4. Congressen

4.1. Het begrip congres

Als congressen worden beschouwd: samenkomsten van personen of corporaties ter behandeling van wetenschappelijke, sociale, politieke, economische, religieuze, e.a. onderwerpen. Het woord “congres” staat als algemene term voor congressen, symposia, vergaderingen, diplomatieke conferenties, festivals, jaarmarkten, expedities, enz.

Zie ook de regels voor het beschrijven van congresverslagen.

4.2. Samenstelling van het authority record

4.2.1. Algemeen

De authority records worden op dezelfde wijze samengesteld als de records van het type I (Instellingen). Bij gelede namen zijn BT/NT-relaties tussen records van het type I en E mogelijk.

Voorbeeld:

  • IFLA. Annual Conference
  • IFLA (type I)
  • NT: IFLA. Annual Conference (type E)

Wanneer een congres geen eigen naamvorm heeft en alleen met een algemene term wordt aangeduid, wordt er geen corporatie gecreëerd.

Voorbeeld:

  • Education in the United States: proceedings of a congress wordt niet: Congress on Education in the United States, en ook niet: Education in the United States: Congress

4.2.2. Meertaligheid van de congresnaam

Zie hiervoor de afspraken i.v.m. de meertalige corporaties.

4.2.3. Organiserende corporatie als onderdeel van de congresnaam

Wanneer de congresnaam bestaat uit een generieke congresterm gevolgd door de naam van de organiserende corporatie, dan wordt deze laatste voorop geplaatst.

Voorbeeld:

  • Fédération internationale de documentation. Conférence, en niet: Conférence de la Fédération…