vastgelegd onder de rubriek Ontvangsten:

Te gebruiken streepjescodetype
Verwijs hier naar het correcte streepjescodetype.
Invullen streepjescode geldt als ontvangst
Vink deze optie aan. Als je dan in een bestelling een streepjescode invult en registreert zal Brocade automatisch het item als ontvangen registreren. Met deze optie aangevinkt, vermijd je dat je nog eens extra de optie Ontvangen moet aanvinken nadat je een streepjescode hebt toegevoegd.
Aanduiden van ontvangst genereert automatisch een streepjescode
Vink deze optie aan als je wenst dat Brocade automatisch een streepjescode invult als het desbetreffende item op Ontvangen werd gezet. Met deze optie aangevinkt vermijd je dat je na het aanvinken van Ontvangen nog eens extra een sterretje moet intikken om een streepjescode te genereren.
Tekst bij streepjescode
Vul hier een vaste tekst in die op elke label wordt afgedrukt. Voorbeeld OB-Antwerpen. Je kan ook gebruik maken van een M-instructie die dan zorgt voor afdruk van een variabele tekst. Voorbeeld: $$%Dest^bacsbctx zorgt ervoor dat op elk label ook de bestemmingscode van het ontvangen item wordt afgedrukt.

11.5.2. Eindgebruikers

Eindgebruikers - Beheersfuncties - Eindgebruikerssystemen [link]

De volgende parameters dienen vastgelegd:

Streepjescodetype voor afdruk
Dit veld bepaalt welk type van streepjescode afgedrukt zal worden.
Algoritme om tekst barcode te genereren
Geef hier de M-code die de af te drukken tekst ophaalt. Voorbeeld: $$%EUbc^lrabc zorgt ervoor dat op elk label ook de naam en voornaam van de lezer wordt afgedrukt.
Streepjescodetype voor automatische toevoeging

Hier zijn twee mogelijkheden:

 • Dit veld bevat een streepjescodetype en de meta-informatie van het streepjescodetype bevat “teller” en “samenstelling”:

Bij toevoegen van een nieuwe eindgebruiker hoef je geen nummertype te selecteren. Bij registreer wordt automatisch een nieuw nummer aangemaakt met het type “streepjescodetype voor automatische toevoeging”.

 • Dit veld is leeg.

Voor elk nummertype dat je automatisch wil laten nummeren, voorzie je in meta-informatie “teller” en “samenstelling”. Bij toevoegen van een nieuwe eindgebruiker kies je een nummertype en vult een * in als waarde. De software gaat dan de meta-informatie van het nummertype ophalen, indien een “teller” en “samenstelling” aanwezig, en creëert dan een nieuw nummer. Op die manier kan je dus meerdere streepjescodetypes automatisch laten nummeren.

Het gekozen streepjescodetype voor automatische nummering moet natuurlijk ook bestaan als een “toegelaten streepjescodetype”.

11.5.3. Streepjescodetype

Ga naar Barcode types [link] en selecteer hier het streepjescodetype dat je ook met je acquisitiesysteem/eindgebruikerssysteem geassocieerd hebt.

Vul volgende parameters aan:

Print string (python formaat, : nummer, : tekst)

Brocade verwacht hier een reeks codes die nadien door Localexec kunnen worden doorgegeven aan de lokale streepjescode printer. De stuurcodes die je hier ingeeft dienen dus conform te zijn aan de taal die de printer begrijpt. Voorbeeld:

<lf>N<lf>B80,95,0,K,2,6,100,N,"A<nr>B"<lf>A120,65,0,4,1,1,N,"<nr>"<lf>A60,30,0,3,1,1,N,"<text>"<lf>LO10,50,380,2<lf>P1<lf>
stuurt een streepjescode van het type Codabar met startkarakter A en stopkarakter B in de printertaal van een Intermec Easycoder C4 printer.
Geassocieerde teller
Deze teller is belangrijk voor het genereren van telkens nieuwe nummers. Zie ook Definiëren van teller.
Samenstelling van de streepjescode

Een streepjescode bestaat uit een vast gedeelte en een teller. In dit veld kan je het patroon van deze vaste tekst/teller opgeven. Plaats vraagtekens waar de teller mag worden ingevoegd. Hierbij bepalen het aantal vraagtekens het aantal cijfers die dienen ingevoegd te worden.

Voorbeeld:

2???????? geeft een streepjescode die steeds begint met een 2 en die verder gevolgd wordt door een teller van max. 8 posities. Hoogste streepjescode is dus 299999999.
Controlegetal van het type

Als je wil dat aan de streepjescode ook een controlegetal verbonden wordt, vul dan hier de juiste identifier van het controle-algoritme in.

Voorbeeld:

cdc10 voor berekening van check digit bij Codabar

11.5.4. Definiëren van teller

Ga naar Tellers [link] en definieer een teller.

Voorbeeld:

bc:oba als identifier voor streepjescodes van de Openbare Bibliotheek Antwerpen.
Wanneer je een teller definieert, geef dan als laatste waarde de waarde 1 op.

11.5.5. Localexec

Voor een correcte werking van de barcodeprinter, installeer Localexec. Download deze software via het Software archief [link].

11.5.6. Werkstation

Als je streepjescodes wenst af te drukken via Localexec, definieer je best een afzonderlijk werkstation.

 • Gebruik Leen - Beheersfuncties - Werkstations [link] om een werkstation toe te voegen.
 • Koppel je PC aan het werkstation door op Dit toestel! te klikken.
 • Koppel het werkstation aan een streepjescodetype.
 • Vul verder aan ter hoogte van
  • Type streepjescode : Geef gewenste type in
  • Extra parameters barcodeprinter : Voor barcodes type CODABAR geef in : UA:<lf>BF ON:PP 40,10:BT "CODABAR":PB "a<nr>b":PF<lf>
  • Executable voor streepjescodes :
   • Clipboard actie: localprinter
   • Argumenten : name: barcodeprinter (barcodeprinter is de naam van de driver van de barcodeprinter)
 • Na registratie verschijnt de knop Test streepjescode.

11.5.7. Printer

Definieer op je PC een lokale streepjescodeprinter met de juiste driver.

11.5.7.1. Installatie barcodeprinter Intermec PC43t

 • Printer: Intermec PC43t
 • Naam: barcodeprinter
 • Driver: Intermec PC43t (203 dpi)
 • Preferences - Page setup: USER(50mm, 25mm)
 • Preferences - Stock - Media settings - Print method: Termal transfer
 • Preferences - Stock - Media settings - type: Label with gaps
 • Preferences - Stock - Media settings - Media: duratran

11.5.8. Test

Als voorgaande test gelukt is, ga naar Leen - Beheersfuncties - Werkstations [link], selecteer, indien nodig, je werkstation via Dit toestel! en klik vervolgens Test streepjescode. Wanneer alles correct ingesteld rolt een barcode uit de barcodeprinter.