Import/Export van metadata

Wanneer nieuwe partners toetreden tot het netwerk moeten hun data geconverteerd worden zodat ze kunnen ingepast worden binnen Brocade. Ook in geval van fusies of naamswijzigingen van instellingen moeten de data aangepast worden. Om Antilope up to date te houden ontvangen we regelmatig data-sets van externe partners die moeten ingepast worden in onze datastructuur. Hiervoor worden vertaaltabellen, checklists en importprofielen gebruikt om de metadata te manipuleren.

Ook de omgekeerde beweging kan voorkomen. Zo worden de data van de catalografische beschrijvingen aangeleverd aan verschillende externe databanken. Maandelijks worden exports gedaan naar onder andere UniCat, EDS Web Discovery en WorldCat. Elke externe partij wenst deze data in een specifiek formaat te ontvangen (meestal een ‘eigen’ variant van MARC). Om dit soort van processen vlot te laten verlopen maken we gebruik van export profielen.

Info:Onderstaande documentatie is van toepassing voor alle Anet installaties. Meer algemene documentatie voor Brocade is te vinden onder /doc/brocade.

Inhoud: