9. Ticketprinting in Brocade

Auteur Jan Corthouts
Aanmaak 18 jun 2002 09:31
Aangepast door Tom De Mey
Aangepast op 14 jan 2019 16:43

9.1. Abstract

Dit document beschrijft de wijze waarop in Brocade gebruik kan worden gemaakt van ticketprinting.

9.2. Algemene aspecten

In Brocade kunnen bij de volgende leenoperaties tickets worden afgedrukt:

 • Bij uitlenen
 • Bij innemen
 • Bij verlengen
 • Bij innemen van gereserveerde documenten
 • Bij overzicht van uitgeleende documenten bij een lezer
 • Bij betaling

Om ticketprinting toe te laten dienen volgende zaken te gebeuren:

 • Parametriseren van het leensysteem
 • Parametriseren van het werkstation
 • Hardware-vereisten
 • Software-vereisten

Deze onderdelen worden hierna meer in detail behandeld.

9.3. Parametriseren van het leensysteem

In het leensysteem wordt ingesteld welke types tickets beschikbaar moeten zijn. Ga naar Leen - Beheersfuncties - Leensystemen [link] om volgende parameters in te stellen:

 • Bij het uitlenen
  • Geen ticket
  • Ticket met daarop de net uitgeleende objecten
  • Ticket met daarop alle uitgeleende objecten
 • Bij inname
  • Geen ticket
  • Ticket met daarop enkel net ingenomen objecten
 • Bij inname gereserveerd werk
  • Geen ticket
  • Ticket met daarop info over
 • Ticket bij reservering
  • Geen
  • Net geplaatste reserveringen
  • Alle reserveringen
 • Bij verlengen
  • Geen ticket
  • Ticket met daarop de net verlengde objecten
  • Ticket met daarop alle uitgeleende objecten
 • Bij invoeren van kastranscatie
  • Geen ticket
  • Bij betaling kasticket afdrukken

9.4. Parametriseren van de ticket lay-out

Bij het opstarten van Brocade, wordt de PC aan een werkstation gekoppeld. Voor meer info over deze techniek zie Identificatie van een Brocade werkstation. Het werkstation geeft aan op welke werkplek je je bevindt. De aanduiding van het werkstation verwijst dus naar de balie waar je op dat ogenblik werkt.

De lay-out van een ticket wordt vastgelegd in de definitie van het werkstation. Ga naar Leen - Beheersfuncties - Ticket lay-outs [link] om de ticketdefinities voor uw locatie vast te leggen.

De koppeling tussen werkstation en ticketdefinitie biedt het voordeel dat je de inhoud van een ticket kan afstemmen op de uitleenlocatie.

De lay-out wordt vastgelegd met behulp van:

een prefix
een vaste tekst bovenaan het ticket
een suffix
een vaste tekst onderaan het ticket
body
variabele gegevens (lijst van objecten, kastransacties)

Prefix en suffix kunnen zelf worden ingevuld. De body van het ticket bevat variabele gegevens en wordt door het systeem zelf bepaald. In de prefix en de suffix kan je wel aangeven waar variabele gegevens dienen geplaatst. Deze variabele elementen zijn:

 • <date>: datum en uur van transactie
 • <name>: naam van de lezer
 • <eloi>: lezersnummer (e-loi)
 • <enr>: streepjescode van de lezer (type van streepjescode is afh. van meta-info eindgebruikerssysteem)
 • <phone>: telefoonnummer van de lezer
 • <staff>: naam van het personeelslid
 • <feedn>: line feed waarbij n staat voor een cijfer dat het aantal line feeds geeft

Voorbeeld van een prefix:

bibliotheek
Leeszaal A
PB 13
2610 Antwerpen
Tel: 03/820 21 42
=======================================

Geleend op: <date>
Aan: <name>

Voorbeeld van een suffix:

=======================================
Opgepast:
UIA-bibliotheek gesloten op 21/07/2002
=======================================

Voorbeeld van het resultaat bij een uitleenticket:

UIA-bibliotheek
Leeszaal A
PB 13
2610 Antwerpen
Tel: 03/820 21 42
=======================================

Geleend op: 23/05/2002 17:23
Aan: Corthouts, Jan

Terug tegen: 01/07/2002
Anet testbalie

o:lvd:1392968 HTML 3: electronic pub...
o:lvd:1501451 HTML, CGI, SGML, VRML,...
o:lvd:1511430 HTML 3.2 and CGI unlea...

=======================================
Opgepast:
UIA-bibliotheek gesloten op 21/07/2002
=======================================

9.5. Softwarevereisten

9.5.1. Localexec

Localexec is de opvolger van localweb. Localexec gebruikt Clipboard voor de interactie met Brocade.

Brocade plaatst een opdracht in het Clipboard en Localexec leest de opdracht uit het Clipboard, voert de opdracht uit en stuurt het resultaat terug via een HTTP(S) POST request. Voor meer infoformatie over de werking van Localexe, zie Clipboard Application Service.

De toepassing zelf vind je in Brocade terug in het Software archief [link] .

9.5.2. Printer drivers

9.5.2.1. Winusb drivers voor EPSON POS Printer

Notitie

Enkel nodig als de posprinter app gebruikt wordt.

Notitie

Aanbrvolen voor MAC gebruikers.

Zie: Zadig

 • Connecteer de USB Epson printer.
 • Start Zadig-2.x.exe als Administrator (right click - run as administrator).
 • Options -> List all devices checked.
 • Drop down box: kies Epson printer (vb. TM-88V).
 • Selekteer WinUSB als target driver en klik Install/Replace Driver.

9.5.2.2. Installatie Advanced Printer driver voor de Epson TM-T88III-IV-V ticketprinter

Zie: WEbsite Epson

Of download de driver via het Software archief [link]

9.6. Hardwarevereisten

Om tickets te kunnen afdrukken heb je volgende hardware nodig:

 • Ticket printer Epson TM-T88V (met Autocutter + USB, kostprijs: ca. 550 EUR excl. BTW)
 • Thermische papierrolletjes

9.7. Parametriseren van het Brocade werkstation

Geef ter hoogte van het werkstion, per type etiket, welke prefixen/suffixen je wil gebruiken.

Leg hier ook, per type etiket, vast of het ticketje manueel dan wel automatisch uit de printer moet rollen. Indien gewenst kan je ter hoogte van het werkstation het leensysteem overrulen en aangeven dat een bepaald type van ticketje niet afgedrukt moet worden.

Geef ten slotte ook aan welke console toepassing aangesproken dient te worden door Localexec en hoe dit dient te gebeuren:

 • Executable voor tickets : - Clipboard actie: localprinter - Argumenten : name: ticketprinter (ticketprinter is de naam van de driver van de ticketprinter)
 • Encodering ticket : Kies LUTF8

9.7.1. Tests

Na installatie en configuratie kan via de toepassing Leen - Beheersfuncties - Werkstations [link] de connectie tussen Brocade de verschillende types randapparatuur snel getest worden. Selecteer hiervoor eerst het werkstation dat van toepassing is voor uw balie en via een eerste tussenscherm, afhankelijk van de invulling van de parameters, zijn verschillende tests beschikbaar acher een button:

 • Ticketprinter: Na installatie en configuratie, zie Documentatie ticketprinting, verbind de ticketprinter met je PC, klik Test tickets en wanneer alles correct ingesteld rolt een etiketje uit de ticketprinter