Leen en Eindgebruikers

Bibliotheekmaterialen kunnen worden uitgeleend aan eindgebruikers via de leenmodule. Deze module kan ook gebruikt worden voor verlengingen en teruggave van deze materialen. Bibliotheekmedewerkers kunnen Brocade gebruiken voor het versturen van rappels en het berekenen van boetes. Elke bibliotheek kan de leenmodule zo configureren dat ze voldoet aan het lokale beleid.

Info:Onderstaande documentatie is van toepassing voor alle Anet installaties. Meer algemene documentatie voor Brocade is te vinden onder /doc/brocade.

Inhoud: