1. Anet documentatie

In dit overzicht wordt zowel de functionele als de systeem documentatie voor de Brocade bibliotheeksoftware gebundeld, voor zover deze van toepassing is binnen het Anet netwerk.

Aanwinsten
Met de aanwinstenmodule kunnen budgetten, leveranciers en abonnementen beheerd worden, bestellingen voor boeken en tijdschriften geplaatst worden en het proces van inbinden worden opgevolgd.
Aanwinsten Handleiding
Met de aanwinstenmodule kunnen budgetten, leveranciers en abonnementen beheerd worden, bestellingen voor boeken en tijdschriften geplaatst worden en het proces van inbinden worden opgevolgd.
Titelbeschrijvingen invoeren/wijzigen

Via dit formulier kunnen nieuwe catalografische records worden aangemaakt of bestaande records bewerkt.

Nieuwe records kunnen worden aangemaakt:

  • op basis van een blanco formulier. Vink dan alleen aan: Nieuw record, en registreer.
  • op basis van een andere catalogus of databank. Kies dan de optie Start in een externe catalogus, kies eventueel een specifieke databank, en vul een zoeksleutel in (meestal, maar niet altijd, het ISBN). De keuze van de aangeboden databanken kan verschillen van regelwerk tot regelwerk.
  • op basis van een bestelling. Kies dan de optie Start met een bestelling.

Elk regelwerk heeft eigen regels voor de beschrijving van de publicaties.

Voor de handleiding catalografie van Anet: zie: Regels voor de catalografie in Anet.

Richtlijnen voor de catalografie binnen het Anet netwerk

Deze handleiding bevat de catalografische regels die van toepassing zijn in het Anet bibliotheeknetwerk, voor de formele en de inhoudelijke ontsluiting. Dit regelwerk is nauw verweven met de handleiding voor de authority records.

  • Hoofdstukken waarvan de titel wordt ingeleid door de letter A bevatten algemene regels over de bibliografische beschrijving.
  • Hoofdstukken waarvan de titel wordt ingeleid door de letter B bevatten regels voor bijzondere categorieën van publicaties.
  • Hoofdstukken waarvan de titel wordt ingeleid door Appendix bevatten extra documentatie, belangrijk voor de catalografische praktijk.
Archiefbeheer
De module van het archiefbeheer laat je toe om een voorlopige beschrijving te maken van het archief als geheel, de afzonderlijke items in het archief in detail te beschriijven en andere bewerkingen hierop uit te voeren. Deze module is gebaseerd op de ISAD (G) richtlijnen.
Aanwinsten
Met de assetsmodule kunnen dingen zoals brieven, audiovisueel materiaal, kunst, lokalen, …, beheerd worden.
Authority records archief: overzicht

De handleiding voor het aanmaken en editeren van authority records voor het archief bestaat uit volgende documenten:

Richtlijnen voor authorityrecords binnen het Anet netwerk
Binnen het Anet netwerk worden de authority records gedeeld. Dit vraagt om precieze afspraken. Dit regelwerk is nauw verweven met de handleiding voor catalografie.
Catalografie

Bibliotheekmaterialen zoals (oude) boeken, tijdschriften, tijdschriftartikelen, dissertaties, audiovisueel materiaal, … kunnen worden beschreven in de catalogus volgens internationale standaarden zoals ISBD en AACR 2. Records kunnen worden geïmporteerd / geëxporteerd volgens MARC 21 of MODS normen. Archiefmateriaal wordt opgenomen in de databank met behulp van de ISAD (G)-richtlijnen.

Materialen uit bijzondere collecties (handschriften, foto’s, brieven, …) kunnen worden beschreven met behulp van de objectenmodule, waarin op maat gemaakte metadata schema’s kunnen voorzien worden.

