11. Uniforme titels

In dit document worden de Anet regels gedocumenteerd voor de aanmaak van authority records voor uniforme titels.

11.1. Algemeen

In Anet worden uniforme titels aangemaakt voor volgende werken:

  • heilige boeken (diverse godsdiensten).
  • liturgische boeken uit de katholieke eredienst.
  • klassieke anonieme letterkundige werken.
  • volksboeken.

Ze kunnen alleen worden aangemaakt na afspraak in de Anet werkgroep catalografie.

11.2. Heilige boeken

11.2.1. Bijbelboeken

11.2.2. Joodse heilige boeken

11.2.3. Koran

11.3. Liturgische boeken

Liturgische werken worden alleen geüniformiseerd als ze voorkomen in de lijst van de IFLA: List of uniform titles for liturgical works of the Latin rites of the Catholic Church.

De hiërarchische verbanden die in de lijst voorkomen, worden overgenomen.

11.4. Klassieke anonieme letterkundige werken

Klassieke anonieme letterkunde werken worden alleen geüniformiseerd als ze voorkomen in het werk: Anonymous classics: a list of uniform headings for European literature.

Ze worden opgenomen in letterkundegroepen per taal. De letterkundegroepen worden als narrower ter beschouwd bij de UDC-code voor de overeenkomstige letterkunde.

11.5. Volksboeken

Voor volksboeken worden in Anet geüniformiseerde titels gebruikt, als de volksboeken aan al deze voorwaarden voldoen:

  • het gaat om anonieme werken.
  • het gaat om prozawerken.
  • de titels moeten voorkomen in referentiewerken die volksboeken behandelen; ze moeten dus door de ruimere buitenwereld ook als volksboeken worden beschouwd.

De lijst van volksboeken wordt goedgekeurd door de werkgroep oude drukken.