8. Tentoonstellingen

8.1. Algemene bepalingen

Voor tentoonstellingen worden authority records aangemaakt, opdat ze opzoekbaar zijn op de verschillende elementen van een tentoonstelling:

  • de plaats waar de tentoonstelling werd gehouden.
  • het museum waarin de tentoonstelling plaats had.
  • de naam van de tentoonstelling.
  • de data van de tentoonstelling.

Het aanmaken van authority records voor tentoonstellingen is een keuze van elke instelling. Als echter de naam van de tentoonstellingscatalogus afwijkt van de naam van de tentoonstelling, dan dient er verplicht een authorityrecord te worden aangemaakt voor de tentoonstelling.

Zie ook de regels voor het beschrijven van tentoonstellingscatalogi.

8.2. Constructie van het authority record

Een authority record voor een tentoonstelling wordt geconstrueerd op basis van een sjabloon, in de scope note van het type tentoonstelling. Die scope note zorgt er na registratie voor, dat er hoofdvormen worden aangemaakt. De hoofdvormen kunnen nadien alleen via de scope note worden aangepast. Het sjabloon bestaat uit volgende onderdelen, en alle onderdelen zijn verplicht in te vullen.

  • Naam van het museum ($a): letterlijke overname van de naam van het museum waar de tentoonstelling plaats had.
  • Plaats ($b): letterlijke overname van de plaats waar het museum zich bevindt.
  • Naam van de tentoonstelling ($c): letterlijke overname van de naam van de tentoonstelling.
  • Begindatum ($d): begindatum van de tentoonstelling, in de vorm yyyy/mm/dd. Voorbeeld: 2014/10/07.
  • Einddatum ($e): einddatum van de tentoonstelling, in de vorm yyyy/mm/dd. Voorbeeld: 2014/01/05.
  • ontbrekende elementen in de datum worden opgevuld met nullen. Voorbeelden: 2014/04/00; 2014/00/00.

Er wordt echter geen authority record aangemaakt als het jaar van de tentoonstelling niet kan achterhaald worden.