Desktop en desktop services
Een desktop is een instrument om aan lezers diensten (desktop services) aan te bieden via het web. Dat kan zijn een nieuwsbrief, de OPAC, eindgebruikersdiensten, … of statische web pagina’s.
Digitaal platform
Bibliotheken die hun collectie hebben gedigitaliseerd, kunnen het digitaal platform gebruiken om hun gebruikers deze materialen te laten ontdekken en erdoor te navigeren. Een digitaal platform is het gezamelijk inzetten van hardware, software en procedures om analoge materialen om te zetten in digitaal materiaal.
Beheer van elektronische informatie in Brocade (Anet)
Steeds meer boeken en tijdschriften worden elektronisch gepubliceerd: bibliotheken bezitten steeds minder (fysieke) materialen, maar nemen licenties bij uitgevers en tijdschriftagenten om toegang te krijgen tot elektronische bronnen ten behoeve van de eindgebruikers. De ERM module helpt bibliotheken om de licentieovereenkomsten en de elektronische materialen te beheren.
Interbibliothecair leenverkeer via Impala (Anet netwerk)
Impala is het Belgische elektronische document bestelsysteem voor bibliotheken. Via Impala kunnen bibliotheken boeken en artikelen uit tijdschriften lokaliseren en bij elkaar bestellen. Impala zorgt voor de automatische opvolging van de bestellingen en de facturatie van de kosten en levert daarbij de nodige managementinformatie.
Import/Export van metadata

Wanneer nieuwe partners toetreden tot het netwerk moeten hun data geconverteerd worden zodat ze kunnen ingepast worden binnen Brocade. Ook in geval van fusies of naamswijzigingen van instellingen moeten de data aangepast worden. Om Antilope up to date te houden ontvangen we regelmatig data-sets van externe partners die moeten ingepast worden in onze datastructuur. Hiervoor worden vertaaltabellen, checklists en importprofielen gebruikt om de metadata te manipuleren.

Ook de omgekeerde beweging kan voorkomen. Zo worden de data van de catalografische beschrijvingen aangeleverd aan verschillende externe databanken. Maandelijks worden exports gedaan naar onder andere UniCat, EDS Web Discovery en WorldCat. Elke externe partij wenst deze data in een specifiek formaat te ontvangen (meestal een ‘eigen’ variant van MARC). Om dit soort van processen vlot te laten verlopen maken we gebruik van export profielen.

Leen en Eindgebruikers
Bibliotheekmaterialen kunnen worden uitgeleend aan eindgebruikers via de leenmodule. Deze module kan ook gebruikt worden voor verlengingen en teruggave van deze materialen. Bibliotheekmedewerkers kunnen Brocade gebruiken voor het versturen van rappels en het berekenen van boetes. Elke bibliotheek kan de leenmodule zo configureren dat ze voldoet aan het lokale beleid.
Publiekscatalogi (Anet)
Eindgebruikers kunnen in de catalogus ( OPAC ) zoeken naar zowel fysieke als elektronische materialen in het bezit van de bibliotheek. De catalogus kan worden aangeboden op verschillende manieren (eenvoudig zoeken, uitgebreid zoeken, browsen, facetten) en het is mogelijk om afzonderlijke, gespecialiseerde catalogi voor specifieke collecties zoals dissertaties, e-bronnen, audiovisueel materiaal, …) te creëren.
Anet procedures
Enkele stapsgewijze handleidingen van toepassing op het onderhoud en beheer van een Brocade systeem, in de Anet context.
Beheer van wetenschappelijke publicaties
Brocade kan worden gebruikt om een institutional repository van wetenschappelijke publicaties (tijdschriftartikelen, hoofdstukken van boeken, boeken, reviews, proceedings) te realiseren.
Anet servers
Deze handleiding geeft een overzicht van alle servers in het ANET netwerk.
Richtlijnen voor de catalografie binnen het STCV-regelwerk
Deze handleiding bevat de catalografische regels die van toepassing zijn in het STCV bibliotheeknetwerk, voor de formele en de inhoudelijke ontsluiting.
Ondersteunende toepassingen
Naast de typische bibliotheektoepassingen zoals leen, catalografie en aanwinsten, biedt Brocade ook verschillende kleinere toepassingen aan ter ondersteuning van de werkprocessen in brede zin.
Tips and Tricks
Brocade is gebruiksvriendelijk. Toch kan het gebruik van enkele handige tools en weetjes het werken in Brocade en de browser in het algemeen nog aangenamer maken.