21. Vesper

21.1. Inleiding

Vesper is een web platform met als doel het beschrijven van bibliografische referenties met behulp van AAT codes te vereenvoudigen.

Bibliografische referenties bevatten meestal unieke, wereldwijd gekende identificaties. Voorbeelden hiervan zijn:

 • ISBN
 • ISSN
 • OCLC nummers
 • DOI

Het idee achter Vesper is eenvoudig: maak een databank aan (de Vesper databank) die deze identificaties associeert met een passende AAT code en stel deze vrij ter beschikking.

Bibliotheken en andere organisaties worden uitgenodigd om Vesper te gebruiken. In ruil verwacht Vesper dat deze instellingen ook hun codes ter beschikking stellen van het project: daartoe werd een eenvoudig uitwisselformaat gecreëerd.

21.2. Workflow

De workflow achter Vesper is als volgt:

 • gegeven een bibliografische referentie
 • extraheer een passende identificaties (ISBN, ISSN, …)
 • consulteer de Vesper databank
 • indien een record gevonden, neem de AAT code over in de eigen databank
 • indien geen record gevonden, bepaal een AAT code op een andere wijze
 • exporteer periodiek de eigen bibliografische databank naar het eenvoudige uitwisselformaat (zie verder)
 • importeer deze data in de Vesper databank

21.3. Uitwisselformaat

Het uitwisselformaat is een CSV bestand

De eerste rij bevat codes voor de kolommen:

id 90-232-0151-5 Bibliografisch nummer (ISBN, ISSN, DOI, OCLC, …)
idty ISBN Type van het bibliografische nummer
recno c:lvd:584 Identificatie van het recordnummer in de eigen bibliografische databank
title Het ontwerpen van een sociologisch onderzoek Titel van de beschrijving
catlevel 3 Niveau van de catalografische beschrijving
aat 1000486387 Code voor AAT
aatref a::aat.14177:1 Codering van AAT in de eigen databank
aatlevel 5 Diepgang van de AAT beschrijving
aattitle sociology Verwoording van de AAT code

De andere rijen geven, per bibliografische referentie die wordt geëxporteerd, een invulling van de velden. Enkel velden id en aat zijn verplicht.

21.4. Web toepassing

Het Vesper platform wordt ontplooid op de server anet.be.

De toepassing is beschikbaar in 2 modes:

 • API: maakt integratie in andere toepassingen mogelijk
 • interactief: maakt gebruik van de databank mogelijk via een eenvoudig webformulier

21.4.1. API

De API is heel eenvoudig. Stel dat we een werk hebben met ISBN 2-7427-3326-4, stuur dan de request:

https://anet.be/aat/vesper.phtml?index=2-7427-3326-4

uit op het web. De toepassing antwoordt met een JSON structuur:

[
 {
  "id": "2-7427-3326-4",
  "idty": "isbn",
  "recno": "c:lvd:6357014",
  "title": "Un art populaire",
  "catlevel": "0",
  "aat": "1000610962",
  "aatref": "a::aat.15159:1",
  "aatlevel": "0",
  "aattitle": "outsider art"
 },
 {
  "id": "2-7427-3326-4",
  "idty": "isbn",
  "recno": "c:lvd:6357014",
  "title": "Un art populaire",
  "catlevel": "0",
  "aat": "1000407058",
  "aatref": "a::aat.15167:1",
  "aatlevel": "0",
  "aattitle": "folk art [traditional art]"
 },
 {
  "id": "2-7427-3326-4",
  "idty": "isbn",
  "recno": "c:lvd:6357014",
  "title": "Un art populaire",
  "catlevel": "0",
  "aat": "1000612259",
  "aatref": "a::aat.30867:1",
  "aatlevel": "0",
  "aattitle": "Contemporary [style of art]"
 },
 {
  "id": "2-7427-3326-4",
  "idty": "isbn",
  "recno": "c:lvd:6357014",
  "title": "Un art populaire",
  "catlevel": "0",
  "aat": "1000612259",
  "aatref": "a::aat.43971:1",
  "aatlevel": "0",
  "aattitle": "ruimtelijke kunst"
 }
]

Indien er meerdere records worden gevonden, dan worden deze ook allen vermeld.

21.4.2. HTML

Vesper kan ook worden geactiveerd via de link:

https://anet.be/aat/vesper.phtml

Er komt dan een eenvoudig formulier dat de gebruiker toelaat de Vesper databank te doorzoeken.

Notitie

Als Vesper antwoorden vindt, dan kunnen de waarden van de velden eenvoudig in het clipboard worden geplaatst door gewoon op de corresponderende waarde te klikken.

21.5. Procedure

Deze paragraaf beschrijft hoe de aat databank moet worden opgebouwd voor het lvd regelwerk:

cd /library/tmp
aatserver export aatlvd.csv catsys=lvd
aatserver db aatlvd.csv sqlite=/library/process/aat/aat.sqlite
chgrp db /library/process/aat/aat.sqlite